CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
01.11.34 
Bomullsfrön
01.11.84 
Bomullsfrö
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.11.35 
Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter
01.11.91 
Linfrö
01.11.99 
Code: 01.11.99 
Övriga oljeväxtfrön
01.26.90 
Code: 01.26.90 
Övriga oljehaltiga frukter
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.11.40 
Råtobak
01.15.10 
Råtobak
01.63.10 
Code: 01.63.10 
Bearbetningstjänster avseende skördade växter
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.11.51 
Sockerbetor
01.13.71 
Sockerbetor
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.11.52 
Sockerrör
01.14.10 
Sockerrör
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.11.60 
Halm och foderväxter
01.11.50 
Halm, agnar och skal av spannmål
01.19.10 
Code: 01.19.10 
Foderväxter
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.11.71 
Bomull, även orensad
01.16.11 
Bomull, även orensad
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.11.72 
Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål, utom lin, mjukhampa och rami
01.16.12 
Jute, gambohampa och andra bastfibrer för textilt ändamål, oberedda eller rötade, utom lin, mjukhampa och rami
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.11.73 
Lin och mjukhampa; sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave, oberedda
01.16.19 
Lin, mjukhampa och övriga oberedda fiberväxter
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.11.80 
Naturgummi
01.29.10 
Naturgummi
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.11.91 
Växter som används främst för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål
01.28.30 
Växter som används främst för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.11.92 
Sockerbetfrön och frön av foderväxter
01.13.72 
Sockerbetsfrön
01.19.31 
Code: 01.19.31 
Betfrön (utom sockerbetsfrön) och frön till foderväxter
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.11.93 
Andra oberedda vegetabiliska material
01.19.39 
Övriga oberedda vegetabiliska material
01.28.20 
Code: 01.28.20 
Humle
01.64.10 
Code: 01.64.10 
Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.12.11 
Lök; morötter, rovor, rödbetor och liknande rotfrukter
01.13.41 
Morötter och rovor
01.13.42 
Code: 01.13.42 
Vitlök
01.13.43 
Code: 01.13.43 
Kepalök (matlök)
01.13.44 
Code: 01.13.44 
Purjolök och lök av andra Allium-arter
01.13.49 
Code: 01.13.49 
Annat slags lök, rovor, betor och liknande rotfrukter (utan hög halt av stärkelse eller inulin)
01.12.12 
Tomater, gurkor, baljväxter och liknande grönsaker som odlas för sina frukters skull
01.11.61 
Gröna bönor
01.11.62 
Code: 01.11.62 
Gröna ärter
01.11.69 
Code: 01.11.69 
Andra gröna baljväxter

Page 2/104  
Top