CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
26.13.13 
Glasvaror som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus e.l.
23.13.13 
Glasvaror som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller liknande
26.13.14 
Glas till termosflaskor eller andra termoskärl
23.13.14 
Glas till termosflaskor eller andra termoskärl
26.13.91 
Färdigbehandling av dricksglas och andra bords- och köksglasvaror
23.13.91 
Tjänster avseende färdigbehandling av dricksglas och andra bords- och köksglasvaror
23.13.99 
Code: 23.13.99 
Delar av tillverkningen av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas som utförs av underleverantörer
26.13.92 
Färdigbehandling av glasförpackningar
23.13.92 
Tjänster avseende färdigbehandling av glasförpackningar
23.13.99 
Code: 23.13.99 
Delar av tillverkningen av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas som utförs av underleverantörer
26.14.11 
Roving och andra fiberknippen, även huggna, samt garn, av glasfiber
23.14.11 
Roving och andra fiberknippen, även huggna, samt garn, av glasfiber
26.14.12 
Tunn duk, filt, mattor, skivor, plattor och liknande icke vävda produkter, av glasfiber
23.14.12 
Tunn duk, filt, mattor, skivor, plattor och liknande icke vävda produkter, av glasfiber
26.14.99 
Industriella tjänster för glasfiber
23.14.99 
Delar av tillverkningen av glasfiber som utförs av underleverantörer
26.15.11 
Glasmassa, glas i form av kulor (andra än reflexpärlor o.d.) , stänger, stavar eller rör, obearbetat; avfall och skrot av glas
23.19.11 
Glasmassa, glas i form av kulor (andra än reflexpärlor o.d.), stänger, stavar eller rör, obearbetat
38.11.51 
Code: 38.11.51 
Glasavfall
26.15.12 
Block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller formgjutet glas; blyinfattade rutor o.d. av glas; cellglas i form av block, plattor eller liknande former
23.19.12 
Block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller formgjutet glas; blyinfattade rutor o.d., av glas; cellglas i form av block, plattor eller liknande former
26.15.21 
Öppna glashöljen (inklusive kolvar och rör) till elektriska lampor e.d. samt delar av glas till sådana höljen
23.19.21 
Öppna glashöljen (inklusive kolvar och rör) till elektriska lampor e.d. samt delar av glas till sådana höljen
26.15.22 
Urglas och liknande glas, glas för glasögon, ej optiskt bearbetade; glasglober och segment av glasglober för tillverkning av sådana glas
23.19.22 
Urglas och liknande glas, glas för glasögon, ej optiskt bearbetade; glasglober och segment av glasglober för tillverkning av sådana glas
26.15.23 
Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas; ampuller av glas
23.19.23 
Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas; ampuller av glas
26.15.24 
Delar till belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, ljusskyltar, namnplåtar o.d., av glas
23.19.24 
Delar till belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, ljusskyltar, namnplåtar o.d., av glas
26.15.25 
Elektriska isolerdetaljer av glas
23.19.25 
Elektriska isolerdetaljer av glas
26.15.26 
Diverse andra glasvaror
23.19.26 
Diverse andra glasvaror
26.15.91 
Installation av glasrör, inklusive installation av rörledningssystem av glas i industrianläggningar
33.20.70 
Tjänster avseende installation av övriga varor
26.15.92 
Reparation och underhåll av glasrör, och av rörledningssystem av glas i industrianläggningar
33.19.10 
Tjänster avseende reparation av annan apparatur
26.15.93 
Färdigbehandling av andra glasvaror, inklusive tekniska glasvaror
23.19.91 
Tjänster avseende färdigbehandling av andra glasvaror, inklusive tekniska glasvaror
23.19.99 
Code: 23.19.99 
Delar av tillverkningen av andra glasvaror, inklusive tekniska glasvaror, som utförs av underleverantörer
26.21.11 
Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av porslin
23.41.11 
Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av porslin
26.21.12 
Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av andra keramiska material än porslin
23.41.12 
Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av andra keramiska material än porslin
26.21.13 
Statyetter och andra prydnadsföremål av keramiskt material
23.41.13 
Statyetter och andra prydnadsföremål av keramiskt material
26.21.99 
Industriella tjänster för keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
23.41.99 
Delar av tillverkningen av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar som utförs av underleverantörer
26.22.10 
Keramiska sanitetsartiklar
23.42.10 
Sanitetsporslin
26.22.99 
Industriella tjänster för keramiska sanitetsartiklar
23.42.99 
Delar av tillverkningen av sanitetsporslin som utförs av underleverantörer
26.23.10 
Keramiska isolatorer o.d.
23.43.10 
Elektriska isolatorer av keramiskt material; isolerdetaljer av keramiskt material för elektriska maskiner, apparater och utrustning
26.23.90 
Installation av elektriska isolatorer och isolerdetaljer av keramiskt material
33.20.50 
Tjänster avseende installation av elapparatur
26.23.99 
Industriella tjänster för keramiska isolatorer o.d.
23.43.99 
Delar av tillverkningen av keramiska isolatorer o.d. som utförs av underleverantörer
26.24.11 
Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av porslin
23.44.11 
Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av porslin
26.24.12 
Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av annat keramiskt material än porslin
23.44.12 
Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av annat keramiskt material än porslin
26.24.99 
Industriella tjänster för andra tekniska keramiska produkter
23.44.99 
Delar av tillverkningen av andra tekniska keramiska produkter som utförs av underleverantörer
26.25.11 
Icke-eldfasta keramiska produkter som används inom lantbruket och för transport eller förpackning av varor
23.49.11 
Icke eldfasta keramiska produkter som används inom lantbruket och för transport eller förpackning av varor
26.25.12 
Diverse andra icke-eldfasta keramiska produkter
23.49.12 
Diverse andra icke eldfasta keramiska produkter
26.25.99 
Industriella tjänster för andra icke-eldfasta keramiska produkter utom för byggändamål
23.49.99 
Delar av tillverkningen av andra keramiska produkter som utförs av underleverantörer
26.26.11 
Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller jordarter
23.20.11 
Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller jordarter
26.26.12 
Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, utom av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller jordarter
23.20.12 
Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, utom av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller jordarter
26.26.13 
Andra slag av eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast betong och liknande eldfasta beredningar
23.20.13 
Andra slag av eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast betong och liknande eldfasta beredningar

Page 33/104  
Top