CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
93.05.12 
Ostatné služby i.n.
96.09.19 
Ostatné služby i. n.
95.00.10 
Služby domácností ako zamestnávateľov  domáceho personálu
97.00.10 
Služby domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
96.00.10 
Nediferencované tovary vyrobené súkromnými domácnosťami pre vlastnú potrebu
98.10.10 
Nediferencované služby v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie
97.00.10 
Nediferencované služby súkromných domácností poskytované pre vlastnú potrebu
98.20.10 
Nediferencované služby v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie
99.00.10 
Služby poskytované extrateritoriálnymi organizáciami a orgánmi
99.00.10 
Služby extrateritoriálnych organizácií a združení

Page 104/104  
Top