CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
51.47.14 
Veľkoobchodný predaj podlahových krytín
46.73.18 
Veľkoobchod s podlahovými krytinami (okrem kobercov)
51.47.15 
Veľkoobchodný predaj výrobkov a zariadení pre domácnosť i.n.
46.49.19 
Veľkoobchod s výrobkami a zariadením pre domácnosť i. n.
51.47.21 
Veľkoobchodný predaj kníh, časopisov a novín
46.49.21 
Veľkoobchod s knihami
46.49.22 
Code: 46.49.22 
Veľkoobchod s časopismi a novinami
51.47.22 
Veľkoobchodný predaj písacích potrieb
46.49.23 
Veľkoobchod s kancelárskymi potrebami
51.47.31 
Veľkoobchodný predaj hudobných nástrojov a partitúr
46.49.31 
Veľkoobchod s hudobnými nástrojmi
51.47.32 
Veľkoobchodný predaj fotografických a optických výrobkov
46.43.14 
Veľkoobchod s fotografickým a optickým tovarom
51.47.33 
Veľkoobchodný predaj hier a hračiek
46.49.32 
Veľkoobchod s hračkami
51.47.34 
Veľkoobchodný predaj hodiniek, hodín a šperkov
46.48.10 
Veľkoobchod s hodinkami a šperkami
51.47.35 
Veľkoobchodný predaj športových potrieb, vrátane bicyklov
46.49.33 
Veľkoobchod so športovými potrebami (vrátane bicyklov)
51.47.36 
Veľkoobchodný predaj kožených výrobkov a cestovných potrieb
46.49.34 
Veľkoobchod s koženými výrobkami a cestovnými potrebami
51.47.37 
Veľkoobchodný predaj rôzneho spotrebného tovaru i.n.
46.49.35 
Veľkoobchod so známkami a mincami
46.49.36 
Code: 46.49.36 
Veľkoobchod so suvenírmi a umeleckými predmetmi
46.49.39 
Code: 46.49.39 
Veľkoobchod s ostatným spotrebným tovarom i. n.
51.51.11 
Veľkoobchodný predaj pevných palív
46.71.11 
Veľkoobchod s pevnými palivami
51.51.12 
Veľkoobchodný predaj motorových pohonných látok, vrátane leteckých pohonných látok
46.71.12 
Veľkoobchod s motorovými pohonnými látkami vrátane leteckého benzínu
51.51.13 
Veľkoobchodný predaj ostatných tekutých alebo plynných palív a príbuzných výrobkov
46.71.13 
Veľkoobchod s ostatnými tekutými alebo plynnými palivami a podobnými výrobkami
51.52.11 
Veľkoobchodný predaj železných rúd
46.72.11 
Veľkoobchod so železnými rudami
51.52.12 
Veľkoobchodný predaj neželezných rúd
46.72.12 
Veľkoobchod s neželeznými rudami
51.52.21 
Veľkoobchodný predaj železa a ocele v primárnych formách
46.72.13 
Veľkoobchod so železom a oceľou v pôvodnom stave
51.52.22 
Veľkoobchodný predaj neželezných kovov v primárnych formách
46.72.14 
Veľkoobchod s neželeznými kovmi v pôvodnom stave
51.53.11 
Veľkoobchodný predaj neopracovaného dreva
46.73.11 
Veľkoobchod s neopracovaným drevom
51.53.12 
Veľkoobchodný predaj výrobkov z primárneho opracovania dreva
46.73.12 
Veľkoobchod s opracovaným drevom
51.53.21 
Veľkoobchodný predaj sanitárneho príslušenstva
46.73.13 
Veľkoobchod so sanitárnym príslušenstvom
51.53.22 
Veľkoobchodný predaj farieb, fermeží a lakov
46.73.14 
Veľkoobchod s farbami, fermežami a lakmi
51.53.23 
Veľkoobchodný predaj plochého skla
46.73.15 
Veľkoobchod s tabuľovým sklom
51.53.24 
Veľkoobchodný predaj ostatných stavebných materiálov
46.73.16 
Veľkoobchod s ostatnými stavebnými materiálmi
51.54.11 
Veľkoobchodný predaj železiarskeho tovaru
46.74.11 
Veľkoobchod so železiarskym tovarom
51.54.12 
Veľkoobchodný predaj inštalatérskych a vykurovacích zariadení a potrieb
46.74.12 
Veľkoobchod s inštalatérskymi a vykurovacími zariadeniami a potrebami
51.54.13 
Veľkoobchodný predaj ručného náradia
46.74.13 
Veľkoobchod s ručným náradím
51.55.11 
Veľkoobchodný predaj priemyselných hnojív a agrochemických výrobkov
46.75.11 
Veľkoobchod s priemyselnými hnojivami a agrochemickými výrobkami
51.55.12 
Veľkoobchodný predaj syntetických živíc a plastov v primárnych formách
46.76.13 
Veľkoobchod s plastmi a kaučukom v primárnych formách
51.55.13 
Veľkoobchodný predaj ostatných priemyselných chemických látok
46.75.12 
Veľkoobchod s priemyselnými chemickými látkami
51.56.11 
Veľkoobchodný predaj papiera a kartónu
46.76.11 
Veľkoobchod s papierom a lepenkou
51.56.12 
Veľkoobchodný predaj textilných vlákien
46.76.12 
Veľkoobchod s textilnými vláknami
51.56.13 
Veľkoobchodný predaj medziproduktov, iných ako poľnohospodárskych, i.n.
46.76.19 
Veľkoobchod s medziproduktmi inými ako poľnohospodárskymi, i. n.
51.57.10 
Veľkoobchodný predaj odpadov a zvyškov
46.77.10 
Veľkoobchod s odpadom a šrotom
51.81.11 
Veľkoobchodný predaj strojov na obrábanie dreva
46.62.11 
Veľkoobchod so strojmi na obrábanie dreva
51.81.12 
Veľkoobchodný predaj strojov na obrábanie kovu
46.62.12 
Veľkoobchod so strojmi na obrábanie kovov
51.81.13 
Veľkoobchodný predaj strojov na obrábanie ostatných materiálov
46.62.19 
Veľkoobchod so strojmi na obrábanie ostatných materiálov

Page 74/104  
Top