CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
72.22.15 
Ostatné odborné služby súvisiace s počítačom
62.09.20 
Ostatné služby v oblasti informačných technológií i. n.
72.30.10 
Riadenie počítačových systémových prostriedkov
62.03.11 
Riadenie sietí
62.03.12 
Code: 62.03.12 
Riadenie počítačových systémov
72.30.21 
Spracovanie údajov a tabulácia
63.11.11 
Spracovanie údajov
72.30.22 
Zaznamenávanie vstupných údajov
63.11.11 
Spracovanie údajov
72.30.23 
Služby webového servera
63.11.12 
Služby webového servera
72.30.24 
Ostatné služby počítačového spracovania
63.11.13 
Zabezpečenie aplikačných služieb
63.11.19 
Code: 63.11.19 
Ostatné služby na zabezpečenie webového priestoru a IT infraštruktúru
63.11.21 
Code: 63.11.21 
Zabezpečenie videotoku
63.11.22 
Code: 63.11.22 
Zabezpečenie audiotoku
72.30.30 
Predaj internetovej reklamnej plochy webovými servermi
63.11.12 
Služby webového servera
72.40.11 
Priame (on-line) publikovanie
58.11.30 
Elektronické knihy
58.12.20 
Code: 58.12.20 
Online adresáre a katalógy
58.13.20 
Code: 58.13.20 
Online noviny
58.14.20 
Code: 58.14.20 
Online časopisy a periodiká
58.19.29 
Code: 58.19.29 
Ostatné online služby na zabezpečenie obsahu i. n.
58.21.10 
Code: 58.21.10 
Počítačové hry zabalené
58.21.20 
Code: 58.21.20 
Stiahnuté počítačové hry
58.21.30 
Code: 58.21.30 
Online hry
58.29.31 
Code: 58.29.31 
Stiahnutý systémový softvér
58.29.32 
Code: 58.29.32 
Stiahnutý aplikačný softvér
58.29.40 
Code: 58.29.40 
Online softvér
59.20.35 
Code: 59.20.35 
Stiahnutá hudba
60.10.11 
Code: 60.10.11 
Služby v oblasti rozhlasových programov a rozhlasového vysielania
72.40.12 
Webové vyhľadávacie prenosné služby
63.12.10 
Služby webového portálu
72.40.13 
Ostatné databázové služby
62.01.11 
Návrh a vývoj informačných technológií pre aplikácie
63.11.11 
Code: 63.11.11 
Spracovanie údajov
72.40.20 
Predaj internetovej reklamnej plochy i.n.
63.11.30 
Zabezpečenie reklamného priestoru alebo času na internete
72.50.11 
Údržba a opravy kancelárskej a účtovacej techniky
33.12.16 
Oprava a údržba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení)
95.11.10 
Code: 95.11.10 
Oprava počítačov a periférnych zariadení
72.50.12 
Údržba a opravy výpočtovej techniky
95.11.10 
Oprava počítačov a periférnych zariadení
72.60.10 
Ostatné služby súvisiace s počítačmi
62.09.10 
Inštalácia počítačov a periférnych zariadení
62.09.20 
Code: 62.09.20 
Ostatné služby v oblasti informačných technológií i. n.
73.10.11 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti fyzikálnych vied
72.19.13 
Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom chemických a biologických vied
72.19.50 
Code: 72.19.50 
Základný výskum a vývoj v oblasti prírodných vied a techniky okrem biotechnológie
73.10.12 
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti chémie a biológie
72.11.11 
Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom v oblasti lekárskej biotechnológie
72.11.12 
Code: 72.11.12 
Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom v oblasti environmentálnej a priemyselnej biotechnológie
72.11.13 
Code: 72.11.13 
Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom v oblasti poľnohospodárskej biotechnológie
72.11.20 
Code: 72.11.20 
Základný výskum a vývoj v oblasti biotechnológie
72.19.14 
Code: 72.19.14 
Služby súvisiace s výskumom a experimentálnym vývojom zeme a súvisiacich environmentálnych vied

Page 90/104  
Top