CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.43.12 
Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material
28.49.12 
Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material; maskiner för elmetallisering
29.43.20 
Verktyg för hård- och mjuklödning och svetsar, maskiner och apparater för anlöpning och varmsprutning
27.90.31 
Elektriska verktyg för hård- och mjuklödning och svetsar; elektriska maskiner och apparater för varmsprutning av metall eller hårdmetall
28.29.70 
Code: 28.29.70 
Icke elektriska verktyg för hård- och mjuklödning och svetsar och delar till sådana; maskiner och apparater för ythärdning med gas
29.43.31 
Verktygshållare och självöppnande gänghuvuden, för verktygsmaskiner
28.49.21 
Verktygshållare och självöppnande gänghuvuden, för verktygsmaskiner
29.43.32 
Materialhållare för verktygsmaskiner
28.49.22 
Materialhållare för verktygsmaskiner
29.43.33 
Delningsdockor och andra specifika fastsättningsdon för verktygsmaskiner
28.49.23 
Delningsdockor och andra specifika fastsättningsdon för verktygsmaskiner
29.43.34 
Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, sten, hårdgummi och liknande hårda material
28.49.24 
Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, sten, hårdgummi och liknande hårda material
29.43.35 
Delar till andra verktygsmaskiner
27.90.32 
Delar till elektriska verktyg för hård- och mjuklödning och svetsar; elektriska maskiner och apparater för varmsprutning av metall eller hårdmetall
28.29.86 
Code: 28.29.86 
Delar till icke elektriska verktyg för hård- och mjuklödning och svetsar; maskiner och apparater för ythärdning med gas
29.43.91 
Installation av verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, sten, hårdgummi och liknande hårda material
33.20.29 
Tjänster avseende installation av övriga maskiner för allmänt ändamål
29.43.92 
Reparation och underhåll av verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, sten, hårdgummi och liknande hårda material
33.12.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra maskiner för allmänt ändamål
33.12.22 
Code: 33.12.22 
Tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner
33.12.29 
Code: 33.12.29 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra specialmaskiner
29.43.99 
Industriella tjänster för övriga verktygsmaskiner
28.49.99 
Delar av tillverkningen av övriga verktygsmaskiner som utförs av underleverantörer
29.51.11 
Konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och gjutmaskiner; metallvalsverk
28.91.11 
Konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och gjutmaskiner; metallvalsverk
29.51.12 
Delar till maskiner för metallurgi; delar till metallvalsverk
28.91.12 
Delar till maskiner för metallurgi; delar till metallvalsverk
29.51.91 
Installation av maskiner för metallurgi
33.20.33 
Tjänster avseende installation av industrimaskiner och apparatur för metallurgi
29.51.92 
Reparation och underhåll av maskiner för metallurgi
33.12.23 
Tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner för metallurgi
29.51.99 
Industriella tjänster för maskiner för metallurgi
28.91.99 
Delar av tillverkningen av maskiner för metallurgi som utförs av underleverantörer
29.52.11 
Kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer, för användning under jord
28.92.11 
Kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer, för användning under jord
29.52.12 
Förskrämningsmaskiner för brytning av kol, malm etc. samt maskiner för tunneldrivning; andra maskiner för borrning, inklusive djupborrningsmaskiner
28.92.12 
Förskrämningsmaskiner för brytning av kol, malm etc. samt maskiner för tunneldrivning; andra maskiner för borrning, inklusive djupborrningsmaskiner
29.52.21 
Självgående bladschaktmaskiner
28.92.21 
Självgående bladschaktmaskiner
29.52.22 
Självgående väghyvlar
28.92.22 
Självgående väghyvlar
29.52.23 
Självgående skrapor
28.92.23 
Självgående skrapor
29.52.24 
Självgående stampmaskiner och vägvältar
28.92.24 
Självgående stampmaskiner och vägvältar
29.52.25 
Självgående lastare med framtill monterad skopa
28.92.25 
Självgående lastare med framtill monterad skopa
29.52.26 
Självgående grävmaskiner och lastare, som har en svängvinkel av 360 grader, utom lastare med framtill monterad skopa
28.92.26 
Självgående grävmaskiner och lastare, som har en svängvinkel av 360 grader, utom lastare med framtill monterad skopa
29.52.27 
Andra självgående grävmaskiner och lastare; andra självgående gräv-, bryt- eller schaktmaskiner
28.92.27 
Andra självgående grävmaskiner och lastare; andra självgående gräv-, bryt- eller schaktmaskiner
29.52.28 
Blad till bladschaktmaskiner
28.92.28 
Blad till bladschaktmaskiner
29.52.30 
Andra maskiner för grävning, brytning eller schaktning
28.92.30 
Andra maskiner för grävning, brytning eller schaktning
29.52.40 
Maskiner och apparater för sortering, malning, blandning eller liknande behandling av jord, sten, malm och andra mineraliska ämnen; maskiner för tillverkning av gjutformar av sand
28.92.40 
Maskiner och apparater för sortering, malning, blandning eller liknande behandling av jord, sten, malm och andra mineraliska ämnen
28.99.39 
Code: 28.99.39 
Startanordningar för luftfartyg; inbromsningsanordningar samt liknande utrustning; utrustning för balansering av däck; övriga specialmaskiner
29.52.50 
Bandtraktorer
28.92.50 
Bandtraktorer
29.52.61 
Delar till borrmaskiner och till maskiner för grävning, brytning och schaktning; delar till kranar
28.92.61 
Delar till borrmaskiner och till maskiner för grävning, brytning och schaktning; delar till kranar
29.52.62 
Delar till maskiner och apparater för sortering, malning eller annan behandling av jord, sten och liknande
28.92.62 
Delar till maskiner och apparater för sortering, malning eller annan behandling av jord, sten och liknande
29.52.91 
Installation av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
33.20.34 
Tjänster avseende installation av industrimaskiner och apparatur för gruvbrytning
29.52.92 
Reparation och underhåll av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
33.12.24 
Tjänster avseende reparation och underhåll av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
29.52.99 
Industriella tjänster för gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
28.92.99 
Delar av tillverkningen av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner som utförs av underleverantörer
29.53.11 
Mjölkseparatorer
28.93.11 
Mjölkseparatorer
29.53.12 
Maskiner och apparater för mejerihantering, utom mjölkseparatorer
28.93.12 
Maskiner och apparater för mejerihantering, utom mjölkseparatorer

Page 47/104  
Top