CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
28.62.10 
Ručné nástroje a náradie rozličných druhov používané v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo lesníctve
25.73.10 
Ručné nástroje používané v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo v lesníctve
28.62.20 
Ručné píly; pílové listy všetkých druhov
25.73.20 
Ručné píly; pílové listy všetkých druhov
28.62.30 
Ostatné ručné nástroje a náradie
25.73.30 
Ostatné ručné nástroje
28.62.40 
Vymeniteľné nástroje pre ručné náradie bez motorového pohonu, alebo s motorovým pohonom, alebo nástroje pre obrábacie stroje
25.73.40 
Vymeniteľné nástroje ručného náradia, tiež mechanicky poháňaného, alebo obrábacích strojov
28.62.50 
Ostatné nástroje a náradie
25.73.60 
Ostatné nástroje
28.62.90 
Opravy a údržba nástrojov a náradia
33.11.19 
Oprava a údržba ostatných hotových kovových výrobkov
33.12.22 
Code: 33.12.22 
Oprava a údržba strojov na tvarovanie kovov a obrábanie
28.62.99 
Priemyselné práce pri výrobe nástrojov a náradia
25.73.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby nástrojov
28.63.11 
Visiace zámky, zámky na použitie v motorových vozidlách a zámky na použitie v nábytku, zo základných kovov
25.72.11 
Visacie zámky a zámky na motorové vozidlá, zámky na nábytok zo základných kovov
28.63.12 
Ostatné zámky zo základných kovov
25.72.12 
Ostatné zámky zo základných kovov
28.63.13 
Uzatváracie mechanizmy a rámy s uzatváracími mechanizmami, so vstavanými zámkami; ich časti; kľúče predkladané samostatne
25.72.13 
Uzávery a uzáverové rámy so vstavanými zámkami; ich časti
28.63.14 
Závesy, upínacie prvky, kovania a podobné výrobky zo základných kovov, vhodné na použitie do motorových vozidiel, dverí, okien, nábytku a podobne
25.72.14 
Závesy, príchytky, kovania a podobné výrobky do áut, dverí, okien a nábytku a podobne zo základných kovov
28.63.90 
Inštalácie, opravy a údržba zámkov a sofistikovaných uzamykacích systémov
33.11.19 
Oprava a údržba ostatných hotových kovových výrobkov
33.20.12 
Code: 33.20.12 
Inštalácie ostatných hotových kovových výrobkov okrem strojov a prístrojov
28.63.99 
Priemysené služby pri výrobe zámkov a závesov
25.72.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby zámok a kovania
28.71.11 
Tanky, cisterny, sudy, bubny, kade a podobné nádoby na rozličné materiály (okrem plynu) zo železa alebo  ocele s objemom ³ 50 l ale £ 300 l
25.91.11 
Cisterny, sudy, bubny, kade, plechovky, škatule a podobné nádoby a obaly na rôzny materiál (okrem plynu) zo železa alebo ocele, s objemom ≥ 50 l, ale ≤ 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia
28.71.12 
Tanky, cisterny, sudy, bubny, kade a podobné kontajnery na rozličné materiály (okrem plynu) zo železa alebo  ocele s objemom < 50 l
25.91.12 
Cisterny, sudy, bubny, kade, plechovky (okrem zatvorených letovaním alebo olemovaním), škatule a podobné nádoby a obaly na rôzny materiál (okrem plynu) zo železa alebo ocele, s objemom < 50 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia
28.71.90 
Inštalácie, opravy a údržba železných a oceľových nádob s objemom neprekračujúcim 300 l
33.11.19 
Oprava a údržba ostatných hotových kovových výrobkov
33.20.12 
Code: 33.20.12 
Inštalácie ostatných hotových kovových výrobkov okrem strojov a prístrojov
28.71.99 
Priemyselné práce pri výrobe oceľových sudov a podobných nádob
25.91.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby oceľových bubnov a podobných nádob
28.72.11 
