CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
28.74.20 
Reťaze (okrem kĺbových článkových reťazí) a ich diely
25.93.17 
Reťaze (okrem kĺbových článkových reťazí) a ich diely
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Oprava a údržba ostatných hotových kovových výrobkov
28.74.99 
Priemyselné práce pri výrobe upevňovacích prvkov, strojných výrobkov so závitmi, reťazí a pružín
25.94.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby upevňovacích prvkov, strojových výrobkov so závitmi
28.75.11 
Výlevky, drezy, umývadlá, vane, ostatný sanitárny tovar a ich časti, zo železa ocele, medi alebo hliníka
25.99.11 
Výlevky, umývadlá, vane a ostatný sanitárny tovar a jeho časti zo železa, ocele, medi alebo hliníka
28.75.12 
Stolové, kuchynské potreby, domáce potreby a ich časti , zo železa  ocele,  medi alebo z hliníka
25.99.12 
Stolové, kuchynské potreby, domáce potreby a ich časti zo železa, ocele, medi alebo z hliníka
28.75.21 
Pancierované, alebo spevnené skrine a trezory, pancierové schránky, dvere, zo základných kovov
25.99.21 
Pancierové alebo spevnené sejfy, zosilnené skrinky a dvere a depozitné skrinky do trezorov, pokladne alebo schránky na listiny a pod. zo základných kovov
28.75.22 
Drobné zariadenie pre písacie stoly a kancelárie, zo základných kovov
25.99.22 
Schránky na ukladanie papierov alebo písacích pier, zásuvky na pečiatky a podobné vybavenie kancelárií alebo písacích stolov zo základných kovov okrem kancelárskeho nábytku
28.75.23 
Mechaniky pre rýchloviazače voľných listov v zoraďovačoch a šanónoch, listové sponky, sponky do zošívačov v páskach (tyčkách) a podobné výrobky pre kancelárie zo základných kovov
25.99.23 
Mechaniky na zaraďovače spisov, rýchloviazače a podobné kancelárske výrobky a zošívacie spony v pásoch zo základných kovov
28.75.24 
Sošky a iné dekoračné predmety , rámiky na fotografie, alebo obrazy a zrkadlá, zo základných kovov
25.99.24 
Sošky a ostatné dekoračné predmety, rámy na fotografie, obrazy alebo podobné rámy a zrkadlá zo základných kovov
28.75.25 
Závesné háčiky, očká, svorky, spony a podobné výrobky, zo základných kovov
25.99.25 
Uzávery, rámy alebo obruby s uzávermi, pracky, spony, svorky, háčiky, očká a podobné výrobky zo základných kovov na odevy, obuv, plachty, brašnárske výrobky alebo ostatné celkom dohotovené výrobky; duté nity a nity s rozštiepeným driekom zo základného kovu; perly a flitre zo základných kovov
28.75.26 
Vrtule do lodí a člnov a ich lopatky
25.99.26 
Vrtule do lodí a člnov a ich lopatky
28.75.27 
Ostatné výrobky zo základných kovov i.n.
25.72.14 
Závesy, príchytky, kovania a podobné výrobky do áut, dverí, okien a nábytku a podobne zo základných kovov
25.99.29 
Code: 25.99.29 
Ostatné výrobky zo základných kovov i. n.
32.99.11 
Code: 32.99.11 
Ochranné pokrývky hlavy a ostatné bezpečnostné výrobky
28.75.30 
Meče, tesáky, bajonety, kopije a podobné zbrane a ich časti
25.71.15 
Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich časti
28.75.90 
Inštalácie, opravy a údržba ostatných výrobkov zo základných kovov i.n.
33.11.19 
Oprava a údržba ostatných hotových kovových výrobkov
33.20.12 
Code: 33.20.12 
Inštalácie ostatných hotových kovových výrobkov okrem strojov a prístrojov
28.75.99 
Priemyselné práce pri výrobe ostatných kovových produktov i.n.
25.99.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných hotových kovových výrobkov, i. n.
29.11.11 
Závesné lodné motory
28.11.11 
Závesné lodné motory
29.11.12 
Zážihové lodné motory; ostatné motory
28.11.12 
Zážihové spaľovacie lodné motory; ostatné motory
29.11.13 
Ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním
28.11.13 
Ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním
29.11.21 
Turbíny na vodnú alebo inú paru
28.11.21 
Turbíny na vodnú alebo inú paru
29.11.22 
Vodné turbíny a vodné kolesá
28.11.22 
Vodné turbíny a vodné kolesá
29.11.23 
Plynové turbíny iné než sú turbotryskové a turbovrtuľové
28.11.23 
Plynové turbíny iné ako prúdové a turbovrtuľové
29.11.31 
Časti turbín na vodnú alebo inú paru
28.11.31 
Časti turbín na vodnú alebo inú paru
29.11.32 
Časti vodných turbín a vodných kolies vrátane regulátorov
28.11.32 
Časti vodných turbín a vodných kolies vrátane regulátorov
29.11.33 
Časti plynových turbín, okrem turbotryskových a turbovrtuľových
28.11.33 
Časti plynových turbín okrem prúdových a turbovrtuľových
29.11.91 
Inštalácie, opravy a údržba motorov a turbín, okrem leteckých, vozidlových a motocyklových motorov
33.20.29 
Inštalácie ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
29.11.92 
Opravy a údržba motorov a turbín, okrem leteckých, vozidlových a motocyklových motorov
33.12.11 
Oprava a údržba motorov a turbín okrem motorov pre lietadlá, autá a bicykle
29.11.99 
Priemyselné práce pri výrobe motorov a turbín, okrem leteckých, vozidlových a motocyklových motorov
28.11.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby motorov a turbín okrem motorov do lietadiel, motorových vozidiel a motocyklov
29.12.11 
Lineárne pracujúce hydraulické a pneumatické pohony a motory
28.12.11 
Hydraulické a pneumatické motory s lineárnym pohybom valcov
28.12.16 
Code: 28.12.16 
Hydraulické systémy
29.12.12 
Ostatné hydraulické a pneumatické pohony a motory
28.12.12 
Hydraulické a pneumatické rotačné motory
28.12.16 
Code: 28.12.16 
Hydraulické systémy
29.12.21 
Čerpadlá na pohonné hmoty, mazadlá, chladiace médiá a betón
28.13.11 
Čerpadlá na pohonné látky, mazadlá, chladiace médiá a betón
29.12.22 
Ostatné objemové čerpadlá s kmitavým pohybom na kvapaliny
28.12.13 
Hydraulické čerpadlá
28.12.15 
Code: 28.12.15 
Hydraulické súpravy
28.13.12 
Code: 28.13.12 
Ostatné objemové čerpadlá s vratným kmitavým pohybom na kvapaliny
29.12.23 
Ostatné objemové rotačné čerpadlá na kvapaliny
28.12.13 
Hydraulické čerpadlá
28.12.15 
Code: 28.12.15 
Hydraulické súpravy

Page 42/104  
Top