CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
65.12.10 
Ostatné peňažné sprostredkovanie
64.19.22 
Poskytovanie spotrebných úverov peňažnými inštitúciami
64.19.23 
Code: 64.19.23 
Poskytovanie bytových hypotekárnych úverov peňažnými inštitúciami (zameraný na nehnuteľnosti)
64.19.24 
Code: 64.19.24 
Poskytovanie nebytových hypotekárnych úverov peňažnými inštitúciami
64.19.25 
Code: 64.19.25 
Poskytovanie komerčných nehypotekárnych úverov peňažnými inštitúciami
64.19.26 
Code: 64.19.26 
Poskytovanie kreditných kariet peňažnými inštitúciami
64.19.29 
Code: 64.19.29 
Ostatné poskytovanie úverov peňažnými inštitúciami a s tým spojené služby
64.19.30 
Code: 64.19.30 
Ostatné peňažné sprostredkovanie i. n. a s tým spojené služby
65.21.10 
Finančný leasing
64.91.10 
Služby finančného lízingu
65.22.10 
Ostatné poskytovanie úveru
64.92.11 
Služby v oblasti poskytovania úverov medzi priemyselnými odvetviami inak než peňažnými inštitúciami
64.92.12 
Code: 64.92.12 
Poskytovanie spotrebiteľských úverov inými ako peňažnými inštitúciami a s tým spojené služby
64.92.13 
Code: 64.92.13 
Poskytovanie bytových hypotekárnych úverov (zameraný na nehnuteľnosti) inými ako peňažnými inštitúciami
64.92.14 
Code: 64.92.14 
Poskytovanie nebytových hypotekárnych úverov inými ako peňažnými inštitúciami
64.92.15 
Code: 64.92.15 
Poskytovanie komerčných nehypotekárnych úverov inými ako peňažnými inštitúciami
64.92.16 
Code: 64.92.16 
Poskytovanie kreditných kariet inak než peňažnými inštitúciami
64.92.19 
Code: 64.92.19 
Poskytovanie ostatných úverov inak než peňažnými inštitúciami i. n.
64.99.19 
Code: 64.99.19 
Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia i. n.
65.23.10 
Ostatné finančné sprostredkovanie i.n., okrem poisťovníctva a dôchodkového zabezpečenia
64.20.10 
Služby holdingových spoločností
64.30.10 
Code: 64.30.10 
Činnosti trastov, fondov a podobných finančných subjektov
64.99.11 
Code: 64.99.11 
Investičné bankovníctvo
64.99.19 
Code: 64.99.19 
Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia i. n.
66.01.11 
Životné poistenie
65.11.10 
Životné poistenie
66.01.12 
Zaistenie vzťahujúce sa na životné poistenie
65.20.11 
Životné zaistenie
66.02.11 
Dôchodkové zabezpečenie
65.30.11 
Individuálne dôchodkové zabezpečenie
65.30.12 
Code: 65.30.12 
Skupinové dôchodkové zabezpečenie
66.02.12 
Zaistenie vzťahujúce sa na financovanie dôchodkového zabezpečenia
65.20.50 
Zaistenie súvisiace s dôchodkovým zabezpečením
66.03.11 
Úrazové poistenie
65.12.11 
Úrazové poistenie
66.03.12 
Zdravotné poistenie
65.12.12 
Zdravotné poistenie
66.03.13 
Trvalé zdravotné poistenie
65.12.12 
Zdravotné poistenie
66.03.21 
Poistenie motorového vozidla, poistenie zodpovednosti za škody
65.12.21 
Poistenie motorového vozidla, poistenie zodpovednosti za škodu
65.20.21 
Code: 65.20.21 
Zaistenie motorového vozidla, zaistenie zodpovednosti za škodu
66.03.22 
Ostatné služby poistenia motorového vozidla
65.12.29 
Ostatné služby poistenia motorového vozidla
65.20.22 
Code: 65.20.22 
Ostatné služby zaistenia motorového vozidla
66.03.31 
Námorné, letecké a dopravné poistenie
65.12.31 
Poistenie železničného vozového parku
65.12.32 
Code: 65.12.32 
Poistenie zodpovednosti za škodu v leteckej doprave
65.12.33 
Code: 65.12.33 
Ostatné služby poistenia v leteckej doprave
65.12.34 
Code: 65.12.34 
Poistenie zodpovednosti za škodu v lodnej doprave
65.12.35 
Code: 65.12.35 
Ostatné služby poistenia lodnej dopravy
65.20.23 
Code: 65.20.23 
Zaistenie v námornej, leteckej a ostatnej doprave
66.03.32 
Poistenie nákladu
65.12.36 
Poistenie nákladu
65.20.24 
Code: 65.20.24 
Zaistenie nákladu

Page 86/104  
Top