CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
45.21.61 
Uppförande av byggnader till stadion och liknande idrottsanläggningar
42.99.22 
Uppförande av byggnader till utomhusstadion och liknande idrottsanläggningar
45.21.62 
Anläggning av simbassänger
41.00.20 
Andra byggnader än bostadshus
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Byggande av andra byggnader än bostadshus (nybyggnation, ombyggnad och renovering)
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Diverse övriga specialiserade bygg- och anläggningsarbeten
45.21.63 
Uppförande av byggnader till andra sport- och fritidsanläggningar
41.00.20 
Andra byggnader än bostadshus
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Byggande av andra byggnader än bostadshus (nybyggnation, ombyggnad och renovering)
45.21.64 
Övriga anläggningsarbeten
42.21.13 
Bevattningssystem (kanaler); vattenledningar; vatten- och avloppsreningsverk samt pumpstationer
42.21.23 
Code: 42.21.23 
Anläggning av bevattningssystem (kanaler), vattenledningar, vatten- och avloppsreningsverk samt pumpstationer
42.99.19 
Code: 42.99.19 
Övriga anläggningar
42.99.29 
Code: 42.99.29 
Övriga bygg- och anläggningsarbeten
45.21.71 
Montering och uppförande av prefabricerade bostadshus
41.00.30 
Byggande av bostadshus (nybyggnation, ombyggnad och renovering)
45.21.72 
Montering och uppförande av andra prefabricerade byggnader än bostadshus
41.00.40 
Byggande av andra byggnader än bostadshus (nybyggnation, ombyggnad och renovering)
45.21.73 
Montering och uppförande av andra prefabricerade byggnadsverk
41.00.40 
Byggande av andra byggnader än bostadshus (nybyggnation, ombyggnad och renovering)
43.99.70 
Code: 43.99.70 
Montering och uppförande av prefabricerade byggnader
45.22.11 
Uppförande av takstommar
43.91.11 
Uppförande av takstommar
45.22.12 
Taktäckning och målning av tak
43.91.19 
Andra takarbeten
45.22.13 
Montering av takavrinningsmaterial och takavlopp
43.91.19 
Andra takarbeten
45.22.20 
Taktätningsarbeten och andra vattentätningsarbeten
43.99.10 
Taktätningsarbeten och andra vattentätningsarbeten
45.23.11 
Anläggning av motorvägar, vägar, gator samt andra kör- och gångvägar
42.11.20 
Anläggning av motorvägar, vägar, gator o.d. för fordon eller fotgängare samt start- och landningsbanor på flygfält
45.23.12 
Beläggning av motorvägar, vägar, gator samt andra kör- och gångvägar
42.11.10 
Motorvägar, vägar, gator o.d. för fordon eller fotgängare samt start- och landningsbanor på flygfält
42.11.20 
Code: 42.11.20 
Anläggning av motorvägar, vägar, gator o.d. för fordon eller fotgängare samt start- och landningsbanor på flygfält
45.23.13 
Anläggning av järnvägar
42.12.10 
Järnvägar och tunnelbanor
42.12.20 
Code: 42.12.20 
Anläggning av järnvägar och tunnelbanor
45.23.14 
Anläggning av start- och landningsbanor på flygfält
42.11.10 
Motorvägar, vägar, gator o.d. för fordon eller fotgängare samt start- och landningsbanor på flygfält
42.11.20 
Code: 42.11.20 
Anläggning av motorvägar, vägar, gator o.d. för fordon eller fotgängare samt start- och landningsbanor på flygfält
45.23.15 
Målning av vägmarkeringar och markeringar på parkeringsplatser och liknande platser
42.11.20 
Anläggning av motorvägar, vägar, gator o.d. för fordon eller fotgängare samt start- och landningsbanor på flygfält
45.23.21 
Markanläggning av banor, spelplatser och stadion för utomhussporter
42.99.22 
Uppförande av byggnader till utomhusstadion och liknande idrottsanläggningar
45.23.22 
Markanläggning av banor, spelplatser o.d. för inomhussporter och fritidsaktiviteter
41.00.40 
Byggande av andra byggnader än bostadshus (nybyggnation, ombyggnad och renovering)
45.24.11 
Anläggningsarbeten för kust- och hamnanläggningar
42.91.10 
Kust- och hamnanläggningar, dammar, slussar och liknande hydromekaniska anläggningar
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Anläggning av kust- och hamnanläggningar, dammar, slussar och liknande hydromekaniska anläggningar
45.24.12 
Anläggningsarbeten för dammar, kanaler, bevattningssystem och akvedukter
42.21.13 
Bevattningssystem (kanaler); vattenledningar; vatten- och avloppsreningsverk samt pumpstationer
42.21.23 
Code: 42.21.23 
Anläggning av bevattningssystem (kanaler), vattenledningar, vatten- och avloppsreningsverk samt pumpstationer
42.91.10 
Code: 42.91.10 
Kust- och hamnanläggningar, dammar, slussar och liknande hydromekaniska anläggningar
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Anläggning av kust- och hamnanläggningar, dammar, slussar och liknande hydromekaniska anläggningar
45.24.13 
Anläggningsarbeten för slussar, portar och andra hydromekaniska anläggningar
42.91.10 
Kust- och hamnanläggningar, dammar, slussar och liknande hydromekaniska anläggningar
42.91.20 
Code: 42.91.20 
Anläggning av kust- och hamnanläggningar, dammar, slussar och liknande hydromekaniska anläggningar
45.24.14 
Muddringsarbeten; andra vattenbyggnadsarbeten
42.91.20 
Anläggning av kust- och hamnanläggningar, dammar, slussar och liknande hydromekaniska anläggningar
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Diverse övriga specialiserade bygg- och anläggningsarbeten
45.25.10 
Montering av byggnadsställningar
43.99.20 
Montering av byggnadsställningar
45.25.21 
Grundarbeten, inklusive pålning
43.99.30 
Pålning; grundarbeten

Page 68/104  
Top