CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
29.12.23 
Ostatné objemové rotačné čerpadlá na kvapaliny
28.13.13 
Ostatné objemové rotačné čerpadlá na kvapaliny
29.12.24 
Ostatné odstredivé čerpadlá na kvapaliny, ostatné čerpadlá, elevátory kvapalín
28.13.14 
Ostatné odstredivé čerpadlá na kvapaliny; ostatné čerpadlá
29.12.31 
Vývevy
28.13.21 
Vývevy
29.12.32 
Vzduchové čerpadlá s ručnou alebo nožnou obsluhou
28.13.22 
Vzduchové čerpadlá s ručnou alebo nožnou obsluhou
29.12.33 
Kompresory pre chladiace zariadenia
28.13.23 
Kompresory pre chladiace zariadenia
29.12.34 
Vzduchové kompresory, montované na podvozku s kolesami, upravenom na ťahanie
28.13.24 
Vzduchové kompresory upevnené na podvozku s kolesami upravenom na ťahanie
29.12.35 
Turbokompresory
28.13.25 
Turbokompresory
29.12.36 
Vratné piestové objemové kompresory
28.13.26 
Vratné objemové kompresory
29.12.37 
Rotačné objemové kompresory s jedným alebo s viacerými hriadeľmi
28.13.27 
Rotačné objemové kompresory s jedným alebo s viacerými hriadeľmi
29.12.38 
Kompresory pre použitie v civilných lietadlách a ostatné kompresory
28.13.28 
Ostatné kompresory
29.12.41 
Časti hydraulických a pneumatických pohonov a motorov
28.12.20 
Časti a súčasti zariadení na kvapalný pohon
29.12.42 
Časti čerpadiel; časti elevátorov kvapalín
28.13.31 
Časti a súčasti čerpadiel; časti a súčasti zdvíhadiel na kvapaliny
29.12.43 
Časti výlev, vzduchových alebo plynových kompresorov, ventilátorov, odsávacích zariadení
28.13.32 
Časti a súčasti vývev, vzduchových alebo plynových kompresorov, ventilátorov, odsávacích zariadení
29.12.91 
Inštalácie čerpadiel a kompresorov
33.20.29 
Inštalácie ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
29.12.92 
Opravy a údržba čerpadiel a kompresorov
28.12.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby zariadení na kvapalný pohon
33.12.12 
Code: 33.12.12 
Oprava a údržba zariadení na kvapalný pohon, ostatných čerpadiel, kompresorov, kohútikov a ventilov
29.12.99 
Priemyselné práce pri výrobe čerpadiel a kompresorov
28.13.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných čerpadiel a kompresorov
29.13.11 
Redukčné ventily, kontrolné a bezpečnostné ventily
28.12.14 
Hydraulické a pneumatické ventily
28.14.11 
Code: 28.14.11 
Redukčné, kontrolné a bezpečnostné ventily
29.13.12 
Kohúty a ventily pre odtoky, výlevky, umývadlá, bidety, nádrže, vane a podobné armatúry; ventily pre radiátory ústredného kúrenia
28.14.12 
Kohútiky, klapky a ventily na odtoky, výlevky, umývadlá, bidety, cisterny, vane a podobné armatúry; ventily na radiátory ústredného kúrenia
29.13.13 
Regulačné ventily, uzatváracie posúvače, guľové ventily a ostatné ventily
28.14.13 
Regulačné ventily, uzatváracie posúvače, guľové ventily a ostatné ventily
29.13.20 
Časti kohútov, ventilov a podobných výrobkov
28.14.20 
Časti a súčasti kohútikov, ventilov a podobných výrobkov
29.13.91 
Inštalácie kohútov, ventilov, klapiek a podobných zariadení na potrubia, kotly, nádrže, tanky, vane, kade a podobne
33.20.29 
Inštalácie ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
29.13.92 
Opravy a údržba kohútov, ventilov, klapiek a podobných zariadení na potrubia, kotly, nádrže, tanky, vane, kade a podobne
33.12.12 
Oprava a údržba zariadení na kvapalný pohon, ostatných čerpadiel, kompresorov, kohútikov a ventilov
33.12.24 
Code: 33.12.24 
Oprava a údržba strojov a zariadení pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo
29.13.99 
Priemyselné práce pri výrobe kohútov a ventilov
28.14.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných kohútikov a ventilov
29.14.10 
Guličkové alebo valčekové ložiská
28.15.10 
Guľkové alebo valčekové ložiská
29.14.21 
Kĺbové článkové reťaze zo železa alebo z ocele
28.15.21 
Kĺbové článkové reťaze a retiazky zo železa alebo z ocele
29.14.22 
Prevodové hriadele (vrátane vačkových a kľukových) a kľuky
28.15.22 
Prevodové hriadele (vrátane vačkových a kľukových hriadeľov) a kľuky
29.14.23 
Ložiskové puzdá a klzné hriadeľové ložiská
28.15.23 
Ložiskové puzdrá a ložiskové panvy
29.14.24 
Ozubené kolesá a prevody; guličkové pohybové skrutky; prevodové skrine a ostatné zariadenia na menenie obrátok a rýchlostí
28.15.24 
Ozubené kolesá a prevody; pohybové skrutky s guľkovou alebo valčekovou maticou; prevodové skrine a ostatné meniče rýchlosti
29.14.25 
Zotrvačníky a remenice vrátane kladníc a kladkostroje
28.15.25 
Zotrvačníky a remenice vrátane kladníc pre kladkostroje
29.14.26 
Spojky a hriadeľové spojky, vrátane kardanových kĺbov
28.15.26 
Spojky a hriadeľové spojky vrátane kardanových univerzálnych kĺbov
29.14.31 
Guličky, ihly a valčeky; časti guličkových alebo valčekových ložísk
28.15.31 
Guľky, ihly a valčeky; časti guľkových alebo valčekových ložísk
29.14.32 
Časti kĺbových článkových reťazí zo železa alebo z ocele
28.15.32 
Časti a súčasti kĺbových reťazí zo železa alebo z ocele
29.14.33 
Časti ložiskových a prevodových dielov i.n.
28.15.39 
Časti ložiskových a ovládacích prvkov i. n.
29.14.90 
Inštálácie, opravy a údržbaložísk, ozubených kolies, ozubených prevodov a ich častí
33.12.13 
Oprava a údržba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov
33.20.29 
Code: 33.20.29 
Inštalácie ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
29.14.99 
Priemyselné práce pri výrobe ložísk, ozubených kolies, ozubených prevodov a ich častí
28.15.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby súčasti ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov
29.21.11 
Horáky na kúreniská; mechanické prikladacie a prehrabávacie zariadenia – mechanické rošty; mechanické zariadenia na odstraňovanie popola a podobné zariadenia
28.21.11 
Horáky; mechanické prikladacie zariadenia a rošty; mechanické zariadenia na odstraňovanie popola a podobné zariadenia

Page 43/104  
Top