CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
30.02.11 
Analogimaskiner och hybridmaskiner
26.20.11 
Bärbara maskiner för automatisk databehandling, med en vikt av högst 10 kg, t.ex. portföljdatorer och handdatorer
30.02.12 
Bärbara digitala datorer, med en vikt av högst 10 kg, såsom portföljdatorer och handdatorer
26.20.11 
Bärbara maskiner för automatisk databehandling, med en vikt av högst 10 kg, t.ex. portföljdatorer och handdatorer
30.02.13 
Digitala maskiner för automatisk databehandling, där det inom samma hölje finns åtminstone en centralenhet samt en in- och en utmatningsenhet, kombinerade eller ej
26.20.13 
Digitala maskiner för automatisk databehandling, där det inom samma hölje finns åtminstone en centralenhet samt en in- och en utmatningsenhet, kombinerade eller ej
30.02.14 
Digitala maskiner för automatisk databehandling, i form av system
26.20.14 
Digitala maskiner för automatisk databehandling, i form av system
30.02.15 
Andra digitala maskiner för automatisk databehandling, där det inom samma hölje ingår en eller två stycken av följande typer av enheter: lagringsenheter, inmatningsenheter och utmatningsenheter
26.20.15 
Andra digitala maskiner för automatisk databehandling, där det inom samma hölje ingår en eller två stycken av följande typer av enheter: lagringsenheter, inmatningsenheter och utmatningsenheter
30.02.16 
In- eller utmatningsenheter, med eller utan lagringsenheter inom samma hölje
26.20.16 
In- eller utmatningsenheter, med eller utan lagringsenheter inom samma hölje
26.20.17 
Code: 26.20.17 
Monitorer och projektorer som huvudsakligen används i ett ADB-system
26.20.18 
Code: 26.20.18 
Enheter som utför minst två av arbetsuppgifterna utskrift, skanning, kopiering och telefaxöverföring
30.02.17 
Lagringsenheter
26.20.21 
Lagringsenheter
30.02.18 
Diverse övriga enheter till maskiner för automatisk databehandling
26.20.30 
Andra enheter till maskiner för automatisk databehandling
30.02.19 
Delar och tillbehör till datorer
26.20.40 
Delar och tillbehör till datorer
30.02.20 
Montering av datormoduler
26.20.91 
Tjänster i samband med tillverkning av datorer och kringutrustning
26.20.99 
Code: 26.20.99 
Delar av tillverkningen av datorer och kringutrustning som utförs av underleverantörer
30.02.90 
Installation av datorer och annan databehandlingsutrustning
33.20.42 
Tjänster avseende installation av elektronisk utrustning för yrkesmässigt bruk
62.09.10 
Code: 62.09.10 
Installation av datorer och kringutrustning
31.10.10 
Motorer med uteffekt av högst 37,5 W; andra likströmsmotorer; likströmsgeneratorer
27.11.10 
Motorer med uteffekt av högst 37,5 W; andra likströmsmotorer; likströmsgeneratorer
31.10.21 
Universalmotorer med en uteffekt av mer än 37,5 W
27.11.21 
Universalmotorer med en uteffekt av mer än 37,5 W
31.10.22 
Växelströmsmotorer, 1-fas
27.11.22 
Växelströmsmotorer, 1-fas
31.10.23 
Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av högst 750 kW
27.11.23 
Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av högst 750 W
31.10.24 
Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av mer än 750 W men högst 75 kW
27.11.24 
Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av mer än 750 W men högst 75 kW
31.10.25 
Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av mer än 75 kW
27.11.25 
Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av mer än 75 kW
31.10.26 
Växelströmsgeneratorer
27.11.26 
Växelströmsgeneratorer
31.10.31 
Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning
27.11.31 
Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning
31.10.32 
Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnisttändning; andra generatoraggregat; elektriska roterande omformare
27.11.32 
Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnisttändning; andra generatoraggregat; elektriska roterande omformare
28.11.24 
Code: 28.11.24 
Vindturbiner
31.10.41 
Dielektriska transformatorer med vätskeisolation
26.11.21 
Dioder; transistorer; tyristorer, dubbeldioder (diacs) och dubbelriktade tyristorer (triacs)
27.11.41 
Code: 27.11.41 
Dielektriska transformatorer med vätskeisolation
31.10.42 
Andra transformatorer, med en normaleffekt av högst 16 kVA
26.11.21 
Dioder; transistorer; tyristorer, dubbeldioder (diacs) och dubbelriktade tyristorer (triacs)
27.11.42 
Code: 27.11.42 
Andra transformatorer, med en normaleffekt av högst 16 kVA
31.10.43 
Andra transformatorer, med en normaleffekt av mer än 16 kVA
26.11.21 
Dioder; transistorer; tyristorer, dubbeldioder (diacs) och dubbelriktade tyristorer (triacs)
27.11.43 
Code: 27.11.43 
Andra transformatorer, med en normaleffekt av mer än 16 kVA
31.10.50 
Förkopplingsdon för gasurladdningslampor; statiska omformare; andra induktionsspolare
27.11.50 
Förkopplingsdon för gasurladdningslampor; statiska omformare; andra induktionsspolar
31.10.61 
Delar till elmotorer och generatorer
27.11.61 
Delar till elmotorer och generatorer
31.10.62 
Delar till transformatorer, induktionsspolar och statiska omformare
27.11.62 
Delar till transformatorer, induktionsspolar och statiska omformare
31.10.91 
Installation av elmotorer, generatorer och transformatorer
33.20.50 
Tjänster avseende installation av elapparatur
31.10.92 
Reparation, underhåll och omspolning av elmotorer, generatorer och transformatorer
33.13.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av annan elektronisk utrustning för yrkesmässigt bruk
33.14.11 
Code: 33.14.11 
Tjänster avseende reparation och underhåll av elmotorer, generatorer och transformatorer samt eldistributions- och elkontrollapparater
31.10.99 
Industriella tjänster för elmotorer, generatorer och transformatorer
27.11.99 
Delar av tillverkningen av elmotorer, generatorer och transformatorer som utförs av underleverantörer
31.20.10 
Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar, för en driftsspänning av mer än 1 000 V
27.12.10 
Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar, för en driftspänning av mer än 1000 V
31.20.21 
Smältsäkringar, för en driftspänning av högst 1 000 V
27.12.21 
Smältsäkringar, för en driftspänning av högst 1000 V

Page 51/104  
Top