CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.53.13 
Stroje a zariadenia na mletie obilia, alebo sušených rastlín i.n.
28.93.13 
Stroje a prístroje používané v mlynárstve alebo pri spracovaní obilia alebo suchých strukovín, i. n.
29.53.14 
Stroje a zariadenia používané pri výrobe vína, jablčného muštu, ovocných a podobných nápojov
28.93.14 
Stroje a prístroje na výrobu vína, jablčných muštov, ovocných džúsov a podobných nápojov
29.53.15 
Neelektrické pekárske pece; sušiarne na sušenie poľnohospodárskych produktov; zariadenia na varenie a ohrievanie jedál, ktoré nie sú určené pre domácnosť
28.93.15 
Neelektrické pekárenské pece; stroje a prístroje na varenie alebo ohrievanie jedál okrem prístrojov pre domácnosť
28.93.16 
Code: 28.93.16 
Sušiace stroje na sušenie poľnohospodárskych produktov
29.53.16 
Stroje a zariadenia i.n. na priemyselnú prípravu , alebo na výrobu potravín alebo nápojov vrátane tukov a olejov
28.93.17 
Stroje a prístroje i. n. na priemyselnú výrobu alebo úpravu jedál alebo nápojov vrátane tukov alebo olejov
29.53.17 
Stroje a zariadenia na prípravu alebo spracovanie tabaku i.n.
28.93.19 
Stroje a prístroje na prípravu alebo spracovanie tabaku i. n.
29.53.21 
Časti dojacích a mliekárenských strojov a zariadení; časti strojov a zariadení pre výrobu nápojov
28.30.94 
Časti dojacích a mliekarenských strojov a zariadení i. n.
28.93.31 
Code: 28.93.31 
Časti a súčasti strojov na výrobu nápojov
29.53.22 
Časti strojov a zariadení pre potravinárstvo
28.93.32 
Časti a súčasti strojov na výrobu potravín
28.93.34 
Code: 28.93.34 
Časti a súčasti strojov na čistenie, triedenie a preosievanie semien, zŕn alebo suchých strukovín
29.53.23 
Časti strojov a zariadení na spracovanie tabaku
28.93.33 
Časti a súčasti strojov na spracovanie tabaku
29.53.91 
Inštalácie strojov a zariadení pre potravinárstvo, výrobu nápojov a spracovanie tabaku
33.20.31 
Inštalácie priemyselných strojov a zariadení pre poľnohospodárstvo
33.20.35 
Code: 33.20.35 
Inštalácie priemyselných strojov a zariadení pre potravinárstvo, na výrobu nápojov a spracovanie tabaku
29.53.92 
Údržba a opravy strojov a zariadení pre potravinárstvo, na výrobu nápojov a spracovanie tabaku
33.12.21 
Oprava a údržba strojov a prístrojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
33.12.25 
Code: 33.12.25 
Oprava a údržba strojov a zariadení pre potravinárstvo, na výrobu nápojov a spracovanie tabaku
29.53.99 
Priemyselné práce pri výrobe strojov a zariadení pre potravinárstvo, výrobu nápojov a spracovanie tabaku
28.93.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby strojov na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie tabaku
29.54.11 
Stroje a zariadenia na vytláčanie, ťahanie, dekoratívnu úpravu alebo strihanie chemických textilných materiálov ; stroje a zariadenia na prípravu textilných vlákien
28.94.11 
Stroje na vytláčanie, preťahovanie, tvarovanie alebo strihanie chemických textilných materiálov; stroje na prípravu textilných vláken
29.54.12 
Stroje a zariadenia na spriadanie vlákien; stroje a zariadenia na zdvojovanie, krútenie, spletanie, navíjanie, alebo namotávanie
28.94.12 
Textilné spriadacie a dopriadacie stroje; stroje na zdvojovanie, splietanie vláken, stroje na súkanie alebo navíjanie
29.54.13 
Tkáčske stroje
28.94.13 
Tkáčske stavy
29.54.14 
Pletacie stroje; prešívacie, zošívacie a podobné stroje; stroje na výrobu strapcov
28.94.14 
Pletacie stroje a krosná; stroje na spevnenie prešitím a podobné stroje; stroje na výrobu strapcov
29.54.15 
Pomocné stroje a zariadenia na použitie pri výrobe textilu
28.94.15 
