CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
74.20.22 
Návrhárske architektonické služby
71.11.24 
Architektonické poradenstvo
74.20.23 
Ostatné architektonické služby
71.11.21 
Architektonické služby pre obytné budovy
71.11.22 
Code: 71.11.22 
Architektonické služby pre neobytné budovy
71.11.23 
Code: 71.11.23 
Architektonické a reštauračné služby
71.11.24 
Code: 71.11.24 
Architektonické poradenstvo
74.20.31 
Technické poradenské a konzultačné služby
71.12.11 
Inžinierske poradenstvo
74.20.32 
Projektové služby pre výstavbu základov a stavebnej konštrukcie
71.12.12 
Inžinierske služby v oblasti stavebných projektov
74.20.33 
Projektové služby pre mechanické a elektrické inštalácie budov
71.12.13 
Inžinierske služby v oblasti sieťových projektov
71.12.18 
Code: 71.12.18 
Inžinierske služby v oblasti telekomunikačných a vysielacích projektov
74.20.34 
Projektové služby pre stavebné inžinierske práce
71.12.14 
Inžinierske služby v oblasti dopravných projektov
71.12.15 
Code: 71.12.15 
Inžinierske služby týkajúce sa projektovania v oblasti odpadov (nebezpečný a iný ako nebezpečný)
71.12.16 
Code: 71.12.16 
Inžinierske služby týkajúce sa projektovania v oblasti vody, kanalizácie a odvodňovania
71.12.19 
Code: 71.12.19 
Inžinierske služby v oblasti ostatných projektov
74.20.35 
Projektové služby pre výrobné procesy a priemyselnú výrobu
71.12.17 
Inžinierske služby v oblasti priemyselných a výrobných projektov
74.20.36 
Inžinierske služby i.n.
71.12.18 
Inžinierske služby v oblasti telekomunikačných a vysielacích projektov
74.20.37 
Ostatné inžinierske služby
71.12.19 
Inžinierske služby v oblasti ostatných projektov
74.20.40 
Integrované projektové služby pre projekty „na kľúč“
71.12.11 
Inžinierske poradenstvo
71.12.12 
Code: 71.12.12 
Inžinierske služby v oblasti stavebných projektov
71.12.13 
Code: 71.12.13 
Inžinierske služby v oblasti sieťových projektov
71.12.14 
Code: 71.12.14 
Inžinierske služby v oblasti dopravných projektov
71.12.15 
Code: 71.12.15 
Inžinierske služby týkajúce sa projektovania v oblasti odpadov (nebezpečný a iný ako nebezpečný)
71.12.16 
Code: 71.12.16 
Inžinierske služby týkajúce sa projektovania v oblasti vody, kanalizácie a odvodňovania
71.12.17 
Code: 71.12.17 
Inžinierske služby v oblasti priemyselných a výrobných projektov
71.12.18 
Code: 71.12.18 
Inžinierske služby v oblasti telekomunikačných a vysielacích projektov
71.12.19 
Code: 71.12.19 
Inžinierske služby v oblasti ostatných projektov
71.12.20 
Code: 71.12.20 
Manažérske služby riadenia stavebných projektov
74.20.51 
Územné plánovanie
71.11.31 
Vypracovanie plánov mestskej zástavby
71.11.32 
Code: 71.11.32 
Vypracovanie plánov vidieckej zástavby
71.11.33 
Code: 71.11.33 
Plánovanie projektov
74.20.52 
Služby v oblasti záhradnej architektúry
71.11.41 
Architektonické služby v oblasti krajinnej výstavby
71.11.42 
Code: 71.11.42 
Poradenské architektonické služby v oblasti krajinnej výstavby
74.20.60 
Vedenie projektu súvisiace so stavbou a stavebnými inžinierskymi prácami
71.12.20 
Manažérske služby riadenia stavebných projektov
74.90.19 
Code: 74.90.19 
Ostatné vedecké a technické konzultačné služby i. n.
74.20.71 
Geologické, geofyzikálne a iné prieskumné vrty ne vedecké účely
71.12.31 
Geologické a geofyzikálne konzultačné služby
71.12.32 
Code: 71.12.32 
Geofyzikálne služby
74.20.72 
Podzemný prieskum (sondovanie)
71.12.33 
Skúmanie a hodnotenie minerálov
74.20.73 
Povrchový prieskum
71.12.34 
Služby geodetické
74.20.74 
Zostavovanie máp
71.12.35 
Zostavovanie máp
74.90.14 
Code: 74.90.14 
Predpoveď počasia a meteorologické služby
74.20.75 
Technické konzultačné služby, okrem inžinierskych
74.90.19 
Ostatné vedecké a technické konzultačné služby i. n.

Page 93/104  
Top