CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
20.10.32 
Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, impregnerade
16.10.99 
Delar av tillverkningen av sågat och hyvlat virke som utförs av underleverantörer
20.10.40 
Sågspån och annat träavfall
38.11.59 
Övrigt icke-farligt återvinningsbart avfall
20.10.90 
Träimpregnering
16.10.91 
Tjänster avseende torkning, impregnering eller kemisk behandling av virke
20.20.11 
Kryssfaner (plywood) bestående enbart av träfanerskikt
16.21.11 
Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat, av bambu
16.21.12 
Code: 16.21.12 
Annan kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä
16.21.99 
Code: 16.21.99 
Delar av tillverkningen av faner och träbaserade skivor som utförs av underleverantörer
20.20.12 
Annan kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä
16.21.12 
Annan kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä
16.21.99 
Code: 16.21.99 
Delar av tillverkningen av faner och träbaserade skivor som utförs av underleverantörer
20.20.13 
Spånskivor och liknande skivor av trä eller andra vedartade material
16.21.13 
Spånskivor och liknande skivor av trä eller andra vedartade material
16.21.99 
Code: 16.21.99 
Delar av tillverkningen av faner och träbaserade skivor som utförs av underleverantörer
20.20.14 
Fiberskivor av trä eller andra vedartade material
16.21.14 
Fiberskivor av trä eller andra vedartade material
16.21.99 
Code: 16.21.99 
Delar av tillverkningen av faner och träbaserade skivor som utförs av underleverantörer
20.20.15 
Färdigsställande av skivor och plattor
16.21.91 
Tjänster avseende färdigsställande av skivor och plattor
16.21.99 
Code: 16.21.99 
Delar av tillverkningen av faner och träbaserade skivor som utförs av underleverantörer
20.20.21 
Faner och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm
16.21.21 
Faner och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm
16.21.99 
Code: 16.21.99 
Delar av tillverkningen av faner och träbaserade skivor som utförs av underleverantörer
20.20.22 
Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former
16.21.22 
Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former
16.21.99 
Code: 16.21.99 
Delar av tillverkningen av faner och träbaserade skivor som utförs av underleverantörer
20.30.11 
Fönster (även franska) och fönsterkarmar, dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av trä
16.23.11 
Fönster (även franska) och fönsterkarmar, dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av trä
20.30.12 
Sammansatt parkettstav, formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån ("shingles" och "shakes")
16.22.10 
Sammansatta parkettstavar
16.22.99 
Code: 16.22.99 
Delar av tillverkningen av parkettgolv som utförs av underleverantörer
16.23.12 
Code: 16.23.12 
Formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån (”shingles” och ”shakes”)
20.30.13 
Andra byggnads- och inredningssnickerier
16.23.19 
Övriga byggnads- och inredningssnickerier
20.30.20 
Monteringsfärdiga trähus
16.23.20 
Monteringsfärdiga trähus
20.30.90 
Installationsarbete (uppförande) avseende egentillverkade byggnads- och inredningssnickerier och avseende egentillverkade monteringsfärdiga trähus
43.32.10 
Byggnadssnickeriarbeten
43.91.11 
Code: 43.91.11 
Uppförande av takstommar
20.30.99 
Industriella tjänster för monteringsfärdiga trähus, byggnads- och inredningssnickerier
16.23.99 
Delar av tillverkningen av övriga byggnads- och inredningssnickerier som utförs av underleverantörer
20.40.11 
Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä
16.24.11 
Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä
20.40.12 
Andra förpackningar och delar till förpackningar, av trä
16.24.12 
Tunnor och tunnbinderiarbeten, av trä
16.24.13 
Code: 16.24.13 
Andra förpackningar och delar till förpackningar, av trä
20.40.90 
Reparation och underhåll av förpackningar och lastpallar av trä
33.19.10 
Tjänster avseende reparation av annan apparatur
20.40.99 
Industriella tjänster för förpackningar av trä
16.24.99 
Delar av träförpackningstillverkningen som utförs av underleverantörer
20.51.11 
Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, skoläster och skoblock, av trä
16.29.11 
Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, grovt tillformade ämnen för piptillverkning, skoläster och skoblock, av trä
16.29.91 
Code: 16.29.91 
Tjänster i samband med tillverkning av varor av trä och kork, utom möbler, samt av halm, rotting o.d.
20.51.12 
Bords- och köksartiklar av trä
16.29.12 
Bords- och köksartiklar av trä
16.29.91 
Code: 16.29.91 
Tjänster i samband med tillverkning av varor av trä och kork, utom möbler, samt av halm, rotting o.d.
20.51.13 
Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken och matsilver, statyetter och andra prydnadsföremål, av trä
16.29.13 
Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver m.m., statyetter och andra prydnadsföremål, av trä
16.29.91 
Code: 16.29.91 
Tjänster i samband med tillverkning av varor av trä och kork, utom möbler, samt av halm, rotting o.d.
20.51.14 
Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d. samt diverse andra varor av trä
16.29.14 
Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d. samt diverse andra varor av trä
16.29.91 
Code: 16.29.91 
Tjänster i samband med tillverkning av varor av trä och kork, utom möbler, samt av halm, rotting o.d.

Page 20/104  
Top