CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
33.40.11 
Kontaktlinser; glasögonlinser
32.50.41 
Kontaktlinser; glasögonlinser
33.40.12 
Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål
32.50.42 
Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål
33.40.13 
Bågar och infattningar för glasögon e.d.
32.50.43 
Bågar och infattningar för glasögon e.d.
33.40.14 
Delar till bågar och infattningar för glasögon e.d.
32.50.44 
Delar till bågar och infattningar för glasögon e.d.
33.40.21 
Skivor och plattor av polariserande material; linser, filter o.d.
26.70.21 
Skivor och plattor av polariserande material; linser, prismor, speglar och andra optiska element (utom av glas som inte är optiskt bearbetat), monterade eller omonterade, men ej för kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller förminskningsapparater
27.31.12 
Code: 27.31.12 
Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fiberkablar (utom sådana som är gjorda av separat mantlade fibrer)
33.40.22 
Kikare (monokulära och binokulära) och andra teleskop; andra astronomiska instrument; optiska mikroskop
26.70.22 
Kikare (monokulära och binokulära) och andra teleskop; andra astronomiska instrument; optiska mikroskop
33.40.23 
Anordningar med flytande kristaller; lasrar, andra än laserdioder; diverse andra optiska apparater och instrument
26.70.23 
Anordningar med flytande kristaller; lasrar, andra än laserdioder; diverse andra optiska apparater och instrument
28.99.20 
Code: 28.99.20 
Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller flata bildskärmar
33.40.24 
Delar och tillbehör till andra optiska instrument
26.70.24 
Delar och tillbehör till kikare (monokulära och binokulära) och andra teleskop; till andra astronomiska instrument; och till optiska mikroskop
26.70.25 
Code: 26.70.25 
Delar och tillbehör till anordningar med flytande kristaller, lasrar (andra än laserdioder), diverse andra optiska apparater och instrument
33.40.31 
Objektiv för kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller förminskningsapparater
26.70.11 
Objektiv för kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller förminskningsapparater
33.40.32 
Stillbildskameror för framställning av klichéer eller andra tryckformar; stillbildskameror för fotografering av dokument på mikrofilm, mikrofiche o.d.
26.70.12 
Stillbildskameror för framställning av klichéer eller andra tryckformar; stillbildskameror för fotografering av dokument på mikrofilm, mikrofiche o.d.
33.40.33 
Kameror för omedelbar bildframställning och andra stillbildskameror
26.70.14 
Kameror för omedelbar bildframställning och andra stillbildskameror
33.40.34 
Kinokameror
26.70.15 
Kinokameror
33.40.35 
Kinoprojektorer; projektorer för diapositiv; andra stillbildsprojektorer
26.70.16 
Kinoprojektorer; projektorer för diapositiv; andra stillbildsprojektorer
33.40.36 
Blixtljusapparater; fotografiska förstorings- och förminskningsapparater; apparater för foto- och kinolaboratorier; negatoskop, projektionsdukar
26.70.17 
Blixtljusapparater; fotografiska förstorings- och förminskningsapparater; apparater för foto- och kinolaboratorier; negatoskop, projektionsdukar
33.40.37 
Läsapparater för mikrofilm, mikrofiche e.d.
26.70.18 
Läsapparater för mikrofilm, mikrofiche e.d.
33.40.38 
Delar och tillbehör till fotografisk utrustning
26.70.19 
Delar och tillbehör till fotografisk utrustning
33.40.91 
Installation av fotografiska, kinografiska och optiska instrument för yrkesmässig användning
33.20.41 
Tjänster avseende installation av medicinsk utrustning samt precisionsinstrument och optiska instrument för yrkesmässig användning
33.40.92 
Reparation och underhåll av fotografiska, kinografiska och optiska instrument för yrkesmässig användning
33.13.13 
Tjänster avseende reparation och underhåll av optiska instrument och fotoutrustning för yrkesmässig användning
33.40.99 
Industriella tjänster för optiska instrument och fotoutrustning
26.70.99 
Delar av tillverkningen av optiska instrument och fotoutrustning som utförs av underleverantörer
33.50.11 
Armbandsur, fickur, med boett av ädelmetall eller metall med plätering av ädelmetall
26.52.11 
Armbandsur, fickur, med boett av ädelmetall eller metall med plätering av ädelmetall
33.50.12 
Armbandsur, fickur och andra ur, även med stoppursfunktion, ej med boett av ädelmetall eller metall med plätering av ädelmetall
26.52.12 
Armbandsur, fickur och andra ur, även med stoppursfunktion, ej med boett av ädelmetall eller metall med plätering av ädelmetall
33.50.13 
Ur till instrumentbräden och liknande ur för fordon
26.52.13 
Ur till instrumentbräden och liknande ur för fordon
33.50.14 
Vägg- och bordsur med fickursverk; väckarur och väggur; andra ur
26.52.14 
Vägg- och bordsur med fickursverk; väckarur och väggur; andra ur
33.50.21 
Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta
26.52.21 
Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta
33.50.22 
Urverk, kompletta och sammansatta, utom till fick- eller armbandsur
26.52.22 
Andra urverk, kompletta och sammansatta
33.50.23 
Kompletta urverk till fick- och armbandsur, inte sammansatta eller delvis sammansatta; ofullständiga urverk till fick- och armbandsur, sammansatta
26.52.23 
Kompletta urverk till fick- och armbandsur, inte sammansatta eller delvis sammansatta; ofullständiga urverk till fick- och armbandsur, sammansatta
33.50.24 
Råurverk till fick- och armbandsur
26.52.24 
Råurverk till fick- och armbandsur
33.50.25 
Kompletta eller ofullständiga urverk samt råurverk, ej sammansatta, utom till fick- eller armbandsur
26.52.25 
Kompletta eller ofullständiga urverk samt råurverk, ej sammansatta, utom till fick- eller armbandsur
33.50.26 
Boetter till ur samt delar till sådana; urfoder
26.52.26 
Boetter till ur samt delar till sådana; urfoder
33.50.27 
Urarmband och delar till urarmband, av metall
32.12.14 
Andra varor av ädel metall; varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar
32.13.10 
Code: 32.13.10 
Bijouterivaror av oädel metall
33.50.28 
Andra urdelar
26.52.27 
Andra urdelar
33.50.29 
Tidkontrollur, tidstämpelur, parkeringsmätare; tidströmställare med urverk eller synkronmotor
26.52.28 
Tidkontrollur, tidstämpelur, parkeringsmätare; tidströmställare med urverk eller synkronmotor
33.50.91 
Installation av instrument och apparater för att mäta tid, för industriellt bruk
33.20.41 
Tjänster avseende installation av medicinsk utrustning samt precisionsinstrument och optiska instrument för yrkesmässig användning
33.20.70 
Code: 33.20.70 
Tjänster avseende installation av övriga varor
33.50.92 
Reparation och underhåll av instrument och apparater för att mäta tid, för industriellt bruk
33.13.11 
Tjänster avseende reparation och underhåll av instrument och apparater för mätning, provning och navigering
33.50.99 
Industriella tjänster för ur
26.52.99 
Delar av urtillverkningen som utförs av underleverantörer

Page 58/104  
Top