CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
28.40.13 
Annan metallbearbetning
25.50.13 
Tjänster avseende annan metallbearbetning
28.40.20 
Pulvermetallurgiarbeten
25.50.20 
Pulvermetallurgi
28.51.11 
Arbeten med metallöverdragning av metall
25.61.11 
Tjänster avseende metallöverdragning av metall
28.51.12 
Arbeten med överdragning av metall med andra material än metall
25.61.12 
Tjänster avseende överdragning av metall med andra material än metall
28.51.21 
Arbeten med värmebehandling av metall, utom överdragning med metall
25.61.21 
Tjänster avseende värmebehandling av metall, utom överdragning med metall
28.51.22 
Arbeten med annan ytbehandling av metall
25.61.22 
Tjänster avseende annan ytbehandling av metall
28.52.10 
Svarvning av metalldelar
25.62.10 
Tjänster avseende svarvning av metalldelar
28.52.20 
Andra metallegoarbeten
25.62.20 
Andra tjänster avseende metallego
33.11.11 
Code: 33.11.11 
Tjänster avseende reparation och underhåll av byggnadsmetallvaror
33.11.12 
Code: 33.11.12 
Tjänster avseende reparation och underhåll av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
33.11.13 
Code: 33.11.13 
Tjänster avseende reparation och underhåll av ånggeneratorer, utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
33.11.14 
Code: 33.11.14 
Tjänster avseende reparation och underhåll av vapen och ammunition
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra metallvaror
33.12.11 
Code: 33.12.11 
Tjänster avseende reparation och underhåll av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
33.12.12 
Code: 33.12.12 
Tjänster avseende reparation och underhåll av hydraulik- och pneumatikprodukter, andra pumpar, kompressorer, kranar och ventiler
33.12.13 
Code: 33.12.13 
Tjänster avseende reparation och underhåll av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
33.12.14 
Code: 33.12.14 
Tjänster avseende reparation och underhåll av ugnar och brännare
33.12.15 
Code: 33.12.15 
Tjänster avseende reparation och underhåll av lyft- och godshanteringsanordningar
33.12.16 
Code: 33.12.16 
Tjänster avseende reparation och underhåll av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)
33.12.17 
Code: 33.12.17 
Tjänster avseende reparation och underhåll av motordrivna handverktyg
33.12.18 
Code: 33.12.18 
Tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
33.12.19 
Code: 33.12.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra maskiner för allmänt ändamål
33.12.21 
Code: 33.12.21 
Tjänster avseende reparation och underhåll av jord- och skogsbruksmaskiner
33.12.22 
Code: 33.12.22 
Tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner
33.12.23 
Code: 33.12.23 
Tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner för metallurgi
33.12.24 
Code: 33.12.24 
Tjänster avseende reparation och underhåll av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
33.12.25 
Code: 33.12.25 
Tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner och apparater för beredning av livsmedel, drycker och tobak
33.12.26 
Code: 33.12.26 
Tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner och apparater för tillverkning av textilier, beklädnadsartiklar och lädervaror
33.12.27 
Code: 33.12.27 
Tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner för tillverkning av papper och papp
33.12.28 
Code: 33.12.28 
Tjänster avseende reparation och underhåll av maskiner för gummi och plast
33.12.29 
Code: 33.12.29 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra specialmaskiner
28.61.11 
Knivar, utom knivar för maskiner; saxar samt skär till saxar
25.71.11 
Knivar, utom knivar för maskiner; saxar samt skär till saxar
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra metallvaror
28.61.12 
Rakknivar, rakhyvlar och rakblad
25.71.12 
Rakknivar, rakhyvlar och rakblad
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra metallvaror
28.61.13 
Andra skär- och klippverktyg; artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr
25.71.13 
Andra skär- och klippverktyg; artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra metallvaror
28.61.14 
Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar
25.71.14 
Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Tjänster avseende reparation och underhåll av andra metallvaror
28.61.99 
Industriella tjänster för bestick
25.71.99 
Delar av tillverkningen av bestick som utförs av underleverantörer

Page 40/104  
Top