CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
71.31.10 
Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení bez operátora
77.31.10 
Služby spojené s prenájmom a lízingom poľnohospodárskych strojov a zariadení
71.32.10 
Leasing alebo prenájom stavebných strojov a zariadení bez operátora
77.32.10 
Služby spojené s prenájmom a lízingom stavebných strojov a zariadení
77.39.13 
Code: 77.39.13 
Služby spojené s prenájmom a lízingom motocyklov, karavanov a kempingových vozidiel
71.33.11 
Leasing alebo prenájom kancelárskych strojov a zariadení (okrem výpočtovej techniky) bez operátora
77.33.11 
Služby spojené s prenájmom a lízingom kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov)
71.33.12 
Leasing alebo prenájom výpočtovej techniky bez operátora
77.33.12 
Služby spojené s prenájmom a lízingom počítačov
71.34.10 
Leasing alebo prenájom ostatných strojov a zariadení bez operátora
77.39.14 
Služby spojené s prenájmom a lízingom telekomunikačných zariadení
77.39.19 
Code: 77.39.19 
Služby spojené s prenájmom a lízingom ostatných strojov, zariadení a hmotného majetku, i. n., bez obsluhy, i. n.
71.40.11 
Leasing alebo požičiavanie televíznych a rozhlasových prijímačov, video prehrávačov a príbuzného vybavenia a príslušenstva
77.29.11 
Služby spojené s prenájmom a lízingom televíznych a rozhlasových prijímačov, videorekordérov a podobných prístrojov a zariadení
71.40.12 
Leasing alebo požičiavanie videopások a digitálnych videodiskov (DVD)
77.22.10 
Prenájom videopások a diskov
71.40.13 
Leasing alebo požičiavanie nábytku a ostatných drobných prístrojov pre domácnosť
77.29.12 
Služby spojené s prenájmom a lízingom nábytku a ostatného vybavenia a prístrojov pre domácnosť
71.40.14 
Leasing alebo požičiavanie predmetov a zariadení pre zábavu a voľný čas
77.21.10 
Služby spojené s prenájmom a lízingom predmetov a zariadení na rekreačné a športové účely
71.40.15 
Leasing alebo požičiavanie hudobných nástrojov
77.29.13 
Služby spojené s lízingom a prenájmom hudobných nástrojov
71.40.16 
Leasing alebo požičiavanie ostatných tovarov osobnej potreby a potrieb pre domácnosť i.n.
77.29.14 
Služby spojené s prenájmom a lízingom domácej bielizne
77.29.15 
Code: 77.29.15 
Služby spojené s prenájmom a lízingom textílií, odevov a obuvi
77.29.16 
Code: 77.29.16 
Služby spojené s prenájmom a lízingom zariadení pre domácich majstrov
77.29.19 
Code: 77.29.19 
Služby spojené s prenájmom a lízingom ostatného tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť i. n.
72.10.10 
Hardvérové poradenstvo
62.02.10 
Poradenstvo týkajúce sa hardvéru
72.21.11 
Systémy a užívateľské nástroje softvéru
58.29.11 
Operačné systémy zabalené
58.29.12 
Code: 58.29.12 
Sieťový softvér zabalený
58.29.13 
Code: 58.29.13 
Softvér na riadenie bázy dát zabalený
58.29.14 
Code: 58.29.14 
Vývojové nástroje a softvér programovacích jazykov zabalené
58.29.31 
Code: 58.29.31 
Stiahnutý systémový softvér
72.21.12 
Publikovanie užívateľského programu
58.21.10 
Počítačové hry zabalené
58.29.21 
Code: 58.29.21 
Všeobecná obchodná produktivita a aplikácie na domáce použitie zabalené
58.29.29 
Code: 58.29.29 
Iný aplikačný softvér zabalený
58.29.32 
Code: 58.29.32 
Stiahnutý aplikačný softvér
72.21.20 
Nosiče údajov typu používaného v strojoch na automatické spracovanie údajov
58.21.10 
Počítačové hry zabalené
58.29.11 
Code: 58.29.11 
Operačné systémy zabalené
58.29.12 
Code: 58.29.12 
Sieťový softvér zabalený
58.29.13 
Code: 58.29.13 
Softvér na riadenie bázy dát zabalený
58.29.14 
Code: 58.29.14 
Vývojové nástroje a softvér programovacích jazykov zabalené
58.29.21 
Code: 58.29.21 
Všeobecná obchodná produktivita a aplikácie na domáce použitie zabalené
58.29.29 
Code: 58.29.29 
Iný aplikačný softvér zabalený
72.22.11 
Systémové a technické poradenstvo
62.02.20 
Poradenstvo týkajúce sa systémov a softvéru
72.22.12 
Vývoj programového vybavenia na zákazku
62.01.11 
Návrh a vývoj informačných technológií pre aplikácie
62.01.21 
Code: 62.01.21 
Originály softvéru počítačových hier
62.01.29 
Code: 62.01.29 
Ostatné originály softvéru
72.22.13 
Systémová analýza a programovanie
62.01.12 
Návrh a vývoj informačných technológií pre siete a systémy
72.22.14 
Údržba systémov
62.02.30 
Inštalácia počítačov a periférnych zariadení
72.22.15 
Ostatné odborné služby súvisiace s počítačom
62.02.10 
Poradenstvo týkajúce sa hardvéru

Page 89/104  
Top