CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
55.23.15 
Ostatné krátkodobé ubytovacie služby, nikde inde neuvedené
55.90.11 
Ubytovacie služby poskytované v študentských domovoch alebo školských internátoch
55.90.12 
Code: 55.90.12 
Služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách v ubytovniach pre robotníkov
55.90.19 
Code: 55.90.19 
Ostatné ubytovacie služby i. n.
55.30.11 
Reštauračné služby s  obsluhou
56.10.11 
Reštauračné služby s obsluhou
55.30.12 
Reštauračné služby v železničných jedálnych vozňoch a na lodiach
56.10.12 
Reštauračné služby v železničných jedálnych vozňoch a na lodiach
55.30.13 
Reštauračné služby v samoobslužných zariadeniach
56.10.13 
Reštauračné služby v samoobslužných zariadeniach
55.30.14 
Ostatné reštauračné služby
56.10.19 
Ostatné reštauračné služby
55.40.10 
Služby spojené s podávaním nápojov
56.30.10 
Služby pohostinstiev
55.51.10 
Jedálenské služby
56.29.20 
Jedálenské služby
55.52.11 
Služby spojené s dodávkou hotových jedál pre súkromné domácnosti
56.21.11 
Služby spojené s dodávkou hotových jedál pre súkromné domácnosti
55.52.12 
Služby spojené s dodávkou hotových jedál pre dopravné podniky
56.29.11 
Zmluvné stravovacie služby pre prepravné spoločnosti
55.52.13 
Služby spojené s dodávkou hotových jedál pre iné podniky a inštitúcie
56.21.19 
Ostatné služby spojené s dodávkou hotových jedál
56.29.19 
Code: 56.29.19 
Ostatné zmluvné stravovacie služby
60.10.11 
Medzimestská železničná osobná preprava
49.10.11 
Železničná preprava osôb, vyhliadkové jazdy
49.10.19 
Code: 49.10.19 
Ostatná železničná preprava osôb, medzimestská
60.10.12 
Medzimestská železničná preprava ľudí a vozidiel
49.10.19 
Ostatná železničná preprava osôb, medzimestská
60.10.21 
Železničná preprava mrazeného a chladeného tovaru, medzimestská, prímestská a mestská
49.20.11 
Nákladná železničná preprava mrazeného a chladeného tovaru
60.10.22 
Železničná preprava ropných výrobkov, medzimestská, prímestská a mestská
49.20.12 
Nákladná železničná preprava ropných produktov
60.10.23 
Železničná preprava ostatných kvapalných látok alebo plynov , medzimestská, prímestská a mestská
49.20.13 
Nákladná železničná preprava ostatných objemných kvapalných látok alebo plynov
60.10.24 
Železničná preprava kontejnerizovaného nákladu, medzimestská, prímestská a mestská
49.20.14 
Nákladná železničná preprava intermodálnych kontajnerov
60.10.25 
Železničná preprava poštových zásielok, medzimestská, prímestská a mestská
49.20.15 
Nákladná železničná preprava listov a balíkov
60.10.26 
Železničná preprava suchého objemného tovaru, medzimestská, prímestská a mestská
49.20.16 
Nákladná železničná preprava suchého objemného tovaru
60.10.27 
Železničná preprava ostatných nákladov, medzimestská, prímestská a mestská
49.20.19 
Nákladná železničná preprava i. n.
60.10.30 
Železničné tlačné alebo vlečné služby
52.21.11 
Železničné tlačné alebo vlečné služby
60.21.10 
Mestská a prímestská osobná železničná doprava
49.31.10 
Mestská a prímestská železničná preprava osôb
60.21.20 
Zmiešaný typ pozemnej dopravy
49.31.22 
Zmiešaný typ mestskej a prímestskej pravidelnej cestnej prepravy osôb
60.21.31 
Mestská a prímestská pravidelná osobná doprava, okrem železničnej
49.31.21 
Mestská a prímestská cestná preprava osôb pravidelná
60.21.32 
Mestská a prímestská špeciálna doprava, okrem železničnej
49.39.13 
Špeciálna pravidelná cestná preprava osôb inde neuvedená
60.21.41 
Medzimestská pravidelná doprava, okrem železničnej
49.39.11 
Medzimestská pravidelná cestná preprava osôb
60.21.42 
Medzimestská špeciálna doprava, okrem železničnej
49.39.12 
Medzimestská špeciálna pravidelná cestná preprava osôb
60.21.51 
Osobná doprava visutými a pozemnými lanovkami, lyžiarskymi vlekmi
49.31.21 
Mestská a prímestská cestná preprava osôb pravidelná
49.39.20 
Code: 49.39.20 
Preprava osôb visutými a pozemnými lanovkami, lyžiarskymi vlekmi
60.21.52 
Ostatná pravidelná osobná pozemná doprava, i.n.
49.39.11 
Medzimestská pravidelná cestná preprava osôb
60.22.11 
Taxi služby
49.32.11 
Taxislužba
60.22.12 
Prenájom osobných áut so šoférom
49.32.12 
Prenájom osobných automobilov s vodičom
60.23.11 
Prenájom autobusov a autokarov so šoférom
49.39.31 
Prenájom autobusov a autokarov s vodičom
60.23.12 
Vyhliadkové autobusy
49.39.32 
Cestná preprava osôb, vyhliadkové jazdy
60.23.13 
Osobná doprava vozidlom ťahaným zvieraťom
49.39.35 
Osobná cestná doprava dopravnými prostriedkami ťahanými človekom alebo zvieraťom
60.23.14 
Ostatná nepravidelná osobná pozemná doprava i.n.
49.39.33 
Nepravidelná miestna autobusová a autokarová doprava
49.39.34 
Code: 49.39.34 
Nepravidelná diaľková autobusová a autokarová doprava

Page 79/104  
Top