CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
73.10.12 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti chémie a biológie
72.19.16 
Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom biologických vied
72.19.50 
Code: 72.19.50 
Základný výskum a vývoj v oblasti prírodných vied a techniky okrem biotechnológie
73.10.13 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti techniky a technológie
72.19.21 
Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom nanotechnológie
72.19.29 
Code: 72.19.29 
Ostatné služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom techniky a technológie okrem biotechnológie
72.19.50 
Code: 72.19.50 
Základný výskum a vývoj v oblasti prírodných vied a techniky okrem biotechnológie
73.10.14 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti poľnohospodárskych vied
72.11.20 
Základný výskum a vývoj v oblasti biotechnológie
72.19.40 
Code: 72.19.40 
Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom poľnohospodárskych vied
72.19.50 
Code: 72.19.50 
Základný výskum a vývoj v oblasti prírodných vied a techniky okrem biotechnológie
73.10.15 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti lekárskych vied a farmácie
72.11.20 
Základný výskum a vývoj v oblasti biotechnológie
72.19.30 
Code: 72.19.30 
Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom lekárskych vied
72.19.50 
Code: 72.19.50 
Základný výskum a vývoj v oblasti prírodných vied a techniky okrem biotechnológie
73.10.16 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti ostatných prírodných vied
72.11.20 
Základný výskum a vývoj v oblasti biotechnológie
72.19.11 
Code: 72.19.11 
Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom matematiky, počítačových a informačných vied
72.19.12 
Code: 72.19.12 
Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom fyzikálnych vied
72.19.15 
Code: 72.19.15 
Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom biologických vied
72.19.16 
Code: 72.19.16 
Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom biologických vied
72.19.19 
Code: 72.19.19 
Ostatné služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom prírodných vied
72.19.50 
Code: 72.19.50 
Základný výskum a vývoj v oblasti prírodných vied a techniky okrem biotechnológie
73.20.11 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti kultúrnych vied, sociológie a spychológie
72.20.12 
Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom psychológie
72.20.29 
Code: 72.20.29 
Ostatné služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom humanitných vied
72.20.30 
Code: 72.20.30 
Základný výskum a experimentálny vývoj spoločenských a humanitných vied
73.20.12 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti ekonómie
72.20.11 
Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom ekonomických vied
72.20.30 
Code: 72.20.30 
Základný výskum a experimentálny vývoj spoločenských a humanitných vied
73.20.13 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti práva
72.20.13 
Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom práva
72.20.30 
Code: 72.20.30 
Základný výskum a experimentálny vývoj spoločenských a humanitných vied
73.20.14 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti lingvistiky a jazykov
72.20.21 
Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom jazykov
72.20.30 
Code: 72.20.30 
Základný výskum a experimentálny vývoj spoločenských a humanitných vied
73.20.15 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti ostatných spoločenských a humanitných vied
72.20.19 
Ostatné služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom spoločenských vied
72.20.29 
Code: 72.20.29 
Ostatné služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom humanitných vied
72.20.30 
Code: 72.20.30 
Základný výskum a experimentálny vývoj spoločenských a humanitných vied
74.11.11 
Právne poradenstvo a zastupovanie týkajúce sa trestného práva
69.10.11 
Právne poradenstvo a zastupovanie v oblasti trestného práva
69.10.17 
Code: 69.10.17 
Arbitráž a urovnanie sporu
74.11.12 
Právne poradenstvo a zastupovanie na súdnych konaniach týkajúcich sa iných oblastí práva
69.10.12 
Právne poradenstvo a zastupovanie v právnych konaniach obchodného a komerčného práva
69.10.13 
Code: 69.10.13 
Právne poradenstvo a zastupovanie v právnych konaniach obchodného a komerčného práva
69.10.14 
Code: 69.10.14 
Právne poradenstvo a zastupovanie v právnych konaniach občianskeho práva
69.10.17 
Code: 69.10.17 
Arbitráž a urovnanie sporu
74.11.13 
Právne poradenstvo a zastupovanie na štatutárnych konaniach kvázi-súdnych tribunálov, komisií atď.
69.10.17 
Arbitráž a urovnanie sporu
69.10.19 
Code: 69.10.19 
Ostatné právne služby
74.11.14 
Poradenstvo v oblasti patentov a autorských práv
69.10.15 
Právne služby v oblasti patentov, autorských práv a ostatných práv duševného vlastníctva
69.10.17 
Code: 69.10.17 
Arbitráž a urovnanie sporu

Page 91/104  
Top