CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.24.25 
Tesnenia z kovových fólií; mechanické upchávkové tesnenia
28.29.23 
Tesnenia z kovových fólií; mechanické upchávky
29.24.31 
Odstredivky i.n.
28.29.41 
Odstredivky i. n.
32.50.13 
Code: 32.50.13 
Injekčné striekačky, ihly, katétre, kanyly a pod.; oftalmologické a ostatné nástroje a prístroje i. n.
29.24.32 
Kalandre alebo iné valcovacie stroje okrem strojov na valcovanie kovov alebo skla
28.29.42 
Kalandre alebo iné valcovacie stroje okrem strojov na valcovanie kovov alebo skla
29.24.33 
Predajné automaty
28.29.43 
Predajné automaty
29.24.40 
Stroje a zariadenia i.n. na spracovanie materiálov postupmi spočívajúcimi v zmene teploty
28.29.60 
Stroje a zariadenia i. n. na spracovanie materiálov postupmi spočívajúcimi v zmene teploty
28.99.20 
Code: 28.99.20 
Stroje a prístroje používané výlučne alebo predovšetkým na výrobu polovodičových materiálov, doštičiek alebo zariadení, elektronických integrovaných obvodov alebo zariadení s plochým panelovým displejom
29.24.51 
Časti generátorov na generátorový alebo vodný plyn
28.29.81 
Časti generátorov na generátorový alebo vodný plyn
29.24.52 
Časti odstrediviek; časti filtračných alebo čistiacich zariadení a aparatúr na skvapalňovanie plynov
28.29.82 
Časti odstrediviek; časti prístrojov na filtrovanie alebo na čistenie kvapalín alebo plynov
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Časti a súčasti strojov používaných výlučne alebo predovšetkým na výrobu polovodičových materiálov, doštičiek alebo zariadení, elektronických integrovaných obvodov alebo zariadení s plochým panelovým displejom
29.24.53 
Časti kalandrov alebo ostatných valcovacích strojov; časti striekacích zariadení, závažia na váhy
28.29.83 
Časti kalandrov alebo ostatných valcovacích strojov; časti striekacích prístrojov, závažia na váhy
28.99.51 
Code: 28.99.51 
Časti a súčasti strojov používaných výlučne alebo predovšetkým na výrobu polovodičových materiálov, doštičiek alebo zariadení, elektronických integrovaných obvodov alebo zariadení s plochým panelovým displejom
29.24.54 
Časti strojov neobsahujúce elektrické konektory i.n.
28.29.84 
Časti a súčasti strojov a prístrojov neobsahujúce elektrické konektory i. n.
29.24.60 
Umývačky riadu priemyselného typu
28.29.50 
Umývačky riadu priemyselného typu
29.24.70 
Časti strojov na umývanie riadu a strojov na čistenie, plnenie alebo balenie
28.29.85 
Časti umývačiek riadu a strojov na čistenie, plnenie, balenie alebo obaľovanie
29.24.91 
Inštalácie ostatných strojov na všeobecné použitie i.n.
33.20.29 
Inštalácie ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
29.24.92 
Údržba a opravy ostatných strojov na všeobecné použitie i.n.
33.12.19 
Oprava a údržba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
29.24.99 
Priemyselné práce pri výrobe ostatných strojov na všeobecné použitie i.n.
28.29.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných strojov a prístrojov na všeobecné účely, i. n.
29.31.10 
Jednonápravové traktory
28.30.10 
Traktory riadené chodcom
29.31.21 
Traktory s výkonom £37 kW
28.30.21 
Traktory s výkonom motora ≤ 37 kW
29.31.22 
Traktory s výkonom >37 kW ale £ 59 kW
28.30.22 
Traktory s výkonom motora > 37 kW, ale ≤ 59 kW
29.31.23 
Traktory s výkonom >59 kW
28.30.23 
Traktory s výkonom motora > 59 kW
29.31.24 
Traktory použité a ostatné
28.30.23 
Traktory s výkonom motora > 59 kW
29.31.90 
Údržba a opravy poľnohospodárskych traktorov
33.12.21 
Oprava a údržba strojov a prístrojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
95.22.10 
Code: 95.22.10 
Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
29.31.99 
Priemyselné práce pri výrobe poľnohospodárskych traktorov
28.30.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby strojov a prístrojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
29.32.11 
Pluhy a tanierové brány
28.30.31 
Pluhy
28.30.32 
Code: 28.30.32 
Brány, rozrývače (skarifikátory), kultivátory, prútové brány a plečky
29.32.12 
Brány (okrem tanierových), rozrývače (skarifikátory), kultivátory, prútové brány a plečky
28.30.32 
Brány, rozrývače (skarifikátory), kultivátory, prútové brány a plečky
29.32.13 
Stroje na siatie, sadenie a pretrhávanie
28.30.33 
Stroje na siatie, sadenie a pretrhávanie
29.32.14 
Rozmetávače hnoja a priemyselných umelých hnojív
28.30.34 
Rozmetávače hnoja a priemyselných hnojív
29.32.15 
Stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo a lesníctvo i.n..; valce na úpravu trávnikov, parkov alebo športových plôch
28.30.39 
Ostatné stroje na obrábanie pôdy
29.32.20 
Kosačky na úpravu trávnikov, parkov alebo športových plôch
28.30.40 
Kosačky na úpravu trávnikov, parkov alebo športových plôch
29.32.31 
Žacie stroje (vrátane žacích líšt na pripevnenie na traktory) i.n.
28.30.51 
Žacie stroje (vrátane žacích líšt na pripevnenie na traktory) i. n.
29.32.32 
Stroje a zariadenia na spracovanie sena
28.30.52 
Stroje a prístroje na spracovanie sena
29.32.33 
Stroje na lisovanie slamy, alebo krmiva, vrátane zberacích lisov
28.30.53 
Zariadenia na lisovanie zelených krmovín alebo slamy vrátane zberacích lisov
29.32.34 
Žacie stroje a zariadenia a zberové kombajny i.n.
28.30.54 
Stroje na zber koreňov alebo hľúz
28.30.59 
Code: 28.30.59 
Stroje a prístroje na zberové práce a stroje a prístroje na mlátenie i. n.
29.32.40 
Stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo na rozprašovanie, alebo rozstrekovanie kvapalín alebo práškov.
28.30.60 
Stroje a prístroje na striekanie, rozstrekovanie alebo rozprašovanie kvapalín alebo práškov pre poľnohospodárstvo alebo záhradníctvo
29.32.50 
Samonakladacie alebo samovykladacie prívesy a návesy pre poľnohospodárstvo
28.30.70 
Samonakladacie alebo samovýklopné prívesy a návesy pre poľnohospodárstvo

Page 45/104  
Top