CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
93.05.12 
Övrig service
96.09.19 
Diverse andra tjänster
95.00.10 
Hushållens tjänster som arbetsgivare till privat anställd personal
97.00.10 
Tjänster avseende förvärvsarbete i hushåll
96.00.10 
Hushållens produktion av diverse varor för egen förbrukning
98.10.10 
Tjänster avseende hushållens produktion av diverse varor för eget bruk
97.00.10 
Hushållens produktion av diverse tjänster för egen förbrukning
98.20.10 
Tjänster avseende hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk
99.00.10 
Internationella organisationers, utländska ambassaders o.d. tjänster
99.00.10 
Internationella organisationers, utländska ambassaders o.d. tjänster

Page 104/104  
Top