CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)
Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: CPA_2008 - Source classification: CPA
01.11.11 
Pšenica tvrdá
01.11.11 
Tvrdá pšenica
01.11.12 
Pšenica okrem tvrdej pšenice
01.11.12 
Mäkká pšenica a súraž
01.11.20 
Kukurica (zrno)
01.11.13 
Kukurica
01.11.31 
Jačmeň
01.11.15 
Jačmeň
01.11.32 
Raž
01.11.16 
Raž, ovos
01.11.33 
Ovos
01.11.16 
Raž, ovos
01.11.41 
Cirok
01.11.17 
Ostatné obilniny
01.11.42 
Proso
01.11.17 
Ostatné obilniny
01.11.49 
Ostatné obilniny
01.11.17 
Ostatné obilniny
01.11.50 
Obilná slama a plevy
01.11.60 
Slama a krmoviny
01.11.61 
Fazuľa zelená
01.12.12 
Zelenina pestovaná na plody
01.12.13 
Code: 01.12.13 
Ostatná zelenina i.n.
01.11.62 
Hrach zelený
01.12.12 
Zelenina pestovaná na plody
01.12.13 
Code: 01.12.13 
Ostatná zelenina i.n.
01.11.69 
Ostatné strukoviny
01.12.12 
Zelenina pestovaná na plody
01.12.13 
Code: 01.12.13 
Ostatná zelenina i.n.
01.11.71 
Fazuľa suchá
01.11.22 
Suché strukoviny, vylúpané
01.11.72 
Bôb suchý
01.11.22 
Suché strukoviny, vylúpané
01.11.73 
Cícer suchý
01.11.22 
Suché strukoviny, vylúpané
01.11.74 
Šošovica suchá
01.11.22 
Suché strukoviny, vylúpané
01.11.75 
Hrach suchý
01.11.22 
Suché strukoviny, vylúpané
01.11.79 
Sušené strukoviny i. n.
01.11.22 
Suché strukoviny, vylúpané
01.11.81 
Sójové bôby
01.11.31 
Sójové bôby
01.11.82 
Arašidové oriešky nelúpané
01.11.32 
Arašidové oriešky
01.11.83 
Arašidové oriešky lúpané
01.11.32 
Arašidové oriešky
01.11.84 
Bavlníkové semená
01.11.34 
Semená bavlny
01.11.91 
Ľanové semená
01.11.35 
Olejnaté semená a plody i.n.
01.11.92 
Horčičné semená
01.11.33 
Slnečnica, sezam, svetlica, repka, colza a horčicové semeno
01.11.93 
Semená repky alebo repky olejnej
01.11.33 
Slnečnica, sezam, svetlica, repka, colza a horčicové semeno
01.11.94 
Sezamové semená
01.11.33 
Slnečnica, sezam, svetlica, repka, colza a horčicové semeno
01.11.95 
Slnečnicové semená
01.11.33 
Slnečnica, sezam, svetlica, repka, colza a horčicové semeno
01.11.99 
Ostatné olejnaté semená i. n.
01.11.35 
Olejnaté semená a plody i.n.
01.12.10 
Ryža nelúpaná
01.11.14 
Ryža v plevách
01.13.11 
Špargľa
01.12.13 
Ostatná zelenina i.n.
01.13.12 
Kapusta
01.12.13 
Ostatná zelenina i.n.
01.13.13 
Karfiol a brokolica
01.12.13 
Ostatná zelenina i.n.
01.13.14 
Hlávkový šalát
01.12.13 
Ostatná zelenina i.n.
01.13.15 
Čakanka
01.12.13 
Ostatná zelenina i.n.
01.13.16 
Špenát
01.12.13 
Ostatná zelenina i.n.
01.13.17 
Artičoky
01.12.13 
Ostatná zelenina i.n.

Page 1/104  
Top