CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.32.61 
Maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt eller andra jordbruksprodukter utom frön, spannmål och torkade baljväxter
28.30.81 
Maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt eller andra jordbruksprodukter utom frön, spannmål och trindsäd
29.32.62 
Mjölkningsmaskiner
28.30.82 
Mjölkningsmaskiner
29.32.63 
Maskiner och apparater för beredning av djurfoder; maskiner och apparater för fjäderfäavel; äggkläckningsapparater och kycklingmödrar
28.30.83 
Maskiner och apparater för beredning av djurfoder
28.30.84 
Code: 28.30.84 
Äggkläckningsapparater och kycklingmödrar
28.30.85 
Code: 28.30.85 
Maskiner och apparater för fjäderfäavel
29.32.64 
Maskiner och apparater för rensning eller sortering av frön, spannmål och torkade baljväxter
28.93.20 
Maskiner och apparater för rensning eller sortering av frön, spannmål och trindsäd
29.32.65 
Andra maskiner och apparater för jordbruk, trädgårdsskötsel, skogsbruk, fjäderfäavel eller biodling
28.30.86 
Andra maskiner och apparater för jordbruk, trädgårdsskötsel, skogsbruk, fjäderfäavel eller biodling
29.32.70 
Delar till jord- och skogsbruksmaskiner
28.30.91 
Delar till andra maskiner och redskap för skörd och tröskning
28.30.92 
Code: 28.30.92 
Delar till jordbearbetningsmaskiner
28.30.93 
Code: 28.30.93 
Delar till andra jordbruksmaskiner
29.32.91 
Installation av jord- och skogsbruksmaskiner
33.20.31 
Tjänster avseende installation av industrimaskiner och apparatur för jordbruket
29.32.92 
Reparation och underhåll av jord- och skogsbruksmaskiner
33.12.21 
Tjänster avseende reparation och underhåll av jord- och skogsbruksmaskiner
33.12.24 
Code: 33.12.24 
Tjänster avseende reparation och underhåll av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
29.32.99 
Industriella tjänster för andra jord- och skogsbruksmaskiner
28.30.99 
Delar av tillverkningen av jord- och skogsbruksmaskiner som utförs av underleverantörer
29.41.11 
Motordrivna handverktyg
28.24.11 
Elektromekaniska handverktyg med inbyggd elektrisk motor
28.24.12 
Code: 28.24.12 
Andra motordrivna handverktyg
33.12.17 
Code: 33.12.17 
Tjänster avseende reparation och underhåll av motordrivna handverktyg
29.41.12 
Delar till motordrivna handverktyg
28.24.21 
Delar till elektromekaniska handverktyg med inbyggd elektrisk motor
28.24.22 
Code: 28.24.22 
Delar till andra motordrivna handverktyg
29.41.99 
Industriella tjänster för motordrivna handverktyg
28.24.99 
Delar av tillverkningen av motordrivna handverktyg som utförs av underleverantörer
29.42.11 
Verktygsmaskiner för bearbetning av alla slags material med laser, ultraljud o.d.
28.41.11 
Verktygsmaskiner för bearbetning av metall med laser, ultraljud o.d.
28.99.20 
Code: 28.99.20 
Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller flata bildskärmar
29.42.12 
Fleroperationsmaskiner, enstationsmaskiner med mer än en bearbetningsenhet samt transfermaskiner, för metallbearbetning
28.41.12 
Fleroperationsmaskiner, enstationsmaskiner med mer än en bearbetningsenhet samt transfermaskiner, för metallbearbetning
29.42.21 
Svarvar för metallbearbetning
28.41.21 
Svarvar för avlägsnande av metall
29.42.22 
Verktygsmaskiner för borrning, arborrning eller fräsning i metall
28.41.22 
Verktygsmaskiner för borrning, arborrning eller fräsning i metall; andra gängskärningsmaskiner för metallbearbetning
29.42.23 
Andra gängskärningsmaskiner för metallbearbetning
28.41.22 
Verktygsmaskiner för borrning, arborrning eller fräsning i metall; andra gängskärningsmaskiner för metallbearbetning
29.42.31 
Verktygsmaskiner för gradning, skärpning, slipning, eller annan ytbehandling av metall; hyvling, sågning, kapning eller annan avverkande bearbetning av metaller
28.41.23 
Verktygsmaskiner för gradning, skärpning, slipning eller annan ytbehandling av metall
28.41.24 
Code: 28.41.24 
Verktygsmaskiner för hyvling, sågning, kapning eller annan avverkande bearbetning av metaller
29.42.32 
Numeriskt styrda maskiner för bockning, falsning, riktning, klippning och stansning av metaller
28.41.31 
Maskiner för bockning, falsning eller riktning av metaller
28.41.32 
Code: 28.41.32 
Maskiner för klippning och stansning av metaller
29.42.33 
Icke numeriskt styrda maskiner för bockning, falsning, riktning, klippning och stansning av metaller
28.41.31 
Maskiner för bockning, falsning eller riktning av metaller
28.41.32 
Code: 28.41.32 
Maskiner för klippning och stansning av metaller
29.42.34 
Smidesmaskiner; hydrauliska pressar och pressar för bearbetning av metall
28.41.33 
Smidesmaskiner; hydrauliska pressar och andra pressar för bearbetning av metall
29.42.35 
Övriga verktygsmaskiner för bearbetning av metall, hårdmetall eller annan kermet
28.41.34 
Övriga verktygsmaskiner för icke avverkande bearbetning av metall, hårdmetall eller annan kermet
29.42.40 
Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för metallbearbetning
28.41.40 
Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för metallbearbetning
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Delar till maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller flata bildskärmar
29.42.91 
Installation av verktygsmaskiner för metallbearbetning
33.20.32 
Tjänster avseende installation av maskiner för metallbearbetning
29.42.92 
Underhåll och reparation av verktygsmaskiner för metallbearbetning
33.12.22 
Tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner
29.42.99 
Industriella tjänster för verktygsmaskiner för metallbearbetning
28.41.99 
Delar av tillverkningen av maskiner för metallbearbetning som utförs av underleverantörer
29.43.11 
Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramiska produkter, betong eller liknande mineraliska material eller för bearbetning av glas i kallt tillstånd
28.49.11 
Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramiska produkter, betong eller liknande mineraliska material eller för bearbetning av glas i kallt tillstånd

Page 46/104  
Top