CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
50.10.23 
Detaljhandel med husvagnar, husbilar och andra campingvagnar
45.11.23 
Specialiserad detaljhandel i butik med nya personbilar för särskilda ändamål, t.ex. ambulanser och minibussar, och terränggående fordon som jeepar o.d. (under 3,5 ton)
45.19.22 
Code: 45.19.22 
Specialiserad detaljhandel i butik med husvagnar, husbilar och andra campingvagnar
45.19.39 
Code: 45.19.39 
Annan detaljhandel med övriga motorfordon
50.10.30 
Agenturhandel med motorfordon
45.11.41 
Parti- och provisionshandel via Internet med personbilar och lätta motorfordon
45.11.49 
Code: 45.11.49 
Annan parti- och provisionshandel med personbilar och lätta motorfordon
45.19.41 
Code: 45.19.41 
Parti- och provisionshandel via Internet med andra motorfordon
45.19.49 
Code: 45.19.49 
Annan parti- och provisionshandel med andra motorfordon
50.20.11 
Allmän service och reparation av personbilar (utom reparation och service av elsystem, däck och karosseri)
45.20.11 
Allmän service och reparation av personbilar och lätta varutransportfordon (utom reparation och service av elsystem, däck och karosseri)
50.20.12 
Reparation av elsystem till personbilar
45.20.12 
Reparation av elsystem till personbilar och lätta varutransportfordon
50.20.13 
Reparation av däck till personbilar, inklusive hjuljustering och -balansering
45.20.13 
Reparation av däck till personbilar och lätta varutransportfordon, inklusive hjuljustering och -balansering
50.20.14 
Reparation av karosseri och liknande tjänster (reparation av lås, dörrar och fönster, omlackering samt reparation av krockskador), för personbilar
45.20.14 
Reparation av karosseri och liknande tjänster (reparation av lås, dörrar och fönster, omlackering samt reparation av krockskador) för personbilar och lätta varutransportfordon
50.20.21 
Allmän service och reparation av andra motorfordon (utom reparation och service av elsystem och karosseri)
45.20.21 
Allmän service och reparation av andra motorfordon (utom reparation och service av elsystem och karosseri)
50.20.22 
Reparation av elsystem till andra motorfordon
45.20.22 
Reparation av elsystem till andra motorfordon
50.20.23 
Reparation av karosseri och liknande tjänster (reparation av lås, dörrar och fönster, omlackering samt reparation av krockskador), för andra motorfordon
45.20.23 
Reparation av karosseri och liknande tjänster (reparation av lås, dörrar och fönster, lackering samt reparation av krockskador), för andra motorfordon
50.20.31 
Biltvätt o.d.
45.20.30 
Biltvätt o.d.
50.20.32 
Nödreparationer och bilbogsering
52.21.25 
Bogseringstjänster för privatfordon och tjänstefordon
50.30.11 
Partihandel med däck
45.31.11 
Partihandel med däck och slangar
50.30.12 
Partihandel med andra reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
45.31.12 
Partihandel med andra reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
50.30.21 
Detaljhandel med däck
45.32.11 
Specialiserad butikshandel med däck
45.32.21 
Code: 45.32.21 
Detaljhandel via Internet med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
45.32.22 
Code: 45.32.22 
Postorderhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
45.32.29 
Code: 45.32.29 
Övrig detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
50.30.22 
Detaljhandel med andra reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
45.32.12 
Specialiserad butikshandel med andra reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
45.32.21 
Code: 45.32.21 
Detaljhandel via Internet med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
45.32.22 
Code: 45.32.22 
Postorderhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
45.32.29 
Code: 45.32.29 
Övrig detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
50.30.30 
Agenturhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
45.31.20 
Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon
50.40.10 
Partihandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
45.40.10 
Partihandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
50.40.20 
Detaljhandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
45.40.20 
Specialiserad detaljhandel i butik med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
45.40.30 
Code: 45.40.30 
Annan detaljhandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
50.40.30 
Agenturhandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
45.40.40 
Parti- och provisionshandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
50.40.40 
Underhåll och reparation av motorcyklar
45.40.50 
Underhåll och reparation av motorcyklar
50.50.10 
Detaljhandel med drivmedel
47.00.81 
Detaljhandel med drivmedel
51.11.11 
Agenturhandel med levande djur
46.11.11 
Parti- och provisionshandel med levande djur
51.11.12 
Agenturhandel med jordbruksråvaror, textilråvaror och textilhalvfabrikat
46.11.12 
Parti- och provisionshandel med blommor och växter
46.11.19 
Code: 46.11.19 
Parti- och provisionshandel med andra jordbruksråvaror, textilråvaror och textilhalvfabrikat
51.12.11 
Agenturhandel med bränsle
46.12.11 
Parti- och provisionshandel med bränslen
51.12.12 
Agenturhandel med malm och metaller
46.12.12 
Parti- och provisionshandel med malm och metaller i obearbetad form
51.12.13 
Agenturhandel med industrikemikalier
46.12.13 
Parti- och provisionshandel med industrikemikalier, gödselmedel och lantbrukskemiska produkter
51.13.11 
Agenturhandel med virke
46.13.11 
Parti- och provisionshandel med virke

Page 71/104  
Top