CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
70.11.12 
Výstavba a predaj nebytových nehnuteľností
41.00.10 
Obytné budovy
41.00.20 
Code: 41.00.20 
Neobytné budovy
42.11.10 
Code: 42.11.10 
Diaľnice, cesty, ulice a ostatné komunikácie, nekryté parkoviská, chodníky a letiskové dráhy
42.12.10 
Code: 42.12.10 
Železnice a podzemné železnice
42.13.10 
Code: 42.13.10 
Mosty a tunely
42.21.11 
Code: 42.21.11 
Diaľkové potrubné vedenia pre kvapaliny
42.21.12 
Code: 42.21.12 
Miestne potrubné vedenia pre kvapaliny
42.21.13 
Code: 42.21.13 
Zavlažovacie systémy (kanály); výstavba vodovodných potrubí; čističky odpadových vôd, zariadenia na likvidáciu odpadu a čerpacie stanice
42.22.11 
Code: 42.22.11 
Diaľkové elektrické vedenie a komunikačné linky
42.22.12 
Code: 42.22.12 
Miestne elektrické vedenia a komunikačné linky
42.22.13 
Code: 42.22.13 
Elektrárne
42.91.10 
Code: 42.91.10 
Pobrežné a prístavné stavby, priehrady, hrádze, plavebné komory a podobné hydromechanické konštrukcie
42.99.11 
Code: 42.99.11 
Stavba objektov na ťažbu a výrobu
42.99.12 
Code: 42.99.12 
Stavby pre šport a rekreáciu
42.99.19 
Code: 42.99.19 
Ostatné inžinierske stavby i. n.
70.12.11 
Kúpa alebo predaj obytných budov a pozemkov
68.10.11 
Služby v oblasti kúpy alebo predaja obytných budov vrátane pozemkov
68.10.12 
Code: 68.10.12 
Služby v oblasti kúpy alebo predaja nehnuteľností obývaných viacerými majiteľmi v rôznych obdobiach
70.12.12 
Kúpa alebo predaj nezastavaných pozemkov
68.10.13 
Služby v oblasti kúpy alebo predaja obytných stavebných pozemkov
70.12.13 
Kúpa alebo predaj nebytových budov a pozemkov
68.10.14 
Služby v oblasti kúpy alebo predaja neobytných budov vrátane pozemkov
70.12.14 
Kúpa alebo predaj nestavebných pozemkov
68.10.15 
Služby v oblasti kúpy alebo predaja nezastavaných stavebných pozemkov
70.20.11 
Prenájom alebo leasing vlastných obytných nehnuteľností
68.20.11 
Služby spojené s prenájmom alebo lízingom vlastných obytných nehnuteľností
70.20.12 
Prenájom alebo leasing vlastných nebytovýchnehnuteľností
68.20.12 
Služby spojené s prenájmom a lízingom vlastných neobytných nehnuteľností
70.31.11 
Predaj obytných budov a pozemkov na základe poplatku alebo zmluvy
68.31.11 
Predaj obytných budov vrátane pozemkov na základe poplatku alebo zmluvy okrem vlastníctva nehnuteľností obývaných viacerými majiteľmi v rôznych obdobiach
68.31.12 
Code: 68.31.12 
Predaj nehnuteľností obývaných viacerými majiteľmi v rôznych obdobiach na základe poplatku alebo zmluvy
70.31.12 
Predaj nezastavaných pozemkov na základe poplatku alebo zmluvy
68.31.13 
Predaj zastavaných stavebných pozemkov na základe poplatku alebo zmluvy
70.31.13 
Predaj nebytových budov a pozemkov na základe poplatku alebo zmluvy
68.31.14 
Predaj nebytových budov vrátane pozemkov na základe poplatku alebo zmluvy
70.31.14 
Predaj nestavebných pozemkov na základe poplatku alebo zmluvy
68.31.15 
Predaj nezastavaných stavebných pozemkov na základe poplatku alebo zmluvy
70.31.15 
Odhadcovské služby na základe poplatku alebo zmluvy
68.31.16 
Služby v oblasti nehnuteľností na základe poplatku alebo zmluvy
70.32.11 
Správa bytového fondu na základe poplatku alebo zmluvy
68.32.11 
Správa obytných budov na základe poplatku a zmluvy okrem vlastníctva nehnuteľností obývaných viacerými majiteľmi v rôznych obdobiach
68.32.12 
Code: 68.32.12 
Správa nehnuteľností obývaných viacerými majiteľmi v rôznych obdobiach na základe poplatku alebo zmluvy
70.32.12 
Správa nebytového fondu na základe poplatku alebo zmluvy
68.32.13 
Správa nebytových nehnuteľností na základe poplatku alebo zmluvy
70.32.13 
Správa zariadení a upratovacie služby
81.10.10 
Kombinované pomocné služby v zariadeniach zákazníka
71.10.10 
Leasing alebo prenájom súkromných automobilov a ľahkých dodávok do hmotnosti 3 500 kg, bez šoféra
77.11.10 
Prenájom a lízing osobných automobilov a ľahkých motorových vozidiel
71.21.11 
Leasing alebo prenájom nákladných vozidiel bez šoféra
77.12.11 
Služby spojené s prenájmom a lízingom nákladných vozidiel na dopravu tovaru bez obsluhy
71.21.12 
Leasing alebo prenájom železničných vozidiel
77.39.11 
Služby spojené s prenájmom a lízingom železničných vozidiel
71.21.13 
Leasing alebo prenájom kontejnerov
77.39.12 
Služby spojené s prenájmom a lízingom kontajnerov
71.21.14 
Leasing alebo prenájom motocyklov, prívesných vozov a kempingových vozidiel
77.39.13 
Služby spojené s prenájmom a lízingom motocyklov, karavanov a kempingových vozidiel
71.21.15 
Leasing alebo prenájom ostatných pozemných dopravných zariadení bez šoféra
77.12.19 
Služby spojené s prenájmom a lízingom iných pozemných dopravných prostriedkov bez obsluhy
71.22.10 
Leasing alebo prenájom plavidiel bez posádky
77.34.10 
Služby spojené s prenájmom a lízingom vodných dopravných prostriedkov
71.23.10 
Leasing alebo prenájom lietadla bez posádky
77.35.10 
Služby spojené s prenájom a lízingom leteckých dopravných prostriedkov

Page 88/104  
Top