CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
50.10.23 
Maloobchodný predaj karavanov a ostatných kempingových vozidiel
45.11.23 
Maloobchod s novými špeciálnymi osobnými motorovými vozidlami v špecializovaných predajniach, ako napr. so sanitkami, minibusmi atď. a terénnymi vozidlami (s hmotnosťou ≤ 3,5 tony)
45.19.22 
Code: 45.19.22 
Maloobchod s kempingovými vozidlami ako karavanmi a obytnými vozidlami v špecializovaných predajniach
45.19.39 
Code: 45.19.39 
Ostatné maloobchodné služby v oblasti motorových vozidiel i. n.
50.10.30 
Predaj motorových vozidiel na základe odmeny alebo zmluvy
45.11.41 
Veľkoobchodné služby v oblasti sprostredkovania obchodu s automobilmi a ľahkými motorovými vozidlami cez internet
45.11.49 
Code: 45.11.49 
Ostatné veľkoobchodné služby v oblasti sprostredkovania obchodu s automobilmi a ľahkými motorovými vozidlami
45.19.41 
Code: 45.19.41 
Veľkoobchodné služby v oblasti sprostredkovania obchodu v oblasti ostatných motorových vozidiel cez internet
45.19.49 
Code: 45.19.49 
Ostatné veľkoobchodné služby v oblasti sprostredkovania obchodu v oblasti ostatných motorových vozidiel
50.20.11 
Bežné opravy a údržba (s výnimkou opráv elektrických systémov, pneumatík a karosérií) osobných motorových vozidiel
45.20.11 
Bežné opravy a údržba (okrem opráv elektrických systémov, pneumatík a karosérií) automobilov a ľahkých nákladných motorových vozidiel
50.20.12 
Opravy elektrických systémov osobných motorových vozidiel
45.20.12 
Oprava elektrického systému automobilov a ľahkých nákladných motorových vozidiel
50.20.13 
Opravy pneumatík, vrátane nastavenia a vyváženia kolies osobných motorových vozidiel
45.20.13 
Oprava pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies automobilov a ľahkých nákladných motorových vozidiel
50.20.14 
Opravy karosérií a obdobné služby (opravy dverí, zámkov, okien, opätovné striekanie karosérií, opravy po havárii) osobných motorových vozidiel
45.20.14 
Oprava karosérií a podobné služby (oprava dverí, zámok, okien, opätovné striekanie karosérií, opravy po havárii) automobilov a ľahkých nákladných motorových vozidiel
50.20.21 
Bežné opravy a údržba (s výnimkou opráv elektrických systémov a karosérií) ostatných motorových vozidiel
45.20.21 
Bežná údržba a opravy (okrem opráv elektrického systému a karosérií) ostatných motorových vozidiel
50.20.22 
Opravy elektrických systémov ostatných motorových vozidiel
45.20.22 
Oprava elektrického systému ostatných motorových vozidiel
50.20.23 
Opravy karosérií a obdobné služby (opravy dverí, zámkov, okien, opätovné striekanie karosérií, opravy po havárii) ostatných motorových vozidiel
45.20.23 
Oprava karosérií a podobné služby (oprava dverí, zámok, okien, opätovné striekanie karosérií, opravy po havárii) ostatných motorových vozidiel
50.20.31 
Služby umývania áut a obdobné služby
45.20.30 
Umývanie automobilov a podobné služby
50.20.32 
Automobilové pohotovostné cestné služby
52.21.25 
Odťahové služby pre cestné súkromné a úžitkové vozidlá
50.30.11 
Veľkoobchodný predaj pneumatík
45.31.11 
Veľkoobchod s pneumatikami a dušami pre pneumatiky
50.30.12 
Veľkoobchodný predaj ostatných častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel
45.31.12 
Veľkoobchod s ostatnými dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
50.30.21 
Maloobchodný predaj pneumatík
45.32.11 
Maloobchod s pneumatikami v špecializovaných predajniach
45.32.21 
Code: 45.32.21 
Maloobchodné služby v oblasti dielov a príslušenstva motorových vozidiel cez internet
45.32.22 
Code: 45.32.22 
Zásielkové maloobchodné služby v oblasti dielov a príslušenstva motorových vozidiel
45.32.29 
Code: 45.32.29 
Ostatné maloobchodné služby v oblasti dielov a príslušenstva motorových vozidiel i. n.
50.30.22 
Maloobchodný predaj ostatných častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel
45.32.12 
Maloobchod s ostatnými dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel v špecializovaných predajniach
45.32.21 
Code: 45.32.21 
Maloobchodné služby v oblasti dielov a príslušenstva motorových vozidiel cez internet
45.32.22 
Code: 45.32.22 
Zásielkové maloobchodné služby v oblasti dielov a príslušenstva motorových vozidiel
45.32.29 
Code: 45.32.29 
Ostatné maloobchodné služby v oblasti dielov a príslušenstva motorových vozidiel i. n.
50.30.30 
Voľný alebo zmluvný predaj častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel
45.31.20 
Veľkoobchodné služby v oblasti sprostredkovania obchodu s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
50.40.10 
Veľkoobchodný predaj motocyklov a ich častí, súčastí a príslušenstva
45.40.10 
Veľkoobchod s motocyklami a ich dielmi a príslušenstvom
50.40.20 
Maloobchodný predaj motocyklov a ich častí, súčastí a príslušenstva
45.40.20 
Maloobchod s motocyklami, ich dielmi a príslušenstvom v špecializovaných predajniach
45.40.30 
Code: 45.40.30 
Ostatné maloobchodné služby v oblasti motocyklov, ich dielov a príslušenstva
50.40.30 
Voľný alebo zmluvný predaj motocyklov a ich častí, súčastí a príslušenstva
45.40.40 
Služby v oblasti sprostredkovania veľkoobchodu s motocyklami a ich dielmi a príslušenstvom
50.40.40 
Údržba a opravy motocyklov
45.40.50 
Oprava a údržba motocyklov
50.50.10 
Maloobchodný predaj motorových pohonných látok
47.00.81 
Maloobchod s pohonnými látkami
51.11.11 
Voľný alebo zmluvný predaj živých zvierat
46.11.11 
Služby v oblasti sprostredkovania veľkoobchodu so živými zvieratami
51.11.12 
Voľný alebo zmluvný predaj poľnohospodárskych surovín, textilných surovín a polotovarov
46.11.12 
Služby v oblasti sprostredkovania veľkoobchodu s kvetmi a rastlinami
46.11.19 
Code: 46.11.19 
Služby v oblasti sprostredkovania veľkoobchodu s ostatnými poľnohospodárskymi surovinami, textilnými surovinami a polotovarmi
51.12.11 
Voľný alebo zmluvný predaj palív
46.12.11 
Služby v oblasti sprostredkovania veľkoobchodu s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a podobnými výrobkami
51.12.12 
Voľný alebo zmluvný predaj rúd a kovov
46.12.12 
Služby v oblasti sprostredkovania veľkoobchodu s kovovými rudami a kovmi v pôvodnom stave
51.12.13 
Voľný alebo zmluvný predaj priemyselných a technických chemických látok
46.12.13 
Služby v oblasti sprostredkovania veľkoobchodu s priemyselnými chemickými látkami, hnojivami a agrochemickými výrobkami
51.13.11 
Voľný alebo zmluvný predaj stavebného dreva a výrobkov z neho
46.13.11 
Služby v oblasti sprostredkovania veľkoobchodu s drevom a výrobkami z neho

Page 71/104  
Top