CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
31.40.99 
Industriella tjänster för batterier och ackumulatorer
27.20.99 
Delar av batteri- och ackumulatortillverkningen som utförs av underleverantörer
31.50.11 
S.k. sealed beam lamp units
27.40.11 
S.k. ”sealed beam lamp units”
31.50.12 
Volframhalogenlampor, utom lampor för ultraviolett eller infrarött ljus
27.40.12 
Volframhalogenlampor, utom lampor för ultraviolett eller infrarött ljus
31.50.13 
Andra glödlampor med en effekt av högst 200 W och för en driftsspänning av mer än 100 V
27.40.13 
Andra glödlampor med en effekt av högst 200 W och för en driftspänning av mer än 100 V
31.50.14 
Övriga glödlampor
27.40.14 
Övriga glödlampor
31.50.15 
Gasurladdningslampor; lampor för ultraviolett eller infrarött ljus; båglampor
27.40.15 
Gasurladdningslampor; lampor för ultraviolett eller infrarött ljus; båglampor
31.50.21 
Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla (t.ex. torrbatterier, ackumulatorer eller generatorer)
27.40.21 
Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla (t.ex. torrbatterier, ackumulatorer eller generatorer)
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av annan elapparatur för yrkesmässigt bruk
31.50.22 
Elektriska bords-, säng- eller golvlampor
27.40.22 
Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller golvlampor
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av annan elapparatur för yrkesmässigt bruk
31.50.23 
Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, icke elektriska
27.40.23 
Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, icke elektriska
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av annan elapparatur för yrkesmässigt bruk
31.50.24 
Ljusskyltar, namnplåtar och liknande med belysning
27.40.24 
Ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d.
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av annan elapparatur för yrkesmässigt bruk
31.50.25 
Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor
27.40.25 
Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av annan elapparatur för yrkesmässigt bruk
31.50.31 
Blixtlampor, blixtkuber o.d.
27.40.31 
Blixtlampor, blixtkuber o.d.
31.50.32 
Julgransbelysningar
27.40.32 
Julgransbelysningar
31.50.33 
Strålkastare
27.40.33 
Strålkastare
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av annan elapparatur för yrkesmässigt bruk
31.50.34 
Diverse andra lampor och belysningsartiklar
27.40.39 
Övriga lampor och belysningsartiklar
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av annan elapparatur för yrkesmässigt bruk
31.50.41 
Delar till glödlampor och gasurladdningslampor
27.40.41 
Delar till glödlampor och gasurladdningslampor
31.50.42 
Delar till lampor och belysningsartiklar
27.40.42 
Delar till lampor och belysningsartiklar
31.50.99 
Industriella tjänster för belysningsarmatur, glödlampor och lysrör
27.40.99 
Delar av tillverkningen av belysningsartiklar som utförs av underleverantörer
31.61.10 
Tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser, av sådana slag som används i fordon, luftfartyg och fartyg
29.31.10 
Tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser, av sådana slag som används i fordon, luftfartyg eller fartyg
31.61.21 
Tändstift; tändmagneter; tändgeneratorer; svänghjulsmagneter; strömfördelare; tändspolar
29.31.21 
Tändstift; tändmagneter; tändgeneratorer; svänghjulsmagneter; strömfördelare; tändspolar
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av annan elapparatur för yrkesmässigt bruk
31.61.22 
Startmotorer, även tjänstgörande som generatorer; andra generatorer och annan utrustning
29.31.22 
Startmotorer, även tjänstgörande som generatorer; andra generatorer och annan utrustning
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av annan elapparatur för yrkesmässigt bruk
31.61.23 
Elektrisk belysnings- och signalutrustning, elektriska vindrutetorkare, avfrostnings- och avimningsanordningar för motorfordon och motorcyklar
27.40.39 
Övriga lampor och belysningsartiklar
29.31.23 
Code: 29.31.23 
Elektrisk signalutrustning, elektriska vindrutetorkare, avfrostnings- och avimningsanordningar för motorfordon och motorcyklar
31.61.24 
Delar till övrig elapparatur för motorer, motorfordon och motorcyklar
29.31.30 
Delar till annan elapparatur för motorfordon och motorcyklar
31.61.90 
Installation av övrig elapparatur för motorer, motorfordon och motorcyklar
33.20.50 
Tjänster avseende installation av elapparatur
31.61.99 
Industriella tjänster för övrig elapparatur för motorer och fordon
29.31.99 
Delar av tillverkningen av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon som utförs av underleverantörer
31.62.11 
Elektrisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar o.d.; akustiska eller visuella signalapparater
26.30.50 
Tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d.
27.90.20 
Code: 27.90.20 
Indikatorpaneler med flytande kristaller eller lysdioder; elektrisk signalapparatur med ljud- eller ljussignal
27.90.70 
Code: 27.90.70 
Elektrisk signalerings-, säkerhets- och trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, inre vattenvägar, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält
29.31.23 
Code: 29.31.23 
Elektrisk signalutrustning, elektriska vindrutetorkare, avfrostnings- och avimningsanordningar för motorfordon och motorcyklar
31.62.12 
Permanentmagneter; elektromagnetiska kopplingar och bromsar; elektromagnetiska lyftdon; delar till dessa
23.44.12 
Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av annat keramiskt material än porslin

Page 53/104  
Top