CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
34.10.11 
Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med framåtgående och återgående kolvar, till motorfordon, med en cylindervolym av högst 1 000 cm³
29.10.11 
Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med framåtgående och återgående kolvar, till motorfordon, med en cylindervolym av högst 1 000 cm3
30.91.31 
Code: 30.91.31 
Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med framåtgående och återgående kolvar, till motorcyklar, med en cylindervolym av högst 1 000 cm3
34.10.12 
Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med framåtgående och återgående kolvar, till motorfordon, med en cylindervolym av mer än 1 000 cm³
29.10.12 
Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med framåtgående och återgående kolvar, till motorfordon, med en cylindervolym av mer än 1 000 cm3
30.91.32 
Code: 30.91.32 
Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med framåtgående och återgående kolvar, till motorcyklar, med en cylindervolym av mer än 1 000 cm3
34.10.13 
Förbränningskolvmotorer med kompressionständning för motorfordon
29.10.13 
Förbränningskolvmotorer med kompressionständning för motorfordon
34.10.21 
Fordon med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en cylindervolym av högst 1 500 cm³, nya
29.10.21 
Fordon med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en cylindervolym av högst 1 500 cm3, nya
34.10.22 
Fordon med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en cylindervolym av mer än 1 500 cm³, nya
29.10.22 
Fordon med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en cylindervolym av mer än 1 500 cm3, nya
34.10.23 
Fordon med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel och semidieselmotor), nya
29.10.23 
Fordon med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel och semidieselmotor), nya
34.10.24 
Andra motorfordon för persontransport
29.10.24 
Andra motorfordon för persontransport
34.10.30 
Motorfordon för transport av minst 10 personer
29.10.30 
Motorfordon för transport av minst 10 personer
34.10.41 
Motorfordon för godsbefordran, med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor), nya
29.10.41 
Motorfordon för godsbefordran, med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor), nya
34.10.42 
Motorfordon för godsbefordran, med förbränningskolvmotor med gnisttändning; andra motorfordon för godsbefordran, nya
29.10.42 
Motorfordon för godsbefordran, med förbränningskolvmotor med gnisttändning; andra motorfordon för godsbefordran, nya
34.10.44 
Dragfordon för påhängsvagnar
29.10.43 
Dragfordon för påhängsvagnar
34.10.45 
Underreden försedda med motor
29.10.44 
Underreden försedda med motor
34.10.51 
Dumprar, konstruerade för användning i terräng
28.92.29 
Dumprar, konstruerade för användning i terräng
33.12.24 
Code: 33.12.24 
Tjänster avseende reparation och underhåll av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
34.10.52 
Kranbilar
29.10.51 
Kranbilar
33.17.19 
Code: 33.17.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av övriga transportmedel
33.20.70 
Code: 33.20.70 
Tjänster avseende installation av övriga varor
34.10.53 
Fordon speciellt konstruerade för färd på snö; fordon för golfbanor och liknande fordon, med motor
29.10.52 
Fordon speciellt konstruerade för färd på snö; fordon för golfbanor och liknande fordon, med motor
33.17.19 
Code: 33.17.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av övriga transportmedel
34.10.54 
Brandbilar, bilar med betongblandare och andra motorfordon för speciella ändamål
29.10.59 
Brandbilar, bilar med betongblandare och andra motorfordon för speciella ändamål
33.17.19 
Code: 33.17.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av övriga transportmedel
33.20.70 
Code: 33.20.70 
Tjänster avseende installation av övriga varor
34.10.91 
Montering av delenheter för motorfordon under tillverkningsprocessen
29.10.99 
Delar av motorfordonstillverkningen som utförs av underleverantörer
29.32.92 
Code: 29.32.92 
Tjänster avseende montering av diverse andra delar och tillbehör till motorfordon
34.10.92 
Montering av kompletta materialsatser för motorfordon under tillverkningsprocessen
29.10.99 
Delar av motorfordonstillverkningen som utförs av underleverantörer
29.32.91 
Code: 29.32.91 
Tjänster avseende montering av kompletta materialsatser för motorfordon som utförs av underleverantörer
34.20.10 
Karosserier för motorfordon
29.20.10 
Karosserier för motorfordon
34.20.21 
Godsbehållare (containrar), speciellt konstruerade för befordran med ett eller flera slag av transportmedel
29.20.21 
Godsbehållare (containrar), speciellt konstruerade för befordran med ett eller flera slag av transportmedel
34.20.22 
Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för bostads- eller campingändamål
29.20.22 
Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för bostads- eller campingändamål
34.20.23 
Andra släpfordon och påhängsvagnar
29.20.23 
Andra släpfordon och påhängsvagnar
34.20.30 
Delar till släpfordon och påhängsvagnar samt andra fordon utan mekanisk framdrivningsanordning
29.20.30 
Delar till släpfordon och påhängsvagnar samt andra fordon utan mekanisk framdrivningsanordning
34.20.70 
Ombyggnad, montering, utrustnings- och karosseriarbeten avseende motorfordon
29.20.40 
Ombyggnad, montering, utrustnings- och karosseritjänster avseende motorfordon
29.20.99 
Code: 29.20.99 
Delar av tillverkningen av karosserier för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar som utförs av underleverantörer
34.20.80 
Utrustningsarbeten på husvagnar och husbilar
29.20.50 
Utrustningstjänster avseende husvagnar och husbilar
34.20.90 
Reparation och underhåll av godsbehållare (containrar)
33.11.12 
Tjänster avseende reparation och underhåll av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
34.30.11 
Delar till förbränningskolvmotorer med gnisttändning, utom delar till luftfartygsmotorer
28.11.41 
Delar till förbränningskolvmotorer med gnisttändning, utom delar till luftfartygsmotorer
34.30.12 
Delar till diverse andra motorer
28.11.42 
Delar till diverse andra motorer
34.30.20 
Diverse andra delar och tillbehör till motorfordon
29.32.20 
Säkerhetsbälten och krockkuddar samt delar och tillbehör till karosserier

Page 59/104  
Top