Pomocné strojové zariadenia k zariadeniam používaných na spracovanie textílií; stroje na potlač textilu
29.54.21 
Stroje a zariadenia na pranie, čistenie, žmýkanie, žehlenie, mangľovanie, farbenie, navíjanie, a podobné technológie spracovania vlákien a textilu; stroje a zariadenia na apretúru a konečnú úpravu plsti
28.94.21 
Stroje a prístroje na pranie, čistenie, žmýkanie, žehlenie, mangľovanie, navíjanie a podobné spracovanie textilných vláken; stroje na konečnú úpravu plsti
29.54.22 
Práčky; stroje na chemické čistenie; sušiace stroje, s kapacitou >10kg
28.94.22 
Práčky pre práčovne; stroje na chemické čistenie; sušičky s kapacitou > 10 kg
29.54.23 
Šijacie stroje, okrem strojov na viazanie a zošívanie kníh a okrem domácich šijacích strojov
28.94.24 
Šijacie stroje okrem strojov na viazanie a zošívanie kníh a šijacích strojov pre domácnosť
29.54.30 
Stroje a zariadenia na spracovanie surových koží a usní, kožušín alebo na výrobu alebo opravu obuvi a iných výrobkov
28.94.30 
Stroje a prístroje na prípravu, vyčiňovanie alebo spracovanie koží a usní a na zhotovovanie alebo opravu obuvi a podobných výrobkov
29.54.41 
Časti a príslušenstvá strojov na tkanie a na pradenie
28.94.51 
Časti a príslušenstvo strojov na tkanie a pradenie
29.54.42 
Časti strojov a zariadení na ostatnú výrobu textilu, odevov a kožiarskych výrobkov
28.94.52 
Časti strojov na ostatnú výrobu textilu, odevov a kožených výrobkov
29.54.50 
Šijacie stroje pre domácnosť
28.94.40 
Šijacie stroje pre domácnosť
29.54.91 
Inštalácie strojov a zariadení na výrobu textilu, odevov a kožiarskych výrobkov
33.20.36 
Inštalácie priemyselných strojov a zariadení na výrobu textilu, odevov a kožiarskych výrobkov
29.54.92 
Údržba a opravy strojov a zariadení na výrobu textilu, odevov a kožiarskych výrobkov
33.12.26 
Oprava a údržba strojov a zariadení na výrobu textilu, odevov a kožiarskych výrobkov
29.54.99 
Priemyselné práce pri výrobe strojov a zariadení na výrobu textilu, odevov a kožiarskych výrobkov
28.94.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby strojov na výrobu textilu, odevov a kožených výrobkov
29.55.11 
Stroje a zariadenia na výrobu papiera a papierovej lepenky okrem ich častí
28.95.11 
Stroje a prístroje na výrobu papiera a lepenky okrem ich častí
29.55.12 
Časti strojov a zariadení na výrobu papiera a papierovej lepenky
28.95.12 
Časti a súčasti strojov na výrobu papiera a lepenky
29.55.91 
Inštalácie strojov a zariadení na výrobu papiera a papierovej lepenky
33.20.37 
Inštalácie priemyselných strojov a zariadení na výrobu papiera a papierovej lepenky
29.55.92 
Údržba a opravy strojov a zariadení na výrobu papiera a papierovej lepenky
33.12.27 
Oprava a údržba strojov a zariadení na výrobu papiera a papierovej lepenky
29.55.99 
Priemyselné práce pri výrobe strojov a zariadení na výrobu papiera a papierovej lepenky
28.95.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby strojov na výrobu papiera a lepenky
29.56.11 
Stroje a zariadenia pre viazanie kníh vrátane zošívacích strojov
28.99.11 
Stroje a prístroje na viazanie kníh vrátane strojov na zošívanie kníh
29.56.12 
Stroje , zariadenia a príslušenstvo pre sadzbu tlačiarenských typov, na prípravu alebo výrobu tlačiarenských štočkov, dosiek
28.99.12 
Stroje, prístroje a zariadenia na sadzbu písmen, na prípravu alebo zhotovovanie štočkov, dosiek
29.56.13 
Ofsetové tlačiarenské stroje okrem kancelárskych typov
28.99.13 
Ofsetové tlačiarenské stroje okrem kancelárskych typov
29.56.14 
Ostatné tlačiarenské stroje okrem kancelárskych typov
28.23.21 
Fotokopírovacie prístroje s optickým alebo kontaktným systémom a termokopírovacie prístroje

Page 48/104  
Top