CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
61.20.31 
Prenájom riečnych plavidiel s posádkou
50.40.21 
Prenájom nákladných plavidiel pre vnútrozemskú nákladnú dopravu s posádkou
61.20.32 
Riečne tlačné a vlečné remorkéry
50.40.22 
Služby tlačných a vlečných remorkérov pre vnútrozemskú nákladnú dopravu
52.22.16 
Code: 52.22.16 
Záchranárske služby plavidiel a ich opätovné spustenie na vnútrozemské vodné cesty
62.10.10 
Pravidelná osobná letecká doprava
51.10.11 
Vnútrozemská pravidelná letecká preprava osôb
51.10.13 
Code: 51.10.13 
Medzinárodná pravidelná letecká preprava osôb
62.10.21 
Pravidelná nákladná letecká doprava poštových zásielok
51.21.12 
Letecká preprava listov a balíkov
62.10.22 
Pravidelná letecká doprava kontejnerizovaného nákladu
51.21.11 
Pravidelná letecká preprava intermodálnych kontajnerov
62.10.23 
Pravidelná letecká doprava ostatného nákladu
51.21.13 
Pravidelná letecká preprava nákladu inde neuvedeného
62.20.10 
Nepravidelná osobná letecká doprava
51.10.12 
Vnútrozemská nepravidelná letecká preprava osôb okrem vyhliadkových letov
51.10.14 
Code: 51.10.14 
Medzinárodná nepravidelná letecká preprava osôb
51.10.15 
Code: 51.10.15 
Nepravidelná letecká preprava osôb, vyhliadkové lety
62.20.20 
Nepravidelná nákladná letecká doprava
51.21.14 
Nepravidelná letecká preprava nákladu inde neuvedeného
62.20.30 
Prenájom lietadiel s posádkou
51.10.20 
Služby spojené s prenájmom osobných lietadiel s posádkou
51.21.20 
Code: 51.21.20 
Služby spojené s prenájmom nákladných lietadiel s posádkou
62.30.10 
Kozmická doprava
51.22.11 
Kozmická preprava osôb
51.22.12 
Code: 51.22.12 
Kozmická preprava nákladov
52.23.20 
Code: 52.23.20 
Služby v kozmickej doprave
63.11.11 
Manipulácia s kontajnerom
52.24.11 
Manipulácia s kontajnermi v prístavoch
52.24.12 
Code: 52.24.12 
Manipulácia s kontajnermi bez ohľadu na druh dopravy
63.11.12 
Iná manipulácia s nákladom
52.24.13 
Ostatná manipulácia s nákladom v prístavoch
52.24.19 
Code: 52.24.19 
Manipulácia s nákladom bez ohľadu na druh dopravy
63.12.11 
Skladovanie mrazeného a chladeného tovaru
52.10.11 
Skladovanie v chladiacich zariadeniach
63.12.12 
Skladovanie kvapalných látok a plynov
52.10.12 
Skladovanie kvapalín alebo plynov
63.12.13 
Skladovanie obilia
52.10.13 
Skladovanie obilia
63.12.14 
Ostatné sklady a skladovanie
52.10.19 
Ostatné skladovanie a uskladňovanie tovaru
63.21.10 
Pomocné služby železničnej dopravy
52.21.19 
Služby v železničnej doprave inde neuvedené
63.21.21 
Autobusové stanice
52.21.21 
Služby spojené s prevádzkou autobusových staníc
63.21.22 
Prevádzka ciest
52.21.22 
Služby spojené s prevádzkou cestnej infraštruktúry
63.21.23 
Prevádzka mostov a tunelov
52.21.23 
Služby spojené s prevádzkou mostov a tunelov
63.21.24 
Parkovacie služby
52.21.24 
Parkovacie služby
63.21.25 
Ostatné pomocné služby cestnej dopravy i.n.
52.21.29 
Služby v cestnej doprave inde neuvedené
52.21.30 
Code: 52.21.30 
Služby súvisiace s potrubnou dopravou
63.22.11 
Prevádzka prístavov a riečnych tokov, okrem manipulácie s nákladom
52.22.11 
Služby spojené s prevádzkou prístavov a vodných ciest (okrem manipulácie s nákladom) na otvorenom mori a v pobrežných vodách
52.22.12 
Code: 52.22.12 
Služby spojené s prevádzkou vnútrozemských vodných ciest (okrem manipulácie s nákladom)
63.22.12 
Lodivodské služby
52.22.13 
Služby lodivodov a kotvenie na otvorenom mori a v pobrežných vodách
63.22.13 
Kotvenie
52.22.14 
Služby lodivodov a kotvenie vo vnútrozemských vodných cestách
63.22.14 
Navigačné služby
52.22.11 
Služby spojené s prevádzkou prístavov a vodných ciest (okrem manipulácie s nákladom) na otvorenom mori a v pobrežných vodách
52.22.12 
Code: 52.22.12 
Služby spojené s prevádzkou vnútrozemských vodných ciest (okrem manipulácie s nákladom)
63.22.15 
Služby na záchranu plavidiel a ich opätovné spustenie na vodu
52.22.15 
Záchranárske služby plavidiel a ich opätovné spustenie na otvorenom mori a v pobrežných vodách
52.22.16 
Code: 52.22.16 
Záchranárske služby plavidiel a ich opätovné spustenie na vnútrozemské vodné cesty

Page 81/104  
Top