CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
45.25.22 
Vŕtanie studní
42.21.24 
Vŕtanie vodných studní a inštalovanie septikov
45.25.31 
Železobetonárske práce
43.99.40 
Betonárske práce
45.25.32 
Ostatné betonárske práce
43.99.40 
Betonárske práce
45.25.41 
Montáž oceľových konštrukcií budov
43.99.50 
Práce na montáži oceľových konštrukcií
45.25.42 
Montáž oceľových konštrukcií ostatných objektov
43.99.50 
Práce na montáži oceľových konštrukcií
45.25.50 
Murárske práce
43.99.60 
Murovanie a murárske práce
45.25.61 
Stavebné práce na výstavbe priemyselných komínov,
43.99.90 
Špecializované stavebné práce i. n.
45.25.62 
Ostatné špecializované stavebné práce i.n.
43.99.90 
Špecializované stavebné práce i. n.
45.31.11 
Elektroinštalačné práce v obytných budovách
43.21.10 
Elektroinštalačné práce
45.31.12 
Elektroinštalačné práce v neobytných budovách
43.21.10 
Elektroinštalačné práce
45.31.13 
Elektroinštalačné práce v ostatných stavebných objektoch
43.21.10 
Elektroinštalačné práce
45.31.21 
Inštalovanie systémov protipožiarnej signalizácie
43.21.10 
Elektroinštalačné práce
80.20.10 
Code: 80.20.10 
Služby bezpečnostných systémov
45.31.22 
Inštalovanie systémov poplachovej signalizácie
43.21.10 
Elektroinštalačné práce
80.20.10 
Code: 80.20.10 
Služby bezpečnostných systémov
45.31.23 
Inštalovanie bytových a spoločných antén
43.21.10 
Elektroinštalačné práce
43.29.19 
Code: 43.29.19 
Ostatné inštalačné práce i. n.
45.31.30 
Inštalovanie výťahov a eskalátorov
43.29.19 
Ostatné inštalačné práce i. n.
45.31.41 
Elektroinštalačné práce telekomunikačných káblových rozvodov
43.21.10 
Elektroinštalačné práce
45.31.42 
Elektroinštalačné práce vykurovania a ostatného elektrického vybavenia pre budovy vrátane elektrických kolektorov solárnej energie
43.21.10 
Elektroinštalačné práce
43.22.12 
Code: 43.22.12 
Inštalácie výhrevných, ventilačných a klimatizačných zariadení
45.32.11 
Tepelnoizolačné práce
43.29.11 
Izolačné práce
45.32.12 
Ostatné izolačné práce
43.29.11 
Izolačné práce
45.33.11 
Inštalovanie ústredného kúrenia
43.22.12 
Inštalácie výhrevných, ventilačných a klimatizačných zariadení
45.33.12 
Inštalovanie ventilácie a klimatizácie
43.22.12 
Inštalácie výhrevných, ventilačných a klimatizačných zariadení
45.33.20 
Inštalovanie rozvodov vody
43.22.11 
Inštalácie rozvodov vody a kanalizácie
45.33.30 
Inštalovanie rozvodov plynu
43.22.20 
Inštalácie rozvodov plynu
45.34.10 
Inštalovanie oplotenia a zábradlí,
43.29.12 
Montáž oplotenia a zábradlí
45.34.21 
Inštalovanie systémov osvetlenia a signalizácie pre cesty, letiská, a prístavy
43.21.10 
Elektroinštalačné práce
45.34.22 
Ostatné elektroinštalačné práce i.n.
43.21.10 
Elektroinštalačné práce
45.34.31 
Inštalovanie roliet a plátených striech
43.29.19 
Ostatné inštalačné práce i. n.
45.34.32 
Ostané inštalačné prácei.n..
43.29.19 
Ostatné inštalačné práce i. n.
45.41.10 
Omietacie práce
43.31.10 
Omietacie práce
45.42.11 
Inštalácia dverových zárubní a okenných rámov
43.32.10 
Stolárske inštalačné práce
45.42.12 
Ostatné zámočnícke práce kovové
43.32.10 
Stolárske inštalačné práce
45.42.13 
Ostatné zámočnícke práce nekovové
43.32.10 
Stolárske inštalačné práce
45.43.11 
Obkladanie stien a dlážok exteriérov
43.33.10 
Obkladanie stien a pokládka dlažieb
45.43.12 
Obkladanie stien a dlážok interiérov
43.33.10 
Obkladanie stien a pokládka dlažieb
45.43.21 
Kladenie pružných dlážkových krytín
43.33.29 
Kladenie ostatných dlážkových krytín, obkladanie a tapetovanie stien i. n.
45.43.22 
Kladenie ostatných dlážkových krytín
43.33.29 
Kladenie ostatných dlážkových krytín, obkladanie a tapetovanie stien i. n.

Page 69/104  
Top