CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
22.14.11 
Grammofonskivor och cd- och dvd-skivor
59.20.33 
Musik på skiva, kassett eller andra fysiska medier
59.20.34 
Code: 59.20.34 
Andra ljudskivor och -kassetter
22.14.12 
Magnetband med inspelningar endast av ljud
58.29.29 
Andra tillämpningsprogram på fysiskt medium
59.11.23 
Code: 59.11.23 
Filmer och annat videoinnehåll på skiva, kassett eller andra fysiska medier
59.20.33 
Code: 59.20.33 
Musik på skiva, kassett eller andra fysiska medier
59.20.34 
Code: 59.20.34 
Andra ljudskivor och -kassetter
22.14.21 
Tryckta musiknoter
59.20.31 
Tryckta musiknoter
22.14.22 
Elektroniska musiknoter
59.20.32 
Electroniska musiknoter
22.14.99 
Industriella tjänster för ljudinspelningar
59.20.11 
Ljudupptagningstjänster
59.20.12 
Code: 59.20.12 
Liveinspelningstjänster
59.20.13 
Code: 59.20.13 
Ljudinspelningar i original
22.15.11 
Illustrerade brevkort och vykort, kort med personliga hälsningar och liknande material; i tryckt form
58.19.11 
Tryckta brevkort och vykort, kort med personliga hälsningar och liknande material
22.15.12 
Illustrerade brevkort och vykort, kort med personliga hälsningar och liknande material; i elektronisk form
58.19.29 
Annat Internetinnehåll
22.15.13 
Tryckta bilder och planscher samt fotografier
58.19.12 
Tryckta bilder och planscher samt fotografier
22.15.14 
Elektroniska bilder, planscher och fotografier
58.19.12 
Tryckta bilder och planscher samt fotografier
58.19.21 
Code: 58.19.21 
Internetinnehåll för vuxna
22.15.15 
Tryckta dekalkomanier; tryckta almanackor
58.19.13 
Tryckta dekalkomanier; tryckta almanackor och kalendrar
22.15.16 
Elektroniska dekalkomanier; elektroniska almanackor
58.19.13 
Tryckta dekalkomanier; tryckta almanackor och kalendrar
22.15.21 
Försäljning av annonser på tryckta brevkort och vykort, kort med personliga hälsningar, och liknande tryckt material
58.19.11 
Tryckta brevkort och vykort, kort med personliga hälsningar och liknande material
58.19.12 
Code: 58.19.12 
Tryckta bilder och planscher samt fotografier
58.19.13 
Code: 58.19.13 
Tryckta dekalkomanier; tryckta almanackor och kalendrar
58.19.14 
Code: 58.19.14 
Oanvända frimärken, beläggningsstämplar o.d.; stämpelpapper; checkblanketter; sedlar, aktier, obligationer och liknande värdehandlingar
58.19.15 
Code: 58.19.15 
Reklamtryckalster, affärskataloger o.d.
58.19.19 
Code: 58.19.19 
Andra tryckalster
22.15.22 
Försäljning av annonser på elektroniska brevkort och vykort, kort med personliga hälsningar, och liknande elektroniskt material
58.19.11 
Tryckta brevkort och vykort, kort med personliga hälsningar och liknande material
58.19.12 
Code: 58.19.12 
Tryckta bilder och planscher samt fotografier
58.19.13 
Code: 58.19.13 
Tryckta dekalkomanier; tryckta almanackor och kalendrar
58.19.14 
Code: 58.19.14 
Oanvända frimärken, beläggningsstämplar o.d.; stämpelpapper; checkblanketter; sedlar, aktier, obligationer och liknande värdehandlingar
58.19.15 
Code: 58.19.15 
Reklamtryckalster, affärskataloger o.d.
58.19.19 
Code: 58.19.19 
Andra tryckalster
22.15.99 
Industriella tjänster för brevkort och vykort, kort med personliga hälsningar och liknande material
58.19.11 
Tryckta brevkort och vykort, kort med personliga hälsningar och liknande material
58.19.12 
Code: 58.19.12 
Tryckta bilder och planscher samt fotografier
58.19.13 
Code: 58.19.13 
Tryckta dekalkomanier; tryckta almanackor och kalendrar
58.19.14 
Code: 58.19.14 
Oanvända frimärken, beläggningsstämplar o.d.; stämpelpapper; checkblanketter; sedlar, aktier, obligationer och liknande värdehandlingar
58.19.15 
Code: 58.19.15 
Reklamtryckalster, affärskataloger o.d.
58.19.19 
Code: 58.19.19 
Andra tryckalster
22.21.10 
Tryckning av dagstidningar
18.11.10 
Tjänster avseende tryckning av dagstidningar
22.22.11 
Nya frimärken; stämpelpapper; sedlar; checkblanketter; aktier o.d.
18.12.11 
Tjänster avseende tryckning av frimärken, skattemärken, värdehandlingar, smartkort, checkar, värdepapper o.d.
58.19.14 
Code: 58.19.14 
Oanvända frimärken, beläggningsstämplar o.d.; stämpelpapper; checkblanketter; sedlar, aktier, obligationer och liknande värdehandlingar
22.22.12 
Reklamtryckalster, affärskataloger o.d.
18.12.12 
Tjänster avseende tryckning av reklamkataloger, reklambroschyrer, affischer och annan tryckt reklam

Page 24/104  
Top