CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
36.50.43 
Artiklar för biljardspel, artiklar för inomhusspel; spelapparater med mynt- eller polettinkast
32.40.42 
Artiklar för biljardspel, artiklar för inomhusspel; spelapparater med mynt- eller polettinkast
36.50.90 
Installation, reparation och underhåll av automatiska kägelresare för bowlinghallar och andra artiklar för inomhusspel
33.13.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av annan elektronisk utrustning för yrkesmässigt bruk
33.20.39 
Code: 33.20.39 
Tjänster avseende installation av andra specialmaskiner
33.20.70 
Code: 33.20.70 
Tjänster avseende installation av övriga varor
36.50.99 
Industriella tjänster för spel och leksaker
32.40.99 
Delar av tillverkningen av spel och leksaker som utförs av underleverantörer
36.61.10 
Bijouterivaror av oädel metall
32.13.10 
Bijouterivaror av oädel metall
36.61.99 
Industriella tjänster för bijouterivaror av oädel metall
32.13.99 
Delar av tillverkningen av bijouterivaror av oädel metall som utförs av underleverantörer
36.62.11 
Kvastar, viskor och borstar för hushållsbruk
32.91.11 
Kvastar, viskor och borstar för hushållsbruk
36.62.12 
Hårborstar, tandborstar och andra borstar för personligt bruk; konstnärspenslar och skrivpenslar samt penslar för kosmetiskt ändamål
32.91.12 
Hårborstar, tandborstar och andra borstar för personligt bruk; konstnärspenslar och skrivpenslar samt penslar för kosmetiskt ändamål
36.62.13 
Diverse andra borstbinderiarbeten
32.91.19 
Diverse andra borstbinderiarbeten
36.62.99 
Industriella tjänster för borstbinderiarbeten
32.91.99 
Delar av tillverkningen av borstbinderiarbeten som utförs av underleverantörer
36.63.10 
Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för nöjesfält
28.99.32 
Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för nöjesfält
32.99.99 
Code: 32.99.99 
Delar av den övriga varutillverkningen som utförs av underleverantörer
33.12.29 
Code: 33.12.29 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra specialmaskiner
33.20.39 
Code: 33.20.39 
Tjänster avseende installation av andra specialmaskiner
36.63.21 
Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös spets; stiftpennor
32.99.12 
Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös spets; stiftpennor
32.99.99 
Code: 32.99.99 
Delar av den övriga varutillverkningen som utförs av underleverantörer
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra metallvaror
36.63.22 
Tuschpennor; reservoarpennor och liknande pennor
32.99.13 
Tuschpennor; reservoarpennor och liknande pennor
32.99.99 
Code: 32.99.99 
Delar av den övriga varutillverkningen som utförs av underleverantörer
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra metallvaror
36.63.23 
Satser med skrivmateriel, pennskaft o.d.; delar till sådana artiklar
32.99.14 
Satser med skrivmateriel, pennskaft o.d.; delar till sådana artiklar
36.63.24 
Blyerts-, anilin- och färgpennor, blyerts-, anilin- och färgstift, grifflar, pastellkritor och andra färgkritor, ritkol, skriv- och ritkrita samt skräddarkrita
32.99.15 
Blyerts-, anilin- och färgpennor, blyerts-, anilin- och färgstift, grifflar, pastellkritor och andra färgkritor, ritkol, skriv- och ritkrita samt skräddarkrita
36.63.25 
Skrivtavlor; datumstämplar, sigillstämplar och pagineringsstämplar och liknande handstämplar; färgband för skrivmaskiner och liknande färgband; färgdynor
32.99.16 
Skrivtavlor; datumstämplar, sigillstämplar och pagineringsstämplar och liknande handstämplar; färgband för skrivmaskiner och liknande färgband; färgdynor
32.99.99 
Code: 32.99.99 
Delar av den övriga varutillverkningen som utförs av underleverantörer
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra metallvaror
36.63.31 
Paraplyer och parasoller; promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d.
15.12.11 
Sadelmakeriarbeten för alla slags djur, av alla slags material
32.99.21 
Code: 32.99.21 
Paraplyer och parasoller; promenadkäppar, sittkäppar, piskor o.d.
32.99.99 
Code: 32.99.99 
Delar av den övriga varutillverkningen som utförs av underleverantörer
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra metallvaror
36.63.32 
Delar, beslag och tillbehör till paraplyer och parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d.
16.29.14 
Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d. samt diverse andra varor av trä
22.29.29 
Code: 22.29.29 
Andra plastartiklar
25.99.29 
Code: 25.99.29 
Diverse andra artiklar av oädel metall
32.99.22 
Code: 32.99.22 
Delar, beslag och tillbehör till paraplyer och parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor o.d.
32.99.99 
Code: 32.99.99 
Delar av den övriga varutillverkningen som utförs av underleverantörer
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra metallvaror
36.63.33 
Knappar; blixtlås
32.99.23 
Knappar; blixtlås
32.99.99 
Code: 32.99.99 
Delar av den övriga varutillverkningen som utförs av underleverantörer
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra metallvaror
36.63.34 
Knappformar och andra delar till knappar; knappämnen; delar till blixtlås
32.99.24 
Knappformar och andra delar till knappar; knappämnen; delar till blixtlås

Page 64/104  
Top