CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
32.10.71 
Časti a súčasti elektrických kondenzátorov
27.90.81 
Časti a súčasti elektrických kondenzátorov
32.10.72 
Časti a súčasti elektrických odporov, reostatov a potenciometrov
27.90.82 
Časti a súčasti elektrických odporov, reostatov a potenciometrov
32.10.73 
Časti a súčasti elektronických elektrónok a trubíc a ostatných elektronických súčiastok i.n.
26.11.40 
Časti a súčasti elektrónok a trubíc a ostatných elektronických súčiastok i. n.
32.10.91 
Služby týkajúce sa tlačených obvodov
26.11.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby elektronických komponentov
26.12.91 
Code: 26.12.91 
Služby týkajúce sa tlačených obvodov
26.12.99 
Code: 26.12.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby montovaných elektronických dosiek
32.10.92 
Služby týkajúce sa výroby elektronických integrovaných obvodov
26.11.91 
Služby týkajúce sa výroby elektronických integrovaných obvodov
26.11.99 
Code: 26.11.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby elektronických komponentov
26.12.99 
Code: 26.12.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby montovaných elektronických dosiek
32.20.11 
Vysielacie prístroje na rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rádiové alebo televízne vysielanie
26.30.11 
Vysielacie prístroje s prijímacím zariadením
26.30.12 
Code: 26.30.12 
Vysielacie prístroje bez prijímacieho zariadenia
26.30.22 
Code: 26.30.22 
Telefóny pre celulárne siete a pre ostatné bezdrôtové siete
32.20.12 
Televízne kamery
26.30.13 
Televízne kamery
32.20.20 
Elektrické prístroje na drôtovú telefóniu alebo telegrafiu; videotelefóny
26.20.16 
Vstupné alebo výstupné jednotky, tiež obsahujúce pod spoločným krytom aj pamäťové jednotky
26.20.18 
Code: 26.20.18 
Jednotky s dvoma alebo viacerými nasledujúcimi funkciami: tlačenie, snímanie, kopírovanie, faxovanie
26.30.21 
Code: 26.30.21 
Linkové telefónne súpravy s bezdrôtovými mikrotelefónmi
26.30.23 
Code: 26.30.23 
Ostatné telefónne súpravy a prístroje na prenos alebo príjem hlasu, obrazu alebo iných informácií vrátane prístrojov na komunikáciu v drôtovej alebo bezdrôtovej sieti (napr. v miestnej alebo rozľahlej sieti)
32.20.30 
Časti a súčasti elektrických telefonických alebo telegrafických prístrojov
26.30.30 
Časti a súčasti elektrických telefónnych alebo telegrafických prístrojov
26.30.40 
Code: 26.30.40 
Antény a parabolické antény všetkých druhov a ich časti a súčasti; časti a súčasti rádiových a televíznych vysielacích prístrojov a televíznych kamier
32.20.91 
Inštalácie televíznych a rádiových vysielacích prístrojov a prístrojov na drôtovú telefóniu a telegrafiu
33.20.42 
Inštalácie profesionálnych elektronických prístrojov
32.20.92 
Údržba a opravy televíznych a rádiových vysielacích prístrojov a prístrojov na drôtovú telefóniu a telegrafiu
33.13.19 
Oprava a údržba ostatných profesionálnych elektronických prístrojov
95.12.10 
Code: 95.12.10 
Oprava komunikačných zariadení
32.20.99 
Priemyselné práce pri výrobe televíznych a rádiových vysielacích prístrojov; prístrojov na drôtovú telefóniu a telegrafiu
26.30.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby komunikačných zariadení
32.30.11 
Rozhlasové prijímače (okrem autorádií) pracujúce bez pripojenia na vonkajší zdroj energie
26.40.11 
Rozhlasové prijímače (okrem autorádií) pracujúce bez pripojenia na vonkajší zdroj energie
32.30.12 
Rozhlasové prijímače pracujúce len s pripojením na vonkajší zdroj energie
26.40.12 
Rozhlasové prijímače pracujúce len s pripojením na vonkajší zdroj energie
32.30.20 
Televízne prijímače
26.20.17 
Monitory a projektory používané najmä v systéme automatizovaného spracovania údajov
26.40.20 
Code: 26.40.20 
Televízne prijímače, tiež kombinované s rádiovými prijímačmi alebo zariadeniami na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu
26.40.34 
Code: 26.40.34 
Monitory a projektory bez prijímacieho zariadenia a v princípe nepoužívané v systéme automatizovaného spracovania údajov
32.30.31 
Gramofóny, prehrávače platní, kazetové prehrávače a iné zariadenia na reprodukciu zvuku
26.40.31 
Gramofóny, prehrávače platní, kazetové prehrávače a iné zariadenia na reprodukciu zvuku
32.30.32 
Magnetofóny a iné prístroje na záznam zvuku
26.30.23 
Ostatné telefónne súpravy a prístroje na prenos alebo príjem hlasu, obrazu alebo iných informácií vrátane prístrojov na komunikáciu v drôtovej alebo bezdrôtovej sieti (napr. v miestnej alebo rozľahlej sieti)
26.40.32 
Code: 26.40.32 
Magnetofóny a iné zariadenia na záznam zvuku
28.23.23 
Code: 28.23.23 
Ostatné kancelárske stroje
33.12.16 
Code: 33.12.16 
Oprava a údržba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení)
32.30.33 
Prístroje na záznam alebo reprodukciu obrazu; videokamery a videokamery produkujúce statický obraz; digitálne fotoaparáty
26.40.33 
Videokamery a ostatné zariadenia na záznam alebo reprodukciu obrazu
26.70.13 
Code: 26.70.13 
Digitálne fotoaparáty
32.30.41 
Mikrofóny a ich stojany
26.40.41 
Mikrofóny a ich stojany
32.30.42 
Reproduktory; slúchadlá všetkých druhov a kombinované rečnícke súpravy
26.40.42 
Reproduktory; slúchadlá všetkých druhov a kombinované rečnícke súpravy
32.30.43 
Elektrické audio-frekvenčné zosilňovače; elektrické zosilňovacie zostavy zvuku
26.40.43 
Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače; súpravy elektrických zosilňovačov zvuku
32.30.44 
Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu a rádiotelegrafiu i.n.
26.30.23 
Ostatné telefónne súpravy a prístroje na prenos alebo príjem hlasu, obrazu alebo iných informácií vrátane prístrojov na komunikáciu v drôtovej alebo bezdrôtovej sieti (napr. v miestnej alebo rozľahlej sieti)
26.40.44 
Code: 26.40.44 
Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu a rádiotelegrafiu i. n.

Page 55/104  
Top