CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska gemenskapen, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
15.20.14 
Fisk, beredd eller hållbarhetsbehandlad på annat sätt; kaviar och kaviarersättning som framställts av fiskrom
10.20.25 
Fisk, beredd eller hållbarhetsbehandlad på annat sätt, utom färdiga fiskrätter
10.20.26 
Code: 10.20.26 
Kaviar och kaviarersättning
10.85.12 
Code: 10.85.12 
Lagad mat och färdigrätter av fisk, kräftdjur och blötdjur
15.20.15 
Kräftdjur, frysta; blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, frysta, torkade eller saltade
10.20.31 
Kräftdjur, frysta
10.20.32 
Code: 10.20.32 
Kräftdjur, frysta, torkade, saltade eller i saltlake, rökta
10.20.33 
Code: 10.20.33 
Andra ryggradslösa vattendjur, frysta, torkade, saltade eller i saltlake, rökta
15.20.16 
Andra beredda eller hållbarhetsbehandlade varor av kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur
10.20.34 
Kräftdjur, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt; blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt
15.20.17 
Mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, olämpliga som livsmedel
10.20.41 
Mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga som livsmedel
15.20.18 
Andra oätliga varor av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur
10.20.42 
Andra oätliga varor av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur
15.20.90 
Rökning och annan hållbarhetsberedning och beredning vid tillverkning av fiskvaror
10.20.91 
Tjänster avseende rökning och annan hållbarhetsbehandling och beredning vid tillverkning av fiskprodukter
10.20.99 
Code: 10.20.99 
Delar av tillverkningen av beredd och hållbarhetsbehandlad fisk, kräftdjur och blötdjur som utförs av underleverantörer
15.31.11 
Potatis, fryst
10.31.11 
Potatis, fryst
15.31.12 
Potatisprodukter
10.31.11 
Potatis, fryst
10.31.12 
Code: 10.31.12 
Potatis, torkad, även i bitar eller skivad, men inte vidare beredd
10.31.13 
Code: 10.31.13 
Potatis, torkad, i form av mjöl, flingor, granulat och pelletar
10.31.14 
Code: 10.31.14 
Potatis, beredd eller hållbarhetsbehandlad
15.31.90 
Tillagning och annan beredning av potatis och potatisprodukter
10.31.91 
Tjänster avseende tillagning och annan beredning av potatis och potatisprodukter
10.31.99 
Code: 10.31.99 
Delar av tillverkningen av beredd och hållbarhetsbehandlad potatis som utförs av underleverantörer
15.32.10 
Frukt- och bärsaft samt köksväxtsaft
10.32.11 
Tomatsaft
10.32.12 
Code: 10.32.12 
Apelsinsaft
10.32.13 
Code: 10.32.13 
Grapefruktsaft
10.32.14 
Code: 10.32.14 
Ananassaft
10.32.15 
Code: 10.32.15 
Druvsaft
10.32.16 
Code: 10.32.16 
Äppelsaft
10.32.17 
Code: 10.32.17 
Blandningar av frukt-, bär- och grönsakssaft
10.32.19 
Code: 10.32.19 
Annan frukt- och grönsakssaft
15.32.99 
Industriella tjänster för frukt- och bärsaft samt köksväxtsaft
10.32.99 
Delar av tillverkningen av frukt- och grönsakssaft som utförs av underleverantörer
15.33.11 
Köksväxter, frysta
10.39.11 
Köksväxter, frysta
15.33.12 
Köksväxter, tillfälligt konserverade
10.39.12 
Köksväxter, tillfälligt konserverade
15.33.13 
Torkade köksväxter
10.39.13 
Torkade köksväxter
15.33.14 
Köksväxter, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra
10.39.14 
Skurna och förpackade köksväxter och frukter
10.39.15 
Code: 10.39.15 
Bönor, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter
10.39.16 
Code: 10.39.16 
Ärter, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter
10.39.17 
Code: 10.39.17 
Andra köksväxter (utom potatis), beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter
10.85.13 
Code: 10.85.13 
Lagad mat och färdigrätter av grönsaker
15.33.15 
Köksväxter, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra
10.39.18 
Köksväxter (utom potatis), frukt, bär, nötter och andra ätliga växtdelar, beredda eller hållbarhetsbehandlade med ättika eller ättiksyra
15.33.21 
Frukt, bär och nötter, även kokta, frysta
10.39.21 
Frukt, bär och nötter, även kokta, frysta
15.33.22 
Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter
10.39.22 
Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter
15.33.23 
Nötter, jordnötter, rostade, saltade eller på annat sätt beredda
10.39.23 
Nötter, jordnötter, rostade, saltade eller på annat sätt beredda
15.33.24 
Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade, olämpliga för direkt konsumtion
10.39.24 
Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade, olämpliga för direkt konsumtion

Page 10/104  
Top