CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
64.20.11 
Verejné miestne telefónne služby
61.10.41 
Hlavné internetové služby
61.10.42 
Code: 61.10.42 
Prístup k úzkopásmovému internetu prostredníctvom drôtových sietí
61.10.43 
Code: 61.10.43 
Prístup k širokopásmovému internetu prostredníctvom drôtových sietí
61.10.49 
Code: 61.10.49 
Ostatné drôtové internetové telekomunikačné služby
61.90.10 
Code: 61.90.10 
Ostatné telekomunikačné služby
64.20.12 
Verejné medzimestské telefónne služby
61.10.11 
Telefonické služby prostredníctvom pevnej siete – prístup a používanie
61.10.12 
Code: 61.10.12 
Telefonické služby prostredníctvom pevnej siete – volanie
61.10.13 
Code: 61.10.13 
Súkromná sieť pre drôtové telekomunikačné systémy
61.10.20 
Code: 61.10.20 
Prepravné služby pre drôtové telekomunikácie
61.10.41 
Code: 61.10.41 
Hlavné internetové služby
61.10.42 
Code: 61.10.42 
Prístup k úzkopásmovému internetu prostredníctvom drôtových sietí
61.10.43 
Code: 61.10.43 
Prístup k širokopásmovému internetu prostredníctvom drôtových sietí
61.10.49 
Code: 61.10.49 
Ostatné drôtové internetové telekomunikačné služby
61.90.10 
Code: 61.90.10 
Ostatné telekomunikačné služby
64.20.13 
Služby mobilných telefónov
61.10.41 
Hlavné internetové služby
61.10.42 
Code: 61.10.42 
Prístup k úzkopásmovému internetu prostredníctvom drôtových sietí
61.10.43 
Code: 61.10.43 
Prístup k širokopásmovému internetu prostredníctvom drôtových sietí
61.10.49 
Code: 61.10.49 
Ostatné drôtové internetové telekomunikačné služby
61.20.11 
Code: 61.20.11 
Mobilné telekomunikačné služby – prístup a používanie
61.20.12 
Code: 61.20.12 
Mobilné telekomunikačné služby – charakteristiky volania
61.20.13 
Code: 61.20.13 
Súkromná sieť pre bezdrôtové telekomunikačné systémy
61.20.20 
Code: 61.20.20 
Prenosové služby pre bezdrôtové telekomunikácie
61.20.30 
Code: 61.20.30 
Prenos údajov bezdrôtovými telekomunikačnými sieťami
61.20.41 
Code: 61.20.41 
Prístup k úzkopásmovému internetu prostredníctvom bezdrôtových sietí
61.20.42 
Code: 61.20.42 
Prístup k širokopásmovému internetu prostredníctvom bezdrôtových sietí
61.20.49 
Code: 61.20.49 
Ostatné bezdrôtové internetové telekomunikačné služby
61.90.10 
Code: 61.90.10 
Ostatné telekomunikačné služby
64.20.14 
Služby skupinových komerčných sietí
61.10.11 
Telefonické služby prostredníctvom pevnej siete – prístup a používanie
61.10.12 
Code: 61.10.12 
Telefonické služby prostredníctvom pevnej siete – volanie
61.10.13 
Code: 61.10.13 
Súkromná sieť pre drôtové telekomunikačné systémy
61.10.20 
Code: 61.10.20 
Prepravné služby pre drôtové telekomunikácie
61.10.30 
Code: 61.10.30 
Prenos údajov drôtovými telekomunikačnými sieťami
61.10.41 
Code: 61.10.41 
Hlavné internetové služby
61.10.42 
Code: 61.10.42 
Prístup k úzkopásmovému internetu prostredníctvom drôtových sietí
61.10.43 
Code: 61.10.43 
Prístup k širokopásmovému internetu prostredníctvom drôtových sietí
61.10.49 
Code: 61.10.49 
Ostatné drôtové internetové telekomunikačné služby
61.20.11 
Code: 61.20.11 
Mobilné telekomunikačné služby – prístup a používanie
61.20.12 
Code: 61.20.12 
Mobilné telekomunikačné služby – charakteristiky volania
61.20.13 
Code: 61.20.13 
Súkromná sieť pre bezdrôtové telekomunikačné systémy
61.20.20 
Code: 61.20.20 
Prenosové služby pre bezdrôtové telekomunikácie

Page 83/104  
Top