CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
33.20.42 
Katodstråleoscilloskop och katodstråleoscillografer
26.51.42 
Katodstråleoscilloskop och katodstråleoscillografer
33.20.43 
Instrument för mätning av elektriska storheter, utan registreringsanordning
26.51.43 
Instrument för mätning av elektriska storheter, utan registreringsanordning
33.20.44 
Instrument och apparater för telekommunikation
26.51.44 
Instrument och apparater för telekommunikation
26.51.66 
Code: 26.51.66 
Diverse andra instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll
33.20.45 
Andra instrument och apparater för mätning av elektriska storheter
26.51.45 
Andra instrument och apparater för mätning av elektriska storheter
33.20.51 
Areometrar, termometrar, pyrometrar, barometrar, hygrometrar och psykrometrar
26.51.51 
Areometrar, termometrar, pyrometrar, barometrar, hygrometrar och psykrometrar
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.; instrument och apparater för oftalmologiskt bruk, andra instrument och apparater
32.50.50 
Code: 32.50.50 
Andra artiklar för medicinskt eller kirurgiskt bruk
33.20.52 
Instrument för mätning av gasers eller vätskors strömning, nivå, tryck e.d.
26.51.52 
Instrument för mätning av gasers eller vätskors strömning, nivå, tryck e.d.
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.; instrument och apparater för oftalmologiskt bruk, andra instrument och apparater
33.20.53 
Andra instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys
26.51.53 
Andra instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys
26.70.25 
Code: 26.70.25 
Delar och tillbehör till anordningar med flytande kristaller, lasrar (andra än laserdioder), diverse andra optiska apparater och instrument
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.; instrument och apparater för oftalmologiskt bruk, andra instrument och apparater
33.20.61 
Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskameror
26.51.61 
Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskameror
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.; instrument och apparater för oftalmologiskt bruk, andra instrument och apparater
33.20.62 
Maskiner och apparater för provning av materials mekaniska egenskaper
26.51.62 
Maskiner och apparater för provning av materials mekaniska egenskaper
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.; instrument och apparater för oftalmologiskt bruk, andra instrument och apparater
33.20.63 
Förbruknings- och produktionsmätare för gas, vätskor och elektricitet
26.51.63 
Förbruknings- och produktionsmätare för gas, vätskor eller elektricitet
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.; instrument och apparater för oftalmologiskt bruk, andra instrument och apparater
33.20.64 
Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar; hastighetsmätare och takometrar; stroboskop
26.51.64 
Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar; hastighetsmätare och takometrar; stroboskop
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.; instrument och apparater för oftalmologiskt bruk, andra instrument och apparater
33.20.65 
Diverse andra instrument, apparater och maskiner för mätning och kontroll
26.51.66 
Diverse andra instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll
28.99.39 
Code: 28.99.39 
Startanordningar för luftfartyg; inbromsningsanordningar samt liknande utrustning; utrustning för balansering av däck; övriga specialmaskiner
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.; instrument och apparater för oftalmologiskt bruk, andra instrument och apparater
33.20.70 
Termostater, tryckregulatorer och andra instrument och apparater för automatisk reglering
26.51.65 
Hydrauliska eller pneumatiska instrument och apparater för automatisk reglering
26.51.70 
Code: 26.51.70 
Termostater, tryckregulatorer och andra instrument och apparater för automatisk reglering
33.20.81 
Delar och tillbehör till varor i 33.20.1, 33.20.32, 33.20.33, 33.20.4, 33.20.5, 33.20.62 och 33.20.65; diverse andra delar
26.51.82 
Delar och tillbehör till varor i 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 och 26.51.5; mikrotomer; diverse andra delar
26.51.85 
Code: 26.51.85 
Delar och tillbehör till instrument och apparater i 26.51.65, 26.51.66 och 26.51.70
26.51.86 
Code: 26.51.86 
Delar och tillbehör till instrument och apparater i 26.51.11 och 26.51.62
33.20.82 
Delar och tillbehör till mikroskop (andra än optiska) och diffraktionskameror
26.51.83 
Delar och tillbehör till mikroskop (andra än optiska) och diffraktionskameror
33.20.83 
Delar och tillbehör till varor i 33.20.63 och 33.20.64
26.51.84 
Delar och tillbehör till varor i 26.51.63 och 26.51.64
33.20.84 
Delar och tillbehör till instrument och apparater i 33.20.7
26.51.85 
Delar och tillbehör till instrument och apparater i 26.51.65, 26.51.66 och 26.51.70
33.20.91 
Installation av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, navigering och andra ändamål
33.20.39 
Tjänster avseende installation av andra specialmaskiner
33.20.41 
Code: 33.20.41 
Tjänster avseende installation av medicinsk utrustning samt precisionsinstrument och optiska instrument för yrkesmässig användning
33.20.42 
Code: 33.20.42 
Tjänster avseende installation av elektronisk utrustning för yrkesmässigt bruk
33.20.92 
Reparation och underhåll av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, navigering och andra ändamål
33.12.29 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra specialmaskiner
33.13.11 
Code: 33.13.11 
Tjänster avseende reparation och underhåll av instrument och apparater för mätning, provning och navigering
33.13.19 
Code: 33.13.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av annan elektronisk utrustning för yrkesmässigt bruk
33.20.99 
Industriella tjänster för instrument och apparater för mätning, kontroll, provning och navigering och andra ändamål
26.51.99 
Delar av tillverkningen av instrument för mätning, provning och navigering som utförs av underleverantörer
33.30.10 
Utformning och montering av styrsystem för industriella processer, även till automatiska produktionsanläggningar
33.20.60 
Tjänster avseende installation av instrument för styrning av industriella processer

Page 57/104  
Top