CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
45.43.23 
Obkladanie a tapetovanie stien
43.33.29 
Kladenie ostatných dlážkových krytín, obkladanie a tapetovanie stien i. n.
45.43.30 
Interiérové dekoračné práce
43.33.21 
Práce s terazzovými dlaždicami, mramorom, žulou a bridlicou
45.44.10 
Sklenárske práce
43.34.20 
Sklenárske práce
45.44.21 
Maliarske a natieračské práce  interiérov budov
43.34.10 
Maliarske a natieračské práce
45.44.22 
Maliarske a natieračské práce  exteriérov budov
43.34.10 
Maliarske a natieračské práce
45.44.23 
Maliarske a natieračské práce ostatných stavieb
43.34.10 
Maliarske a natieračské práce
45.45.11 
Montáž ozdobných prvkov
43.39.11 
Montáž ozdobných prvkov
45.45.12 
Čistenie exteriérov budov
43.39.19 
Ostatné kompletizačné a dokončovacie práce i. n.
45.45.13 
Ostatné kompletizačné a dokončovacie práce i.n.
43.39.19 
Ostatné kompletizačné a dokončovacie práce i. n.
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Špecializované stavebné práce i. n.
45.50.10 
Služby spojené s prenájmom stavebných alebo demolačných strojov s obsluhou
41.00.30 
Práce na stavbe obytných budov (nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách)
41.00.40 
Code: 41.00.40 
Práce na stavbe neobytných budov (nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách)
43.11.10 
Code: 43.11.10 
Demolačné práce
43.12.11 
Code: 43.12.11 
Príprava pôdy a pozemku; asanačné práce
43.12.12 
Code: 43.12.12 
Výkopové a zemné práce
43.13.10 
Code: 43.13.10 
Prieskumné vrty a vrtné práce
43.29.19 
Code: 43.29.19 
Ostatné inštalačné práce i. n.
43.91.11 
Code: 43.91.11 
Práce na strešných konštrukciách
43.91.19 
Code: 43.91.19 
Ostatné pokrývačské práce
43.99.10 
Code: 43.99.10 
Izolačné práce proti vode
43.99.20 
Code: 43.99.20 
Lešenárske práce
43.99.30 
Code: 43.99.30 
Pilotážne práce; základové práce
43.99.40 
Code: 43.99.40 
Betonárske práce
43.99.50 
Code: 43.99.50 
Práce na montáži oceľových konštrukcií
43.99.60 
Code: 43.99.60 
Murovanie a murárske práce
43.99.70 
Code: 43.99.70 
Práce na montáži a stavbe prefabrikovaných konštrukcií
43.99.90 
Code: 43.99.90 
Špecializované stavebné práce i. n.
50.10.11 
Veľkoobchod s nákladnými automobilmi, kamiónmi, prívesmi, návesmi a autobusmi
45.19.11 
Veľkoobchod s nákladnými automobilmi, kamiónmi, prívesmi, návesmi a autobusmi
50.10.12 
Veľkoobchod s ostatnými motorvými vozidlami na prepravu osôb
45.11.11 
Veľkoobchod s osobnými motorovými vozidlami
50.10.13 
Veľkoobchod s karavanmi a ostatnými kempingovými vozidlami
45.19.12 
Veľkoobchod s kempingovými vozidlami ako karavanmi a obytnými vozidlami
50.10.14 
Veľkoobchod s ostatnými motorovými vozidlami a motorovými vozidlami na špeciálne účely
45.11.12 
Veľkoobchod so špecializovanými osobnými motorovými vozidlami, ako napr. sanitkami, minibusmi atď. a terénnymi vozidlami (s hmotnosťou ≤ 3,5 tony)
50.10.2 
Maloobchodný predaj motorových vozidiel
45.19.31 
Maloobchodné služby v oblasti ostatných motorových vozidiel cez internet
50.10.21 
Maloobchodný predaj nových osobných motorových vozidiel
45.11.21 
Maloobchod s novými osobnými motorovými vozidlami v špecializovaných predajniach
45.11.31 
Code: 45.11.31 
Maloobchodné služby v oblasti automobilov a ľahkých motorových vozidiel cez internet
45.11.39 
Code: 45.11.39 
Ostatné maloobchodné služby v oblasti automobilov a ľahkých motorových vozidiel i. n.
50.10.22 
Maloobchodný predaj ojazdených osobných motorových vozidiel
45.11.22 
Maloobchod s ojazdenými osobnými motorovými vozidlami v špecializovaných predajniach
45.11.24 
Code: 45.11.24 
Maloobchod s ojazdenými špeciálnymi osobnými motorovými vozidlami v špecializovaných predajniach, ako napr. so sanitkami, minibusmi atď. a terénnymi vozidlami (s hmotnosťou ≤ 3,5 tony)
45.11.31 
Code: 45.11.31 
Maloobchodné služby v oblasti automobilov a ľahkých motorových vozidiel cez internet
45.11.39 
Code: 45.11.39 
Ostatné maloobchodné služby v oblasti automobilov a ľahkých motorových vozidiel i. n.
45.19.21 
Code: 45.19.21 
Maloobchod s nákladnými automobilmi, kamiónmi, prívesmi a autobusmi v špecializovaných predajniach

Page 70/104  
Top