CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
74.30.11 
Testovanie a analýzy zloženia a čistoty
71.20.11 
Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
74.30.12 
Testovanie a analýzy fyzikálnych vlastností
71.20.12 
Skúšky a analýzy fyzikálnych vlastností
74.30.13 
Testovanie a analýzy integrovaných mechanických a elektrických systémov
71.20.13 
Skúšky a analýzy integrovaných mechanických a elektrických systémov
74.30.14 
Technické kontroly motorových vozidiel
71.20.14 
Služby automobilovej technickej kontroly
74.30.15 
Ostatné služby technickej kontroly
71.20.19 
Ostatné technické skúšky a analýzy
74.30.16 
Ostatné technické skúšky a analýzy
71.20.19 
Ostatné technické skúšky a analýzy
74.40.11 
Predaj reklamnej plochy alebo času za províziu
73.12.11 
Predaj reklamného priestoru v tlačových médiách na základe poplatku alebo zmluvy
73.12.12 
Code: 73.12.12 
Predaj reklamného priestoru a času v televízii/rozhlase na základe poplatku a zmluvy
73.12.13 
Code: 73.12.13 
Predaj reklamného priestoru a času na internete na základe poplatku a zmluvy
73.12.14 
Code: 73.12.14 
Predaj reklamy súvisiacej s akciami
73.12.19 
Code: 73.12.19 
Ostatný predaj reklamného priestoru a času na základe poplatku a zmluvy
73.12.20 
Code: 73.12.20 
Opätovný predaj reklamného priestoru a času na základe poplatku a zmluvy
74.40.12 
Plánovanie, tvorba a umiestnenie reklamy
73.11.11 
Komplexné reklamné služby
73.11.12 
Code: 73.11.12 
Služby v oblasti priameho marketingu a priameho odosielania
73.11.13 
Code: 73.11.13 
Služby v oblasti reklamného dizajnu a koncepcie vývoja
74.40.13 
Ostatné reklamné služby
73.11.19 
Ostatné reklamné služby
74.40.20 
Predaj reklamnej plochy alebo času i.n
59.11.30 
Predaj reklamného priestoru vo filmoch, videozáznamoch a televíznych záznamoch
73.11.19 
Code: 73.11.19 
Ostatné reklamné služby
74.50.11 
Súkromné konzultačné firmy na výber pracovníkov
78.10.11 
Služby agentúr súvisiace s výberom riadiacich zamestnancov
74.50.12 
Rozmiestňovanie pomocného administratívneho personálu a iných pracovníkov
78.10.12 
Trvalé sprostredkovanie práce pre zamestnancov iných ako riadiacich
74.50.21 
Ponuka pomocných administratívnych pracovníkov
78.20.11 
Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre zamestnancov v oblasti počítačov a telekomunikácií
78.20.12 
Code: 78.20.12 
Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre ostatných pomocných administratívnych zamestnancov
78.30.11 
Code: 78.30.11 
Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre zamestnancov v oblasti počítačov a telekomunikácií
78.30.12 
Code: 78.30.12 
Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre ostatných pomocných administratívnych zamestnancov
74.50.22 
Ponuka pracovníkov na výpomoc v domácnostiach
78.20.19 
Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre ostatných zamestnancov
78.30.19 
Code: 78.30.19 
Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre zamestnancov i. n.
74.50.23 
Ponuka obchodných a priemyselných pracovníkov
78.20.13 
Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre zamestnancov komerčných a obchodných odvetví
78.20.14 
Code: 78.20.14 
Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre pracovníkov dopravy, skladovania, logistiky alebo priemyslu
78.30.13 
Code: 78.30.13 
Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre zamestnancov v komerčných a obchodných odvetviach
78.30.14 
Code: 78.30.14 
Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre zamestnancov dopravy, skladovania, logistiky a priemyslu
74.50.24 
Ponuka ošetrovateľského personálu
78.20.16 
Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre zdravotnícky personál
78.30.16 
Code: 78.30.16 
Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre zdravotníckych zamestnancov
74.50.25 
Ponuka ostatných pracovníkov
78.20.15 
Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre zamestnancov hotelov a reštaurácií
78.20.16 
Code: 78.20.16 
Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre zdravotnícky personál
78.20.19 
Code: 78.20.19 
Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre ostatných zamestnancov
78.30.15 
Code: 78.30.15 
Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre zamestnancov hotelov a reštaurácií
78.30.16 
Code: 78.30.16 
Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre zdravotníckych zamestnancov
78.30.19 
Code: 78.30.19 
Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre zamestnancov i. n.
74.60.11 
Vyšetrovacie služby
80.30.10 
Pátracie služby
74.60.12 
Bezpečnostné konzultačné služby
74.90.15 
Konzultačné služby v oblasti bezpečnosti

Page 94/104  
Top