CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
52.24.12 
Butikshandel med konfektyrer
47.00.17 
Butikshandel med konfektyrer
52.25.10 
Butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker
47.00.25 
Butikshandel med alkoholhaltiga drycker
47.00.26 
Code: 47.00.26 
Butikshandel med andra drycker
52.26.10 
Butikshandel med tobak
47.00.27 
Butikshandel med tobak
52.27.11 
Butikshandel med mejeriprodukter och ägg
47.00.18 
Butikshandel med mejeriprodukter
47.00.19 
Code: 47.00.19 
Butikshandel med ägg
52.27.12 
Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel
47.00.12 
Butikshandel med beredda frukter och grönsaker
47.00.21 
Code: 47.00.21 
Butikshandel med kaffe, te, kakao och kryddor
47.00.22 
Code: 47.00.22 
Butikshandel med matolja och matfett
47.00.23 
Code: 47.00.23 
Butikshandel med homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat
47.00.24 
Code: 47.00.24 
Butikshandel med övriga livsmedel
52.31.10 
Butikshandel med läkemedel
47.00.74 
Butikshandel med apoteksvaror
52.32.10 
Butikshandel med sjukvårdsartiklar
47.00.75 
Butikshandel med sjukvårdsartiklar
52.33.10 
Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar
47.00.76 
Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar
52.41.11 
Butikshandel med textilier, utom sybehör
47.00.51 
Butikshandel med textilier
52.41.12 
Butikshandel med sybehör
47.00.51 
Butikshandel med textilier
52.42.10 
Butikshandel med kläder
47.00.71 
Butikshandel med kläder
52.43.11 
Butikshandel med skodon
47.00.72 
Butikshandel med skodon
52.43.12 
Butikshandel med lädervaror och reseffekter
47.00.73 
Butikshandel med lädervaror och reseffekter
52.44.11 
Butikshandel med möbler
47.00.55 
Butikshandel med möbler
52.44.12 
Butikshandel med diverse köksartiklar, bestick, glas och porslin
47.00.59 
Butikshandel med diverse köksartiklar, glas och porslin, bestick, icke elektriska hushållsapparater och övriga hushållsartiklar
52.44.13 
Butikshandel med belysningsartiklar
47.00.56 
Butikshandel med belysningsartiklar
52.44.14 
Butikshandel med inredningstextilier
47.00.51 
Butikshandel med textilier
47.00.52 
Code: 47.00.52 
Butikshandel med gardiner
52.44.15 
Butikshandel med trä-, kork- och korgartiklar
47.00.57 
Butikshandel med trä-, kork- och korgartiklar
52.44.16 
Butikshandel med diverse icke elektriska hushållsapparater, artiklar och utrustning
47.00.59 
Butikshandel med diverse köksartiklar, glas och porslin, bestick, icke elektriska hushållsapparater och övriga hushållsartiklar
52.45.10 
Butikshandel med elektriska hushållsapparater
47.00.54 
Butikshandel med elektriska hushållsapparater
52.45.21 
Butikshandel med audio- och videoutrustning
47.00.33 
Butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning
52.45.22 
Butikshandel med inspelade och oinspelade kassett- och videoband samt dvd-, cd- och grammofonskivor
47.00.64 
Butikshandel med musik- och videoinspelningar
52.45.23 
Butikshandel med musikinstrument och noter
47.00.58 
Butikshandel med musikinstrument och noter
52.46.11 
Butikshandel med järnhandelsvaror
47.00.41 
Butikshandel med järnvaror
47.00.47 
Code: 47.00.47 
Butikshandel med handverktyg
52.46.12 
Butikshandel med färger, fernissor och lacker
47.00.42 
Butikshandel med färger, fernissor och lacker
52.46.13 
Butikshandel med glas
47.00.43 
Butikshandel med planglas
52.46.14 
Butikshandel med "gör-det-själv"-artiklar
47.00.41 
Butikshandel med järnvaror
47.00.42 
Code: 47.00.42 
Butikshandel med färger, fernissor och lacker
47.00.43 
Code: 47.00.43 
Butikshandel med planglas
47.00.44 
Code: 47.00.44 
Butikshandel med trädgårdsmaskiner
47.00.45 
Code: 47.00.45 
Butikshandel med VVS-armatur
47.00.46 
Code: 47.00.46 
Butikshandel med sanitetsgods

Page 76/104  
Top