CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
34.10.11 
Vratné spaľovacie zážihové piestové motory používané na pohon vozidiel, s obsahom valcov nepresahujúcim 1 000 V cm³
29.10.11 
Vratné zážihové spaľovacie piestové motory s vnútorným spaľovaním pre vozidlá s obsahom valcov ≤ 1 000 cm3
30.91.31 
Code: 30.91.31 
Vratné zážihové spaľovacie piestové motory s vnútorným spaľovaním do motocyklov, s obsahom valcov ≤ 1 000 cm3
34.10.12 
Vratné spaľovacie zážihové piestové motory používané na pohon vozidiel, s obsahom valcov presahujúcim 1 000 V cm³
29.10.12 
Vratné zážihové spaľovacie piestové motory s vnútorným spaľovaním pre vozidlá s obsahom valcov > 1 000 cm3
30.91.32 
Code: 30.91.32 
Vratné zážihové spaľovacie piestové motory s vnútorným spaľovaním do motocyklov, s obsahom valcov > 1 000 cm3
34.10.13 
Vznetové spaľovacie piestové motory používané na pohon vozidiel
29.10.13 
Piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním pre vozidlá
34.10.21 
Vozidlá so zážihovým motorom s objemom valcov nepresahujúcim 1 500 V cm³, nové
29.10.21 
Vozidlá so zážihovým motorom s vnútorným spaľovaním, s obsahom valcov ≤ 1 500 cm3, nové
34.10.22 
Vozidlá so zážihovým motorom s objemom valcov presahujúcim 1 500 V cm³, nové
29.10.22 
Vozidlá so zážihovým motorom s vnútorným spaľovaním, s obsahom valcov > 1 500 cm3, nové
34.10.23 
Vozidlá so vznetovým spaľovacím piestovým motorom (dieselovým alebo so žiarovou hlavou ), nové
29.10.23 
Vozidlá s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním (s dieselovým motorom alebo motorom so žiarovou hlavou), nové
34.10.24 
Ostatné motorové vozidlá na prepravu osôb i.n.
29.10.24 
Ostatné motorové vozidlá na prepravu osôb
34.10.30 
Motorové vozidlá na dopravu desiatich alebo viacerých osôb
29.10.30 
Motorové vozidlá na prepravu 10 a viac osôb
34.10.41 
Nákladné vozidlá, so vznetovým spaľovacím piestovým motorom (dieselovým alebo so žiarovou hlavou), nové
29.10.41 
Nákladné vozidlá s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním (s dieselovým motorom alebo motorom so žiarovou hlavou), nové
34.10.42 
Nákladné vozidlá, so zážihovým spaľovacím piestovým motorom; iné nákladné vozidlá, nové
29.10.42 
Nákladné vozidlá s piestovým zážihovým spaľovacím motorom s vnútorným spaľovaním; ostatné nákladné vozidlá, nové
34.10.44 
Cestné ťahače návesov
29.10.43 
Cestné ťahače návesov
34.10.45 
Podvozky vybavené motormi, na motorové vozidlá
29.10.44 
Podvozky (chassis) motorových vozidiel s motorom
34.10.51 
Terénne vyklápacie vozy
28.92.29 
Terénne vyklápacie vozy
33.12.24 
Code: 33.12.24 
Oprava a údržba strojov a zariadení pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo
34.10.52 
Žeriavové automobily
29.10.51 
Žeriavové automobily
33.17.19 
Code: 33.17.19 
Oprava a údržba ostatných dopravných zariadení i. n.
33.20.70 
Code: 33.20.70 
Inštalácie ostatných výrobkov i. n.
34.10.53 
Vozidlá zvlášť konštruované na jazdu na snehu; špeciálne vozidlá na prepravu osôb na golfových ihriskách a pod., vybavené motormi
29.10.52 
Motorové vozidlá na jazdu na snehu, špeciálne vozidlá na prepravu osôb na golfových ihriskách a pod. s motorom
33.17.19 
Code: 33.17.19 
Oprava a údržba ostatných dopravných zariadení i. n.
34.10.54 
Motorové vozidlá na zvláštne účely i.n.
29.10.59 
Motorové vozidlá na špeciálne účely i. n.
33.17.19 
Code: 33.17.19 
Oprava a údržba ostatných dopravných zariadení i. n.
33.20.70 
Code: 33.20.70 
Inštalácie ostatných výrobkov i. n.
34.10.91 
Inštalácie montážnych podskupín motorových vozidiel v rámci výrobného procesu
29.10.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby motorových vozidiel
29.32.92 
Code: 29.32.92 
Montáže častí a príslušenstva motorových vozidiel, i. n.
34.10.92 
Montáže kompletných stavebníc motorových vozidiel v rámci výrobného procesu
29.10.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby motorových vozidiel
29.32.91 
Code: 29.32.91 
Subdodávateľské montážne práce kompletných súprav do motorových vozidiel
34.20.10 
Karosérie motorových vozidiel
29.20.10 
Karosérie motorových vozidiel
34.20.21 
Kontajnery zvlášť konštruované na prepravu jedným alebo viacerými druhmi dopravy
29.20.21 
Kontajnery špeciálne konštruované a vybavené pre jeden alebo viac druhov dopravy
34.20.22 
Prívesy a návesy karavanového typu, obytné alebo kempingové
29.20.22 
Prívesy a návesy karavanového typu, obytné alebo kempingové
34.20.23 
Ostatné prívesy a návesy
29.20.23 
Ostatné prívesy a návesy
34.20.30 
Časti a súčasti prívesov, návesov a ostatných vozidiel, nie mechanicky poháňané
29.20.30 
Časti a súčasti prívesov a návesov a ostatných vozidiel bez vlastného mechanického pohonu
34.20.70 
Generálne opravy, montáže a vybavovanie motorových vozidiel a karosárske služby
29.20.40 
Generálne opravy, montáže a vybavovanie motorových vozidiel a karosárske služby
29.20.99 
Code: 29.20.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby karosérií motorových vozidiel; prívesov a návesov
34.20.80 
Vybavovanie karavanov a obytných vozidiel
29.20.50 
Vybavovanie karavanov a obytných vozidiel
34.20.90 
Opravy a údržba kontajnerov
33.11.12 
Oprava a údržba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
34.30.11 
Časti a súčasti zážihových spaľovacích motorov, okrem častí a súčastí leteckých motorov
28.11.41 
Časti a súčasti zážihových motorov s vnútorným spaľovaním okrem častí a súčastí leteckých motorov
34.30.12 
Časti a súčasti ostatných motorov i.n.
28.11.42 
Časti a súčasti ostatných motorov i. n.
34.30.20 
Ostatné časti, súčasti a príslušenstvo i.n., do motorových vozidiel
29.32.20 
Bezpečnostné pásy, airbagy a časti, súčasti a príslušenstvo karosérií

Page 59/104  
Top