CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
33.20.42 
Katódové osciloskopy a oscilografy
26.51.42 
Katódové osciloskopy a oscilografy
33.20.43 
Nástroje na meranie elektrických veličín bez záznamového zariadenia
26.51.43 
Nástroje na meranie elektrických veličín bez záznamového zariadenia
33.20.44 
Telekomunikačné nástroje a zariadenia
26.51.44 
Nástroje a prístroje pre telekomunikačnú techniku
26.51.66 
Code: 26.51.66 
Meracie alebo kontrolné nástroje, prístroje a stroje i. n.
33.20.45 
Nástroje a zariadenia na meranie alebo kontrolu elektrických veličín i.n.
26.51.45 
Nástroje a zariadenia na meranie alebo kontrolu elektrických veličín i. n.
33.20.51 
Hydrometre, teplomery, žiaromery, barometre, vlhkomery a psychrometre
26.51.51 
Hydrometre, teplomery, žiaromery, barometre, vlhkomery a psychrometre
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injekčné striekačky, ihly, katétre, kanyly a pod.; oftalmologické a ostatné nástroje a prístroje i. n.
32.50.50 
Code: 32.50.50 
Ostatné výrobky na lekárske alebo chirurgické účely
33.20.52 
Nástroje na meranie alebo kontrolu prietoku, hladiny, tlaku alebo iných veličín kvapalín a plynov
26.51.52 
Nástroje na meranie alebo kontrolu prietoku, hladiny, tlaku alebo iných veličín kvapalín a plynov
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injekčné striekačky, ihly, katétre, kanyly a pod.; oftalmologické a ostatné nástroje a prístroje i. n.
33.20.53 
Nástroje a zariadenia na fyzikálne alebo chemické rozbory i.n.
26.51.53 
Nástroje a zariadenia na fyzikálne alebo chemické rozbory i. n.
26.70.25 
Code: 26.70.25 
Časti, súčasti a príslušenstvo zariadení s tekutými kryštálmi, laserov (okrem laserových diód), ostatných optických prístrojov a nástrojov i. n.
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injekčné striekačky, ihly, katétre, kanyly a pod.; oftalmologické a ostatné nástroje a prístroje i. n.
33.20.61 
Mikroskopy (okrem optických mikroskopov) a difraktografy
26.51.61 
Mikroskopy (okrem optických mikroskopov) a difraktografy
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injekčné striekačky, ihly, katétre, kanyly a pod.; oftalmologické a ostatné nástroje a prístroje i. n.
33.20.62 
Stroje a prístroje na skúšanie mechanických vlastností materiálov
26.51.62 
Stroje a prístroje na skúšanie mechanických vlastností materiálov
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injekčné striekačky, ihly, katétre, kanyly a pod.; oftalmologické a ostatné nástroje a prístroje i. n.
33.20.63 
Merače dodávky alebo výroby plynu, kvapaliny alebo elektrickej energie
26.51.63 
Merače dodávky alebo produkcie plynov, kvapalín a elektrickej energie
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injekčné striekačky, ihly, katétre, kanyly a pod.; oftalmologické a ostatné nástroje a prístroje i. n.
33.20.64 
Otáčkomery a počítače výrobkov, taxametre; ukazovatele rýchlosti a tachometre; stroboskopy
26.51.64 
Otáčkomery a počítače výrobkov, taxametre; ukazovatele rýchlosti a tachometre; stroboskopy
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injekčné striekačky, ihly, katétre, kanyly a pod.; oftalmologické a ostatné nástroje a prístroje i. n.
33.20.65 
Meracie alebo kontrolné nástroje, prístroje a stroje i.n.
26.51.66 
Meracie alebo kontrolné nástroje, prístroje a stroje i. n.
28.99.39 
Code: 28.99.39 
Letecké katapulty; palubné lapače alebo podobné zariadenia; vybavenie na vyvažovanie pneumatík; stroje na zvláštne účely i. n.
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injekčné striekačky, ihly, katétre, kanyly a pod.; oftalmologické a ostatné nástroje a prístroje i. n.
33.20.70 
Termostaty, manostaty a ostatné automatické regulačné alebo riadiace nástroje a prístroje
26.51.65 
Automatické regulačné alebo kontrolné nástroje a prístroje, hydraulické alebo pneumatické
26.51.70 
Code: 26.51.70 
Termostaty, manostaty a ostatné automatické regulačné alebo kontrolné nástroje a prístroje
33.20.81 
Časti, súčasti a príslušenstvo tovarov z položiek 33.20.1, 33.20.32, 33.20.33, 33.20.4, 33.20.5, 33.20.62 a 33.20.65; časti i.n.
26.51.82 
Časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov z kódov 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 a 26.51.5; mikrotómy; časti a súčasti i. n.
26.51.85 
Code: 26.51.85 
Časti, súčasti a príslušenstvo nástrojov a zariadení z kódov 26.51.65, 26.51.66 a 26.51.70
26.51.86 
Code: 26.51.86 
Časti, súčasti a príslušenstvo nástrojov a zariadení z kódov 26.51.11 a 26.51.62
33.20.82 
Časti, súčasti a príslušenstvo mikroskopov (iných ako optických) a difraktografov
26.51.83 
Časti, súčasti a príslušenstvo mikroskopov (iných ako optických) a difraktografov
33.20.83 
Časti, súčasti a príslušenstvo tovarov z položiek 33.20.63 a 33.20.64
26.51.84 
Časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov z kódov 26.51.63 a 26.51.64
33.20.84 
Časti, súčasti a príslušenstvo nástrojov a prístrojov z položky 33.20.7
26.51.85 
Časti, súčasti a príslušenstvo nástrojov a zariadení z kódov 26.51.65, 26.51.66 a 26.51.70
33.20.91 
Inštalácie nástrojov a prístrojov na meranie, kontrolu, testovanie, navigáciu a iné účely
33.20.39 
Inštalácie ostatných strojov na špeciálne účely
33.20.41 
Code: 33.20.41 
Inštalácie profesionálnych zdravotníckych prístrojov, presných a optických nástrojov
33.20.42 
Code: 33.20.42 
Inštalácie profesionálnych elektronických prístrojov
33.20.92 
Údržba a opravy nástrojov a prístrojov na meranie, kontrolu, testovanie, navigáciu a iné účely
33.12.29 
Oprava a údržba ostatných strojov na špeciálne účely
33.13.11 
Code: 33.13.11 
Oprava a údržba meracích, testovacích a navigačných nástrojov a prístrojov
33.13.19 
Code: 33.13.19 
Oprava a údržba ostatných profesionálnych elektronických prístrojov
33.20.99 
Priemyselné práce pri výrobe nástrojov a prístrojov na meranie, kontrolu, testovanie, navigáciu a iné účely
26.51.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby meracích, testovacích a navigačných prístrojov
33.30.10 
Projektovanie a montáže riadiacich zariadení priemyselných procesov, aj pre automatizované výrobné závody
33.20.60 
Inštalácie prístrojov na riadenie priemyselných procesov

Page 57/104  
Top