CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.53.13 
Apparater för malning eller bearbetning av spannmål eller torkade grönsaker
28.93.13 
Apparater för malning eller bearbetning av spannmål eller torkade grönsaker
29.53.14 
Maskiner och apparater som används vid framställning av vin, cider, fruktsaft eller liknande drycker
28.93.14 
Maskiner och apparater som används vid framställning av vin, cider, fruktsaft eller liknande drycker
29.53.15 
Ugnar för bagerier och konditorier, icke-elektriska; maskiner och apparater för torkning av jordbruksprodukter; utrustning för matlagning eller för uppvärmning av mat, dock inte för hushållsbruk
28.93.15 
Ugnar för bagerier och konditorier, icke elektriska; utrustning för matlagning eller för uppvärmning av mat, dock inte för hushållsbruk
28.93.16 
Code: 28.93.16 
Maskiner och apparater för torkning av jordbruksprodukter
29.53.16 
Andra maskiner och apparater för industriell beredning eller tillverkning av matvaror eller drycker, inklusive för utvinning och beredning av fetter och oljor
28.93.17 
Andra maskiner och apparater för industriell beredning eller tillverkning av matvaror eller drycker, inklusive för utvinning och beredning av fetter och oljor
29.53.17 
Maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av tobak
28.93.19 
Maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av tobak
29.53.21 
Delar till mjölkningsmaskiner samt maskiner och apparater för mejerihantering; delar till maskiner och apparater för framställning av drycker
28.30.94 
Delar till mjölkningsmaskiner samt maskiner och apparater för mejerihantering
28.93.31 
Code: 28.93.31 
Delar till maskiner och apparater för framställning av drycker
29.53.22 
Delar till maskiner och apparater för beredning eller tillverkning av spannmål och av matvaror
28.93.32 
Delar till maskiner och apparater för beredning eller tillverkning av spannmål och av matvaror
28.93.34 
Code: 28.93.34 
Delar till maskiner och apparater för rensning eller sortering av frön, spannmål och trindsäd
29.53.23 
Delar till maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av tobak
28.93.33 
Delar till maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av tobak
29.53.91 
Installation av maskiner och apparater för beredning av mat, drycker och tobak
33.20.31 
Tjänster avseende installation av industrimaskiner och apparatur för jordbruket
33.20.35 
Code: 33.20.35 
Tjänster avseende installation av industrimaskiner och apparatur för framställning av livsmedel, drycker och tobak
29.53.92 
Reparation och underhåll av maskiner och apparater för beredning av mat, drycker och tobak
33.12.21 
Tjänster avseende reparation och underhåll av jord- och skogsbruksmaskiner
33.12.25 
Code: 33.12.25 
Tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner och apparater för beredning av livsmedel, drycker och tobak
29.53.99 
Industriella tjänster för maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror
28.93.99 
Delar av tillverkningen av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror som utförs av underleverantörer
29.54.11 
Maskiner för sprutning, sträckning, texturering eller nedskärning av konstfibermaterial; maskiner för beredning av textilfibrer
28.94.11 
Maskiner för sprutning, sträckning, texturering eller nedskärning av konstfibermaterial; maskiner för beredning av textilfibrer
29.54.12 
Maskiner för spinning; maskiner för tvinning, snodd, spolning, rullning eller haspling
28.94.12 
Maskiner för spinning; maskiner för tvinning, snodd, spolning, rullning eller haspling
29.54.13 
Vävstolar
28.94.13 
Vävstolar
29.54.14 
Trikåmaskiner, maskbondningsmaskiner och liknande maskiner; maskiner för tuftning
28.94.14 
Trikåmaskiner, maskbindningsmaskiner och liknande maskiner; maskiner för tuftning
29.54.15 
Hjälpmaskiner för användning tillsammans med maskiner för textilbearbetning
28.94.15 
Hjälpmaskiner för användning tillsammans med maskiner för textilbearbetning; textiltryckmaskiner
29.54.21 
