CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
20.51.14 
Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá a podobné predmety a ostatné výrobky, z dreva
32.99.59 
Ostatné rôzne výrobky i. n.
20.51.90 
Opravy a údržba drevených výrobkov i.n.
33.19.10 
Oprava ostatných zariadení
20.51.99 
Priemyselné práce pri výrobe ostatných výrobkov z dreva
16.29.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z dreva, výrobky z korku, slamy, z prútia a pletacích materiálov
20.52.11 
Prírodný korok, odkôrnený alebo jednoducho nahrubo otesaný, alebo v kockách, doskách, listoch alebo pásoch; rozdrvený, granulovaný alebo zomletý korok; korkový odpad
16.29.21 
Prírodný korok, odkôrnený alebo jednoducho nahrubo otesaný, alebo v kockách, doskách, listoch alebo pásoch; rozdrvený, granulovaný alebo zomletý korok; korkový odpad
16.29.91 
Code: 16.29.91 
Práce pri výrobe výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, zo slamy a z pletacích materiálov
20.52.12 
Výrobky z prírodného korku
16.29.22 
Výrobky z prírodného korku
16.29.91 
Code: 16.29.91 
Práce pri výrobe výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, zo slamy a z pletacích materiálov
20.52.13 
Kocky, tehly, dosky, listy a pásy, dlaždice všetkých tvarov, plné valce, z aglomerovaného korku
16.29.23 
Kocky, tehly, dosky, listy a pásy, dlaždice všetkých tvarov, plné valce z aglomerovaného korku
16.29.91 
Code: 16.29.91 
Práce pri výrobe výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, zo slamy a z pletacích materiálov
32.99.11 
Code: 32.99.11 
Ochranné pokrývky hlavy a ostatné bezpečnostné výrobky
20.52.14 
Aglomerovaný korok; výrobky z aglomerovaného korku i.n.
16.29.24 
Aglomerovaný korok; výrobky z aglomerovaného korku i. n.
16.29.91 
Code: 16.29.91 
Práce pri výrobe výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, zo slamy a z pletacích materiálov
20.52.15 
Výrobky zo slamy, esparta alebo iných pletacích materiálov; košikársky tovar a výrobky z prútia
16.29.25 
Výrobky zo slamy, esparta alebo ostatných pletacích materiálov; košikársky tovar a výrobky z prútia
16.29.91 
Code: 16.29.91 
Práce pri výrobe výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, zo slamy a z pletacích materiálov
20.52.99 
Priemyselné práce pri výrobe výrobkov z korku, slamy a pletacích materiálov
16.29.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z dreva, výrobky z korku, slamy, z prútia a pletacích materiálov
21.11.11 
Chemická drevná buničina na chemické spracovanie
17.11.11 
Chemická drevná buničina na chemické spracovanie
21.11.12 
Chemická drevná buničina, nátronová alebo sulfátová, iná ako na chemické spracovanie
17.11.12 
Chemická drevná buničina, nátronová alebo sulfátová, iná ako na chemické spracovanie
21.11.13 
Chemická drevná buničina, sulfitová, iná ako na chemické spracovanie
17.11.13 
Chemická drevná buničina, sulfitová, iná ako na chemické spracovanie
21.11.14 
Drevovina spracovaná mechanicky; polochemická drevná buničina; buničina z iných celulózových vlákien než z dreva
17.11.14 
Mechanická buničina; polochemická drevná buničina; buničina z celulózového vláknitého materiálu, iná ako drevo
21.11.99 
Priemyselné práce pri výrobe buničiny
17.11.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby buničiny
21.12.11 
Novinový papier, v kotúčoch alebo listoch
17.12.11 
Novinový papier v kotúčoch alebo listoch
21.12.12 
Ručný papier a lepenka
17.12.12 
Ručný papier a lepenka
21.12.13 
Papier a lepenka používané ako podklad svetlocitlivého, teplocitlivého alebo elektrocitlivého papiera; základný karbónový papier; základný tapetový papier
17.12.13 
Papier a lepenka používané ako základ svetlocitlivého, teplocitlivého alebo elektrocitlivého papiera; základný karbónový papier; základný tapetový papier
21.12.14 
Ostatný papier a lepenka
17.12.14 
Ostatný papier a lepenka na grafické účely
21.12.21 
Toaletný alebo odličovací tenký papier, uterákový alebo servítkový papier, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien
17.12.20 
Toaletný, odličovací, uterákový, servítkový papier, buničitá vata a pásy z plstených buničinových vláken
21.12.22 
Kraftliner, nenatieraný
17.12.31 
Sulfátová krycia lepenka (kraftliner), nebielená, nenatieraná
17.12.32 
Code: 17.12.32 
Biely kraftliner (sulfátová krycia lepenka); natieraný kraftliner
21.12.23 
Ostatné papiere a lepenky kraft; vrecový papier kraft (na vrecia), krepovaný alebo plisovaný
17.12.41 
Nenatieraný kraft papier; vrecový kraft papier, krepovaný alebo vlnitý
17.12.51 
Code: 17.12.51 
Nenatieraná, vnútri šedá lepenka
17.12.59 
Code: 17.12.59 
Ostatná nenatieraná lepenka
21.12.24 
Papier na zvlnenú vrstvu, v kotúčoch alebo listoch
17.12.33 
Polochemický papier na zvlnenú vrstvu (fluting)
17.12.34 
Code: 17.12.34 
Recyklovaný papier na zvlnenú vrstvu (fluting) a ostatný papier na zvlnenú vrstvu
21.12.25 
Papier a lepenka testliner, nenatierané
17.12.35 
Testliner (krycia vrstva vlnitej lepenky z recyklovaných vláken)
21.12.30 
Ostatné nenatierané papiere a lepenky; cigaretový papier nerezaný na určenú veľkosť
17.12.42 
Sulfitový baliaci papier a ostatný nenatieraný papier (iný ako na písanie, tlač alebo iné grafické účely)
17.12.43 
Code: 17.12.43 
Filtračný papier a lepenka; plstený papier
17.12.44 
Code: 17.12.44 
Cigaretový papier nerezaný na určitý rozmer alebo v tvare zložiek alebo dutiniek
21.12.40 
Pergamenový papier, nepremastiteľný papier, pauzovací papier a pergamín a iné priehľadné alebo priesvitné papiere
17.12.60 
Pergamenový papier, nepremastiteľný papier, pauzovací papier a pergamín a ostatné hladené priehľadné alebo priesvitné papiere
21.12.51 
Vrstvené papiere a lepenka, nenatierané alebo neimpregnované
17.12.71 
Vrstvené papiere a lepenka, na povrchu nenatierané alebo neimpregnované
21.12.52 
Papier a lepenka, krepované, plisované, razené alebo perforované, i.n.
17.12.72 
Papier a lepenka, krepované, plisované, razené alebo perforované
21.12.53 
Papier a lepenka používané na písanie, tlač alebo na iné grafické účely, natierané kaolínom alebo inými anorganickými látkami
17.12.73 
Papier a lepenka používané na písanie, tlač alebo na iné grafické účely, natierané kaolínom alebo inými anorganickými látkami

Page 21/104  
Top