Plechovky zo železa alebo ocele, ktoré sa zatvárajú letovaním alebo olemovaním, s objemom < 50 l
25.92.11 
Plechovky zo železa alebo ocele zatvorené letovaním alebo olemovaním, s objemom < 50 l
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Oprava a údržba ostatných hotových kovových výrobkov
28.72.12 
Hliníkové sudy, bubny, kade a podobné nádoby pre rozličné materiály (okrem plynu) s objemom £ 300 l
25.92.12 
Hliníkové sudy, bubny, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky na rôzny materiál (okrem plynu) s objemom ≤ 300 l
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Oprava a údržba ostatných hotových kovových výrobkov
28.72.13 
Korunkové zátky a uzávery, čiapočky a vrchnáky zo základného kovu
25.92.13 
Korunkové uzávery a zátky, viečka a uzávery fliaš zo základných kovov
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Oprava a údržba ostatných hotových kovových výrobkov
28.72.99 
Priemyselné práce pri výrobe ľahkých nádob zo základného kovu
25.92.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby nádob z ľahkých kovov
28.73.11 
Splietané lanká, káble, splietané pásy, slučky a podobné výrobky zo železa alebo  ocele, elektricky neizolované
25.93.11 
Splietané lanká, káble, splietané pásy, slučky a podobné výrobky zo železa alebo ocele, elektricky neizolované
28.73.12 
Ostnaté drôty zo železa alebo z ocele; splietané lanká, káble, splietané pásy a podobné výrobky z medi alebo  hliníka, elektricky neizolované
25.93.12 
Ostnaté drôty zo železa alebo z ocele; splietané lanká, káble, splietané pásy a podobné výrobky z medi alebo hliníka, elektricky neizolované
28.73.13 
Tkaniny, rošty, sieťoviny a pletivá zo železných,  oceľových alebo  medených drôtov; plechová mriežkovina (ťahokov), zo železa,  ocele alebo  medi
25.93.13 
Tkaniny, rošty, sieťovina, pletivá zo železného, oceľového alebo medeného drôtu; plechová mriežkovina zo železa, ocele alebo medi
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Oprava a údržba ostatných hotových kovových výrobkov
28.73.14 
Klince, cvočky, pripínačky, skoby, kramle, spony a podobné výrobky
25.93.14 
Klince, cvočky, pripináčky, svorky, sponky a podobné výrobky
28.73.15 
Drôty, prúty, rúrky, dosky, elektródy, plátované alebo s vloženým jadrom z tavidla
25.93.15 
Drôty, tyčky, rúrky, dosky, elektródy potiahnuté alebo plnené rozpúšťadlami alebo tavidlami
28.73.16 
Šijacie ihly, pletacie ihlice a podobné výrobky určené pre ručné práce
25.93.18 
Šijacie ihly, ihlice na pletenie, šnurovacie ihly, háčiky, bodce na vyšívanie a podobné výrobky určené na ručné práce zo železa alebo z ocele; zatváracie a ostatné špendlíky zo železa alebo z ocele, i. n.
28.73.99 
Priemyselné práce pri výrobe výrobkov z drôtu
25.93.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby drôtených výrobkov, reťazí a pružín
28.74.11 
Upevňovacie prvky so závitmi, zo železa alebo  ocele, i.n.
25.94.11 
Upevňovacie prvky so závitmi zo železa alebo ocele, i. n.
28.74.12 
Upevňovacie prvky bez závitov, zo železa alebo  ocele, i.n.
25.94.12 
Upevňovacie prvky bez závitov zo železa alebo ocele, i. n.
28.74.13 
Upevňovacie prvky bez závitov a so závitmi, z medi
25.94.13 
Upevňovacie prvky bez závitov a so závitmi z medi
28.74.14 
Pružiny a pružinové listy, zo železa alebo  ocele; medené pružiny
25.93.16 
Pružiny a pružinové listy zo železa alebo ocele; medené pružiny
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Oprava a údržba ostatných hotových kovových výrobkov

Page 41/104  
Top