CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.56.14 
Tryckpressar, utom offsetpressar, ej av kontorstyp
28.94.15 
Hjälpmaskiner för användning tillsammans med maskiner för textilbearbetning; textiltryckmaskiner
28.99.14 
Code: 28.99.14 
Tryckpressar, utom offsetpressar, ej av kontorstyp
29.56.15 
Delar till tryckpressar och bokbinderimaskiner
28.99.40 
Delar till tryckpressar och bokbinderimaskiner
29.56.21 
Torkcentrifuger för tvätt
28.94.23 
Torkcentrifuger för tvätt
29.56.22 
Maskiner och apparater för torkning av trä, pappersmassa, papper eller papp; andra maskiner och apparater för torkning, utom för hushållsbruk
28.99.31 
Torkmaskiner för trä, papper, pappersmassa eller papp; övriga torkmaskiner, utom för hushåll
29.56.23 
Maskiner och apparater för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av dessa material
28.96.10 
Maskiner och apparater för bearbetning av plast och gummi eller för tillverkning av varor av dessa material
29.56.24 
Formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till gjutformar; gjutmodeller, gjutformar och andra formar för metall
25.73.50 
Formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till gjutformar; gjutmodeller, gjutformar och andra formar för metall
29.56.25 
Diverse övriga specialmaskiner
27.51.24 
Andra elektriska värmeapparater
28.99.20 
Code: 28.99.20 
Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller flata bildskärmar
28.99.39 
Code: 28.99.39 
Startanordningar för luftfartyg; inbromsningsanordningar samt liknande utrustning; utrustning för balansering av däck; övriga specialmaskiner
29.56.26 
Delar till övriga specialmaskiner
28.49.21 
Verktygshållare och självöppnande gänghuvuden, för verktygsmaskiner
28.96.20 
Code: 28.96.20 
Delar till maskiner och apparater för bearbetning av plast och gummi eller för tillverkning av varor av dessa material
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Delar till maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller flata bildskärmar
28.99.52 
Code: 28.99.52 
Delar till övriga specialmaskiner
29.56.91 
Installation av övriga specialmaskiner
33.20.36 
Tjänster avseende installation av industrimaskiner och apparatur för tillverkning av textilier, beklädnadsartiklar och lädervaror
33.20.38 
Code: 33.20.38 
Tjänster avseende installation av industrimaskiner och apparatur för tillverkning av gummi och plast
33.20.39 
Code: 33.20.39 
Tjänster avseende installation av andra specialmaskiner
29.56.92 
Reparation och underhåll av övriga specialmaskiner
33.11.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra metallvaror
33.12.19 
Code: 33.12.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra maskiner för allmänt ändamål
33.12.26 
Code: 33.12.26 
Tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner och apparater för tillverkning av textilier, beklädnadsartiklar och lädervaror
33.12.28 
Code: 33.12.28 
Tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner för gummi och plast
33.12.29 
Code: 33.12.29 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra specialmaskiner
33.13.19 
Code: 33.13.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av annan elektronisk utrustning för yrkesmässigt bruk
29.56.99 
Industriella tjänster för övriga specialmaskiner
28.96.99 
Delar av tillverkningen av plast- och gummibearbetningsmaskiner som utförs av underleverantörer
28.99.99 
Code: 28.99.99 
Delar av tillverkningen av övriga specialmaskiner som utförs av underleverantörer
29.60.11 
Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon samt delar till dessa
30.40.10 
Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon samt delar till dessa
29.60.12 
Vapen för militärt bruk, andra än revolvrar, pistoler, svärd och liknande
25.40.11 
Vapen för militärt bruk, andra än revolvrar, pistoler och liknande
29.60.13 
Revolvrar, pistoler, andra eldvapen och liknande artiklar; andra vapen
25.40.12 
Revolvrar, pistoler, icke-militära eldvapen och liknande artiklar
29.60.14 
Bomber, robotprojektiler och liknande krigsammunition; annan ammunition (inklusive patroner) och projektiler samt delar till sådana
25.40.13 
Bomber, robotprojektiler och liknande krigsammunition; annan ammunition (inklusive patroner) och projektiler samt delar till sådana
29.60.15 
Delar till vapen för militärt bruk och andra vapen
25.40.14 
Delar till vapen för militärt bruk och andra vapen
29.60.91 
Installation av vapen och vapensystem
33.20.12 
Tjänster avseende installation av andra metallvaror, utom maskiner och apparater
33.20.39 
Code: 33.20.39 
Tjänster avseende installation av andra specialmaskiner
29.60.92 
Reparation och underhåll av vapen och vapensystem
33.11.14 
Tjänster avseende reparation och underhåll av vapen och ammunition
29.60.99 
Industriella tjänster för vapen och ammunition
25.40.99 
Delar av tillverkningen av vapen och ammunition som utförs av underleverantörer
30.40.99 
Code: 30.40.99 
Delar av tillverkningen av militära stridsfordon som utförs av underleverantörer
29.71.11 
Kylskåp och frysar för hushållsbruk
27.51.11 
Kylskåp och frysar för hushållsbruk
29.71.12 
Diskmaskiner för hushållsbruk
27.51.12 
Diskmaskiner för hushållsbruk
29.71.13 
Vattentvättmaskiner och torkmaskiner för hushållsbruk
27.51.13 
Vattentvättmaskiner och torkmaskiner för hushållsbruk
29.71.14 
Elektriska filtar för hushållsbruk
27.51.14 
Elektriska filtar
29.71.15 
Fläktar och ventilations- eller cirkulationskåpor för hushållsbruk
27.51.15 
Fläktar och ventilations- eller cirkulationskåpor för hushållsbruk

Page 49/104  
Top