Maskiner och apparater för tvättning eller annan rengöring, vridning, torkning, strykning, pressning, färgning, upprullning o.d. av textilgarn och textilvävnader; maskiner och apparater för efterbehandling av filt
28.94.21 
Maskiner och apparater för tvättning eller annan rengöring, vridning, torkning, strykning, pressning, färgning, upprullning o.d. av textilgarn och textilvävnader; maskiner och apparater för efterbehandling av filt
29.54.22 
Vattentvättmaskiner för tvätterier; kemtvättmaskiner; torkmaskiner för mer än 10 kg torr tvätt
28.94.22 
Vattentvättmaskiner för tvätterier; kemtvättmaskiner; torkmaskiner för mer än 10 kg torr tvätt
29.54.23 
Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner och symaskiner för hemsömnad
28.94.24 
Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner och symaskiner för hemsömnad
29.54.30 
Maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan bearbetning av hudar, skinn eller läder eller för tillverkning eller reparation av skodon eller andra varor av hudar, skinn eller läder
28.94.30 
Maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan bearbetning av hudar, skinn eller läder eller för tillverkning eller reparation av skodon eller andra varor av hudar, skinn eller läder
29.54.41 
Delar och tillbehör till maskiner och apparater för vävning och spinning
28.94.51 
Delar och tillbehör till maskiner och apparater för vävning och spinning
29.54.42 
Delar och tillbehör till maskiner och apparater för tillverkning av textilier och beklädnadsartiklar och för beredning av läder
28.94.52 
Delar och tillbehör till maskiner och apparater för tillverkning av textilier och beklädnadsartiklar och för beredning av läder
29.54.50 
Symaskiner för hemsömnad
28.94.40 
Symaskiner för hemsömnad
29.54.91 
Installation av maskiner och apparater för tillverkning av textilier, beklädnadsartiklar och lädervaror
33.20.36 
Tjänster avseende installation av industrimaskiner och apparatur för tillverkning av textilier, beklädnadsartiklar och lädervaror
29.54.92 
Reparation och underhåll av maskiner och apparater för tillverkning av textilier, beklädnadsartiklar och lädervaror
33.12.26 
Tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner och apparater för tillverkning av textilier, beklädnadsartiklar och lädervaror
29.54.99 
Industriella tjänster för maskiner för tillverkning av textil-, beklädnads- och lädervaror
28.94.99 
Delar av tillverkningen av maskiner för tillverkning av textil-, beklädnads- och lädervaror som utförs av underleverantörer
29.55.11 
Maskiner för tillverkning av papper och papp, utom delar till dessa
28.95.11 
Maskiner för tillverkning av papper och papp, exkl. delar till dessa
29.55.12 
Delar till maskiner för tillverkning av papper och papp
28.95.12 
Delar till maskiner för tillverkning av papper och papp
29.55.91 
Installation av maskiner för tillverkning av papper och papp
33.20.37 
Tjänster avseende installation av industrimaskiner och apparatur för tillverkning av papper och papp
29.55.92 
Reparation och underhåll av maskiner för tillverkning av papper och papp
33.12.27 
Tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner för tillverkning av papper och papp
29.55.99 
Industriella tjänster för maskiner för tillverkning av massa, papper och papp
28.95.99 
Delar av tillverkningen av maskiner för tillverkning av papper och papp som utförs av underleverantörer
29.56.11 
Bokbinderimaskiner, inklusive trådhäftsmaskiner
28.99.11 
Bokbinderimaskiner, inklusive trådhäftsmaskiner
29.56.12 
Maskiner, apparater och redskap för typsättning, för preparering eller tillverkning av klichéer, tryckplåtar
28.99.12 
Maskiner, apparater och redskap för typsättning, för preparering eller tillverkning av klichéer, tryckplåtar
29.56.13 
Offsetpressar, utom sådana som är av kontorstyp
28.99.13 
Offsetpressar, utom sådana som är av kontorstyp
29.56.14 
Tryckpressar, utom offsetpressar, ej av kontorstyp
28.23.21 
Fotokopieringsapparater med optiskt system eller av kontakttyp samt värmekopieringsapparater

Page 48/104  
Top