CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
63.22.16 
Ostatné pomocné služby vodnej dopravy i.n.
52.22.19 
Služby vo vodnej doprave inde neuvedené
85.32.13 
Code: 85.32.13 
Nižšie technické a odborné stredoškolské vzdelávanie online
85.32.14 
Code: 85.32.14 
Ostatné služby nižšieho technického a odborného stredoškolského vzdelávania online
63.23.11 
Prevádzka letísk, okrem manipulácie s nákladom
52.23.11 
Prevádzka letísk okrem manipulácie s nákladom
63.23.12 
Riadenie leteckej prevádzky
52.23.12 
Riadenie letovej prevádzky
63.23.13 
Ostatné pomocné služby leteckej dopravy i.n.
52.23.19 
Služby v leteckej doprave inde neuvedené
85.32.13 
Code: 85.32.13 
Nižšie technické a odborné stredoškolské vzdelávanie online
85.32.14 
Code: 85.32.14 
Ostatné služby nižšieho technického a odborného stredoškolského vzdelávania online
63.30.11 
Organizácia turistických zájazdov
79.12.11 
Služby cestovných kancelárií spojené s organizovaním a zabezpečením zájazdov
79.12.12 
Code: 79.12.12 
Služby cestovných sprievodcov
63.30.12 
Predaj cestovných lístkov, ubytovanie a zájazdy za poplatok alebo na základe zmluvy
79.11.11 
Rezervačné služby leteckých spoločností
79.11.12 
Code: 79.11.12 
Rezervačné služby železničných spoločností
79.11.13 
Code: 79.11.13 
Rezervačné služby autobusových spoločností
79.11.14 
Code: 79.11.14 
Rezervačné služby spojené s prenájmom vozidiel
79.11.19 
Code: 79.11.19 
Ostatné služby cestovných agentúr spojené s rezerváciou zájazdov
79.11.21 
Code: 79.11.21 
Rezervačné služby spojené s ubytovaním
79.11.22 
Code: 79.11.22 
Rezervačné služby spojené s výletnými plavbami
79.11.23 
Code: 79.11.23 
Rezervačné služby spojené s organizovaním zájazdov
79.90.31 
Code: 79.90.31 
Zmenárenské služby časovo ohraničené
63.30.13 
Turistické informačné služby
79.90.11 
Služby pre podporu turistického ruchu
79.90.12 
Code: 79.90.12 
Informačné služby pre turistov
63.30.14 
Turistické sprievodcovské služby
79.90.20 
Sprievodcovské služby
63.40.11 
Lodní makléri
52.29.11 
Služby dopravných sprostredkovateľov
63.40.12 
Ostatné špeditérske služby
52.29.12 
Služby ostatných dopravných agentov
52.29.19 
Code: 52.29.19 
Služby prevádzkovateľov nákladnej dopravy i. n.
63.40.20 
Ostatné pomocné a doplnkové dopravné služby
52.29.20 
Ostatné pomocné služby v doprave i. n.
74.90.11 
Code: 74.90.11 
Informácie o účtovnom audite a sadzbe prepravného
64.11.11 
Poštové novinové a časopisecké služby
53.10.11 
Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby súvisiace s distribúciou novín a časopisov
64.11.12 
Poštové listové služby
53.10.12 
Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby súvisiace s distribúciou listov
64.11.13 
Poštové balíkové služby
53.10.13 
Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby súvisiace s distribúciou balíkov
64.11.14 
Služby poštovej priehradky
53.10.14 
Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby pri poštových priehradkách
64.11.15 
Ostatné poštové služby
53.10.19 
Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby inde neuvedené
82.19.13 
Code: 82.19.13 
Príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne služby
64.12.11 
Kuriérske služby rôznych typov
53.20.11 
Kuriérske služby s použitím rôznych druhov dopravy
64.12.12 
Ostatné poštové služby
53.20.12 
Dodávka hotových jedál do domu
53.20.19 
Code: 53.20.19 
Ostatné poštové služby a služby kuriérov i. n.
64.20.11 
Verejné miestne telefónne služby
61.10.11 
Telefonické služby prostredníctvom pevnej siete – prístup a používanie
61.10.12 
Code: 61.10.12 
Telefonické služby prostredníctvom pevnej siete – volanie
61.10.13 
Code: 61.10.13 
Súkromná sieť pre drôtové telekomunikačné systémy
61.10.20 
Code: 61.10.20 
Prepravné služby pre drôtové telekomunikácie

Page 82/104  
Top