CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
36.15.99 
Priemyselné práce pri výrobe matracov
31.03.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby matracov
36.21.10 
Mince
32.11.10 
Mince
36.21.99 
Priemyselné práce pri výrobe mincí
32.11.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby mincí
36.22 
Šperky a príbuzné výrobky i.n.
32.12.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby šperkov a podobných výrobkov
36.22.11 
Umelo pestované perly, drahokamy alebo polodrahokamy, vrátane umelých alebo rekonštituovaných, opracované ale nezasadené
32.12.11 
Umelo pestované perly, drahokamy alebo polodrahokamy vrátane umelých alebo rekonštituovaných, opracované, ale nezasadené
36.22.12 
Priemyselné diamanty, opracované; drvina a prach z pravých alebo umelých drahokamov alebo polodrahokamov
32.12.12 
Priemyselné diamanty, opracované; drvina a prach z pravých alebo umelých drahokamov alebo polodrahokamov
36.22.13 
Klenotnícke výrobky a ich časti a súčasti; zlatnícke alebo striebrotepecké výrobky a ich časti a súčasti
32.12.13 
Klenotnícke výrobky a ich časti a súčasti; zlatnícke alebo striebrotepecké výrobky a ich časti a súčasti
36.22.14 
Ostatné výrobky z drahého kovu; výrobky z prírodných alebo umelo pestovaných perál, drahokamov alebo polodrahokamov
24.41.30 
Platina surová alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prášku
32.12.14 
Code: 32.12.14 
Ostatné výrobky z drahých kovov; výrobky z prírodných alebo umelo pestovaných perál, drahokamov alebo polodrahokamov
36.22.20 
Úprava drahokamov a klenotníckych výrobkov
32.12.13 
Klenotnícke výrobky a ich časti a súčasti; zlatnícke alebo striebrotepecké výrobky a ich časti a súčasti
36.30.11 
Klavíry a ostatné strunové nástroje s klaviatúrou
32.20.11 
Klavíry a ostatné strunové nástroje s klaviatúrou
36.30.12 
Ostatné strunové hudobné nástroje
32.20.12 
Ostatné strunové hudobné nástroje
36.30.13 
Píšťalové orgány s klaviatúrou, harmónia a obdobné nástroje; akordeóny a obdobné nástroje; fúkacie harmoniky
32.20.13 
Píšťalové organy s klaviatúrou, harmóniá a podobné nástroje; akordeóny a podobné nástroje; fúkacie harmoniky; dychové hudobné nástroje
36.30.14 
Dychové hudobné nástroje
32.20.13 
Píšťalové organy s klaviatúrou, harmóniá a podobné nástroje; akordeóny a podobné nástroje; fúkacie harmoniky; dychové hudobné nástroje
36.30.15 
Hudobné alebo klávesové nástroje, ktorých zvuk sa tvorí alebo sa musí zosilniť elektricky
32.20.14 
Hudobné alebo klávesové nástroje, ktorých zvuk sa vydáva alebo sa musí zosilniť elektricky
36.30.16 
Ostatné hudobné nástroje
32.20.15 
Ostatné hudobné nástroje
36.30.17 
Metronómy, ladičky všetkých druhov; mechanizmy hracích skriniek; struny na hudobné nástroje
32.20.16 
Metronómy, ladičky všetkých druhov; mechanizmy hracích skriniek; struny na hudobné nástroje
36.30.18 
Časti, súčasti a príslušenstvo hudobných nástrojov
32.20.20 
Časti a príslušenstvo hudobných nástrojov
36.30.91 
Inštalácie hudobných nástrojov
33.20.70 
Inštalácie ostatných výrobkov i. n.
36.30.92 
Opravy a údržba hudobných nástrojov
95.29.13 
Opravy a údržba hudobných nástrojov
36.30.99 
Priemyselné práce pri výrobe hudobných nástrojov
32.20.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby hudobných nástrojov
36.40.11 
Lyže na sneh a iné lyžiarske potreby; korčule a kolieskové korčule; ich časti a súčasti
32.30.11 
Lyže snehové a iné lyžiarske potreby; korčule a kolieskové korčule; ich časti a súčasti
36.40.12 
Vodné lyže, dosky na surfovanie všetkých druhov a iné potreby na vodné športy
32.30.13 
Vodné lyže, surfové dosky, surfové dosky s plachtou, windsurfingy a iné potreby na vodné športy
32.99.11 
Code: 32.99.11 
Ochranné pokrývky hlavy a ostatné bezpečnostné výrobky
36.40.13 
Výrobky a potreby pre telocvične, posilňovne alebo atletiku
32.30.14 
Výrobky a zariadenia pre telocvične, posilňovne alebo na atletiku
36.40.14 
Ostatné výrobky a potreby športové alebo na hry pod šírim nebom; plavecké a veslárske bazény
32.30.15 
Ostatné výrobky a potreby športové alebo na hry pod šírym nebom; plavecké a veslárske bazény
32.99.59 
Code: 32.99.59 
Ostatné rôzne výrobky i. n.
36.40.15 
Rybárske prúty, iné rybárske navijaky; lovecké alebo rybárske potreby i.n.
32.30.16 
Rybárske prúty, ostatné rybárske potreby na udice; lovecké alebo rybárske potreby i. n.
36.40.90 
Inštalácie, opravy a údržba športového náradia
33.20.70 
Inštalácie ostatných výrobkov i. n.
36.40.99 
Priemyselné práce pri výrobe športových potrieb
32.30.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby športových výrobkov
36.50.11 
Bábiky predstavujúce len ľudské bytosti
32.40.11 
Bábiky predstavujúce len ľudské bytosti
36.50.12 
Hračky predstavujúce zvieratá alebo iné, ako ľudské bytosti
32.40.12 
Hračky predstavujúce zvieratá alebo iné ako ľudské bytosti
36.50.13 
Časti, súčasti a príslušenstvo bábik predstavujúcich ľudské bytosti
32.40.13 
Časti, súčasti a príslušenstvo bábik predstavujúcich ľudské bytosti
36.50.20 
Elektrické vláčiky a ich príslušenstvo; iné zmenšené modely alebo súpravy stavebníc a stavebnicové hračky
32.40.20 
Elektrické vláčiky a ich príslušenstvo; ostatné zmenšené modely alebo súpravy stavebníc a stavebnicové hračky
36.50.31 
Detské vozidlá a vozidielka; kočíky pre bábiky
32.40.31 
Detské vozidlá a vozidielka; kočíky pre bábiky
36.50.32 
Skladačky
32.40.32 
Skladačky (puzzles)
36.50.33 
Ostatné hračky i.n.
32.40.39 
Hry a hračky i. n.
36.50.41 
Hracie karty
32.40.41 
Hracie karty
36.50.42 
Obrazové (video) hry (používané s televíznym prijímačom alebo s vlastnou obrazovkou) a iné hry závisiace od zručnosti alebo náhody s elektronickou obrazovkou
26.40.60 
Videohry (používané s televíznym prijímačom alebo vlastnou obrazovkou) a ostatné hry závisiace od zručnosti alebo náhody s elektronickou obrazovkou
36.50.43 
Biliardové potreby, potreby pre lunaparky, stolové alebo spoločenské hry; iné hry fungujúce po vhodení mince alebo hracej známky
28.99.39 
Letecké katapulty; palubné lapače alebo podobné zariadenia; vybavenie na vyvažovanie pneumatík; stroje na zvláštne účely i. n.

Page 63/104  
Top