CORRESPONDENCE TABLES
CPA 2002 - CPA 2008
 

Source classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
Target classification: Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: CPA - Target classification: CPA_2008
28.40.13 
Iné tvarovanie kovov
25.50.13 
Ostatné tvarovanie kovov
28.40.20 
Prášková metalurgia
25.50.20 
Prášková metalurgia
28.51.11 
Pokovovávanie kovov
25.61.11 
Nanášanie kovových povrchov kovmi
28.51.12 
Pokrývanie povrchov kovov nekovovými vrstvami
25.61.12 
Nanášanie kovových povrchov nekovmi
28.51.21 
Tepelné úpravy povrchov kovov okrem pokovovania
25.61.21 
Tepelné úpravy kovových povrchov okrem pokovovania
28.51.22 
Ostatné úpravy povrchov kovov
25.61.22 
Ostatné povrchové úpravy kovov
28.52.10 
Sústruženie kovových súčiastok
25.62.10 
Služby sústruženia kovových súčiastok
28.52.20 
Ostatné všeobecné opracovávanie kovov
25.62.20 
Ostatné všeobecné práce strojárskej povahy
33.11.11 
Code: 33.11.11 
Oprava a údržba kovových konštrukcií
33.11.12 
Code: 33.11.12 
Oprava a údržba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
33.11.13 
Code: 33.11.13 
Oprava a údržba parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia
33.11.14 
Code: 33.11.14 
Oprava a údržba zbraní a munície
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Oprava a údržba ostatných hotových kovových výrobkov
33.12.11 
Code: 33.12.11 
Oprava a údržba motorov a turbín okrem motorov pre lietadlá, autá a bicykle
33.12.12 
Code: 33.12.12 
Oprava a údržba zariadení na kvapalný pohon, ostatných čerpadiel, kompresorov, kohútikov a ventilov
33.12.13 
Code: 33.12.13 
Oprava a údržba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov
33.12.14 
Code: 33.12.14 
Oprava a údržba rúr, pecí a horákov
33.12.15 
Code: 33.12.15 
Oprava a údržba zdvíhacích a manipulačných zariadení
33.12.16 
Code: 33.12.16 
Oprava a údržba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení)
33.12.17 
Code: 33.12.17 
Oprava a údržba ručných nástrojov
33.12.18 
Code: 33.12.18 
Oprava a údržba iných chladiacich a ventilačných zariadení ako pre domácnosti
33.12.19 
Code: 33.12.19 
Oprava a údržba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
33.12.21 
Code: 33.12.21 
Oprava a údržba strojov a prístrojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
33.12.22 
Code: 33.12.22 
Oprava a údržba strojov na tvarovanie kovov a obrábanie
33.12.23 
Code: 33.12.23 
Oprava a údržba strojov pre metalurgiu
33.12.24 
Code: 33.12.24 
Oprava a údržba strojov a zariadení pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo
33.12.25 
Code: 33.12.25 
Oprava a údržba strojov a zariadení pre potravinárstvo, na výrobu nápojov a spracovanie tabaku
33.12.26 
Code: 33.12.26 
Oprava a údržba strojov a zariadení na výrobu textilu, odevov a kožiarskych výrobkov
33.12.27 
Code: 33.12.27 
Oprava a údržba strojov a zariadení na výrobu papiera a papierovej lepenky
33.12.28 
Code: 33.12.28 
Oprava a údržba strojov na výrobu plastov a gumy
33.12.29 
Code: 33.12.29 
Oprava a údržba ostatných strojov na špeciálne účely
28.61.11 
Nože (s výnimkou strojných nožov ) , nožnice a ich rezacie čepele
25.71.11 
Nože (okrem nožov do strojov), nožnice a ich čepele
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Oprava a údržba ostatných hotových kovových výrobkov
28.61.12 
Žiletky a žiletkové čepele, vrátane polotovarov žiletiek v pásoch
25.71.12 
Britvy a žiletky vrátane polotovarov žiletiek v pásoch
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Oprava a údržba ostatných hotových kovových výrobkov
28.61.13 
Ostatné druhy nožiarskeho tovaru; súpravy a náčinie na manikúru a na pedikúru
25.71.13 
Ostatné nožiarske výrobky; súpravy a náčinie na manikúru a na pedikúru
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Oprava a údržba ostatných hotových kovových výrobkov
28.61.14 
Lyžice, vidličky, naberačky, zberačky, cukrárske lyžice, nože na ryby, nože na krájanie masla, klieštiky na cukor, a podobný kuchynský a jedálenský tovar
25.71.14 
Lyžice, vidličky, naberačky, zberačky, dezertné príbory, nože na ryby, na maslo, klieštiky na cukor a podobné kuchynské a jedálenské výrobky
33.11.19 
Code: 33.11.19 
Oprava a údržba ostatných hotových kovových výrobkov
28.61.99 
Priemyselné práce pri výrobe nožiarskeho tovaru
25.71.99 
Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby nožiarskeho tovaru

Page 40/104  
Top