CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
15.43.99 
Industriella tjänster för margarin och liknande ätbara fetter
10.42.99 
Delar av tillverkningen av margarin och liknande beredningar som utförs av underleverantörer
15.51.11 
Behandlad mjölk i flytande form
10.51.11 
Behandlad mjölk i flytande form
15.51.12 
Mjölk och grädde med en fetthalt av mer än 6 viktprocent, inte koncentrerad eller sötad
10.51.12 
Mjölk och grädde med en fetthalt av mer än 6 viktprocent, inte koncentrerad eller sötad
15.51.20 
Mjölk och grädde i fast form
10.51.21 
Skummjölkspulver
10.51.22 
Code: 10.51.22 
Helmjölkspulver
15.51.30 
Smör och bredbara mejerivaror
10.51.30 
Smör och bredbara mejerivaror
15.51.40 
Ost och ostmassa
10.51.40 
Ost och ostmassa
15.51.51 
Mjölk och grädde, koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel, inte i fast form
10.51.51 
Mjölk och grädde, koncentrerad eller med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, inte i fast form
15.51.52 
Yoghurt och annan fermenterad eller syrad mjölk eller grädde
10.51.52 
Yoghurt och annan fermenterad eller syrad mjölk eller grädde
15.51.53 
Kasein
10.51.53 
Kasein
15.51.54 
Mjölksocker och lösningar av mjölksocker
10.51.54 
Mjölksocker och lösningar av mjölksocker
15.51.55 
Vassle
10.51.55 
Vassle
10.51.56 
Code: 10.51.56 
Övriga mejeriprodukter
15.51.99 
Industriella tjänster för mejerivaror
10.51.99 
Delar av framställningen av mejeriprodukter som utförs av underleverantörer
15.52.10 
Glass
10.52.10 
Glass
15.52.99 
Industriella tjänster för glass
10.52.99 
Delar av glasstillverkningen som utförs av underleverantörer
15.61.10 
Ris, endast befriat från ytterskalet (råris)
10.61.11 
Ris, endast befriat från ytterskalet (råris)
15.61.21 
Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg
10.61.21 
Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg
15.61.22 
Finmalet mjöl av annan spannmål, inte nämnt eller inbegripen någon annanstans
10.61.22 
Finmalet mjöl av annan spannmål
15.61.23 
Vegetabiliskt mjöl, annat än av spannmål
10.61.23 
Vegetabiliskt mjöl, annat än av spannmål
15.61.24 
Mixer för beredning av bakverk
10.61.24 
Mixer för beredning av bakverk
15.61.31 
Krossgryn och mjöl av vete
10.61.31 
Krossgryn och mjöl av vete
15.61.32 
Krossgryn, grovt mjöl (inklusive fingryn) och pelletar av annan spannmål, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans
10.61.32 
Krossgryn, grovt mjöl (inklusive fingryn) och pelletar av annan spannmål
15.61.33 
Frukostflingor och andra produkter av spannmål
10.61.33 
Frukostflingor och andra produkter av spannmål
15.61.40 
Slipat ris
10.61.12 
Ris, helt eller delvis slipat eller brutet
15.61.50 
Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid bearbetning av spannmål
10.61.40 
Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid bearbetning av spannmål
15.61.99 
Industriella tjänster för kvarnprodukter
10.61.99 
Delar av tillverkningen av kvarnprodukter som utförs av underleverantörer
15.62.10 
Majsolja och fraktioner av denna olja, inte kemiskt modifierade
10.62.14 
Majsolja
15.62.21 
Druvsocker (inklusive kemiskt ren glukos) samt sirap och andra lösningar av druvsocker; fruktsocker samt sirap och andra lösningar av fruktsocker; invertsocker; diverse annat socker och annan sirap; konstgjord honung; sockerkulör
10.62.13 
Druvsocker (inklusive kemiskt ren glukos) samt sirap och andra lösningar av druvsocker; fruktsocker samt sirap och andra lösningar av fruktsocker; invertsocker; socker och sirap
10.89.19 
Code: 10.89.19 
Diverse andra livsmedel
15.62.22 
Stärkelse; inulin; vetegluten; dextrin och annan modifierad stärkelse
10.62.11 
Stärkelse; inulin; vetegluten; dextrin och annan modifierad stärkelse
15.62.23 
Flingor, gryn o.d., framställda av stärkelse
10.62.12 
Flingor, gryn o.d., framställda av stärkelse
15.62.30 
Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder
10.62.20 
Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder
15.62.99 
Industriella tjänster för stärkelse och stärkelseprodukter
10.62.99 
Delar av framställningen av stärkelse och stärkelseprodukter som utförs av underleverantörer
15.71.10 
Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern
10.91.10 
Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern
15.71.20 
Mjöl och pelletar av lusern (alfalfa)
10.91.20 
Mjöl och pelletar av lusern (alfalfa)
15.71.99 
Industriella tjänster för beredda fodermedel
10.91.99 
Delar av framställningen av beredda fodermedel som utförs av underleverantörer
15.72.10 
Mat till sällskapsdjur
10.92.10 
Mat till sällskapsdjur
15.72.99 
Industriella tjänster för mat till sällskapsdjur
10.92.99 
Delar av tillverkningen av mat till sällskapsdjur som utförs av underleverantörer
15.81.11 
Mjukt matbröd
10.71.11 
Mjukt matbröd

Page 12/104  
Top