CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
31.40.99 
Priemyselné práce pri výrobe akumulátorov, galvanických článkov a batérií
27.20.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby batérií a akumulátorov
31.50.11 
Utesnené zväzkové žiarovkové jednotky
27.40.11 
Utesnené zväzkové žiarovkové jednotky
31.50.12 
Halogénové žiarovky s volfrámovým vláknom, s výnimkou ultrafialových alebo infračervených žiaroviek
27.40.12 
Halogénové žiarovky s volfrámovým vláknom okrem ultrafialových alebo infračervených žiaroviek
31.50.13 
Žiarovky s výkonom nepresahujúcim 200 W a na napätie presahujúce 100 V i.n.
27.40.13 
Žiarovky s výkonom ≤ 200 W a na napätie > 100 V i. n.
31.50.14 
Žiarovky i.n.
27.40.14 
Žiarovky i. n.
31.50.15 
Výbojky; ultrafialové alebo infračervené žiarovky; oblúkovky
27.40.15 
Výbojky; ultrafialové a infračervené žiarovky; oblúkovky
31.50.21 
Prenosné elektrické svietidlá napájané suchými článkami, akumulátormi, magnetami
27.40.21 
Prenosné elektrické svietidlá napájané suchými článkami, akumulátormi, magnetmi
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Oprava a údržba ostatných profesionálnych elektronických prístrojov
31.50.22 
Elektrické nočné, stolové, posteľné alebo na podlahe stojace svietidlá
27.40.22 
Elektrické svietidlá stolové, kancelárske, nočné, stojanové
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Oprava a údržba ostatných profesionálnych elektronických prístrojov
31.50.23 
Neelektrické svietidlá a svetelná inštalácia
27.40.23 
Neelektrické svietidlá a ich príslušenstvo
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Oprava a údržba ostatných profesionálnych elektronických prístrojov
31.50.24 
Svetelné reklamy, svetelné znaky a pod.
27.40.24 
Svetelné reklamy, svetelné oznamovacie tabule a podobne
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Oprava a údržba ostatných profesionálnych elektronických prístrojov
31.50.25 
Lustre a ostatná elektrická stropná alebo nástenná svetelná inštalácia
27.40.25 
Lustre a ostatné stropné alebo nástenné svietidlá a ich príslušenstvo
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Oprava a údržba ostatných profesionálnych elektronických prístrojov
31.50.31 
Fotografické bleskové žiarovky, bleskové kocky a pod.
27.40.31 
Fotografické bleskové žiarovky, bleskové kocky a podobne
31.50.32 
Elektrické svietidlá na vianočné stromčeky a svietidlá obdobného typu
27.40.32 
Elektrické svietidlá na vianočné stromčeky a podobné svietidlá
31.50.33 
Svetlomety a bodové reflektory
27.40.33 
Svetlomety a bodové reflektory
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Oprava a údržba ostatných profesionálnych elektronických prístrojov
31.50.34 
Ostatné svietidlá a svetelná inštalácia i.n.
27.40.39 
Ostatné svietidlá a ich príslušenstvo i. n.
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Oprava a údržba ostatných profesionálnych elektronických prístrojov
31.50.41 
Časti žiaroviek alebo výbojok
27.40.41 
Časti a súčasti žiaroviek alebo výbojok
31.50.42 
Časti svietidiel a svetelnej inštalácie
27.40.42 
Časti a súčasti svietidiel a ich príslušenstvo
31.50.99 
Priemyselné práce pri výrobe svetelných zariadení a elektrických svietidiel
27.40.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby elektrických svietidiel
31.61.10 
Súpravy zapaľovacích káblov a ostatné súpravy drôtov používaných v automobiloch, lietadlách alebo lodiach
29.31.10 
Súpravy zapaľovacích káblov a ostatné súpravy drôtov používaných v automobiloch, lietadlách alebo lodiach
31.61.21 
Zapaľovacie sviečky; magnetické zapaľovače (magnetá); dynamá s magnetom; zotrvačníky s magnetom; rozdeľovače; zapaľovacie cievky
29.31.21 
Zapaľovacie sviečky; magnetické zapaľovače (magnetá); magnetodynamá; zotrvačníkové magnetá; rozdeľovače; zapaľovacie cievky
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Oprava a údržba ostatných profesionálnych elektronických prístrojov
31.61.22 
Spúšťače a dvojúčelové spúšťače-generátory; iné generátory a iné zariadenia
29.31.22 
Spúšťače, tiež pracujúce ako štartovacie generátory; ostatné generátory a ostatné zariadenia
33.14.19 
Code: 33.14.19 
Oprava a údržba ostatných profesionálnych elektronických prístrojov
31.61.23 
Elektrické osvetľovacie alebo signalizačné zariadenia, stierače, rozmrazovače a odhmlievače na motorové vozidlá a motocykle
27.40.39 
Ostatné svietidlá a ich príslušenstvo i. n.
29.31.23 
Code: 29.31.23 
Elektrické alebo signalizačné zariadenia, stierače, rozmrazovače a odhmlievače na motorové vozidlá a motocykle
31.61.24 
Časti a súčasti ostatných elektrických zariadení i.n., do motorov, motorových vozidiel a motocyklov
29.31.30 
Časti a súčasti ostatných elektrických zariadení do motorových vozidiel a motocyklov
31.61.90 
Inštalácie elektrických zariadení, i.n., do motorov, motorových vozidiel a motocyklov
33.20.50 
Inštalácie elektrických prístrojov
31.61.99 
Priemyselné práce pri výrobe elektrických zariadení do motorov a vozidiel, i.n.
29.31.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby elektrických a elektronických zariadení do motorových vozidiel
31.62.11 
Elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje iné ako na jednostopové vozidlá a motorové vozidlá
26.30.50 
Poplachové zariadenia na ochranu proti krádeži alebo požiaru a podobné prístroje
27.90.20 
Code: 27.90.20 
Panely so zariadeniami s tekutými kryštálmi alebo s diódami vyžarujúcimi svetlo; elektrické zariadenia so zvukovou alebo obrazovou signalizáciou
27.90.70 
Code: 27.90.70 
Elektrické prístroje signalizačné, bezpečnostné alebo na kontrolu a riadenie železničnej, električkovej, cestnej a riečnej dopravy, na parkovacie zariadenia a na vybavenie prístavov a letísk
29.31.23 
Code: 29.31.23 
Elektrické alebo signalizačné zariadenia, stierače, rozmrazovače a odhmlievače na motorové vozidlá a motocykle
31.62.12 
Permanentné magnety; elektromagnetické spojky, spojky a brzdy; magnetické zdvíhacie hlavy; ich časti a súčasti
23.44.12 
Laboratórna chemická alebo ostatná technická keramika, iná ako z porcelánu alebo jemného porcelánu

Page 53/104  
Top